Açık Lise Felsefe 3 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

admin
24 Ocak 2020
1.
Soru 1 )İnsanların davranışlarını ve birbirleriyle olan ilişkilerini düzenlemek amacıyla oluşturulmuş kurallar ya da değerler sistemidir.
Verilen açıklama aşağıdaki sorulardan hangisine cevap niteliğindedir?
2.
Soru 2 )Bireyin kendi iyileri ve değerleri üzerine doğrudan doğruya ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan mahkemedir.
Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
3.
Soru 3 )“Her şeyden önce gelen ve değerli olan, insanın kendi mutluluğu ve başarısıdır. Bütün insanlar kendi çıkarlarını gerçekleştirecek biçimde davranmak zorundadır.”
Buna göre ahlaki eylemin ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )Bergson, bir trafik kazası durumunda; uzaklaşıp gitmek, ambulans çağırmak ya da yaralıya yardım etmek seçeneklerinden hangisini yapacağımıza ancak sezgimizle karar verirsek ahlaki eylemi gerçekleştirebileceğimizi söyler.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
5.
Soru 5 )İndeterminizme göre birey iyi, kötü, değerli ve değersiz arasındaki seçimi kendi iradesiyle yapar. Bu nedenle birey eylemlerinde sınırsız bir özgürlüğe sahiptir.
Buna göre indeterminizmde bireyin davranışlarının temelinde aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?
6.
Soru 6 )Sartre’a göre insan bir öze, bir tasarıma sahip olarak bu dünyada var değildir. İnsan kendisini nasıl yaparsa öyle olacaktır. Yolunu kendi belirleyecek, değerlerini kendi yaratacak, kendi var oluşunu meydana getirecektir.
Bu parçanından hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
7.
Soru 7 )Filozofların devletin özünü, kaynağını, değerini araştırdığı ve ideal devlet düzeni üzerine düşünceler ürettiği alan aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )Devlet, iktidar gücünü hiçbir iç ve dış baskı olmadan kullanabilmelidir. Aynı zamanda diğer devletlere karşı da bağımsız olmalıdır.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
9.
Soru 9 )Bireyin bilgi edinmek amacıyla kurum ve kuruluşlara dilekçe vermesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
10.
Soru 10 )Hobbes’a göre doğada nasıl ki tek tek cisimler bir araya gelerek varlıkları oluşturuyorsa tek tek bireyler de bir araya gelerek kurumları, kurumlar da devleti oluşturmuşlardır.
Buna göre Hobbes için devlet aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )Platon’a göre insanda duygu, cesaret ve akıldan oluşan üç temel yetinin olması gibi devlette de üç temel sınıf vardır. Bunlar üreticiler sınıfı, savaşçılar sınıfı ve yöneticiler sınıfıdır. Her bir sınıf insandaki bir yetiye karşılık gelir.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
12.
Soru 12 )Gelecekte toplumu bekleyen tehlikelere dikkat çeken ütopyalara korku ütopyaları denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi korku ütopyalarının konuları arasında yer alır?
13.
Soru 13 )Bir tablo, bir şarkı ya da bir sinema filmine dair beğenimizi aşağıdakilerden hangisiyle ifade ederiz?
14.
Soru 14 )Aristoteles’e göre sanat bir taklittir. İçinde yaşadığımız dünya gerçek dünyadır ve sanatçı da bu gerçek dünyayı taklit etmektedir.
Buna göre Aristoteles için sanat aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )Croce’ye göre bir sanat eseri, bilim adamı tavrıyla nesnel olarak ele alınıp incelenemez. Bir sanat eseri hakkında herkesin kabul edebileceği genel geçer bir yargı yoktur.
Croce’nin görüşlerinden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
16.
Soru 16 )Sanat eserinin ona yönelen, onu yorumlayan ve ondan estetik bir zevk alan bir alımlayıcıya ihtiyacı vardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sanat alımlayıcısı değildir?
17.
Soru 17 )Din felsefesi tüm dinlere eşit mesafede ve hepsine karşı nesnel olmak zorundadır.
Buna göre din felsefesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
18.
Soru 18 )Tanrı’nın evrenden ayrı bir varlığı yoktur. Tanrı evrenin kendisidir. Evrende var olan her şey bir bütün olarak Tanrı’yı oluşturur.
Bu düşünceler aşağıdakilerden hangisiyle uyumludur?
19.
Soru 19 )“Bütün insanlar iyilik yapmaya, kötülükten kaçınmaya eğilimlidir. Bu yasa öğrenilmemiştir ve vicdanlarımızda hazır bulunur. Bunu da insana kazandıran Tanrı’dır.”
Verilen kanıtlama aşağıdakilerden hangisine dairdir?
20.
Soru 20 )Dinin felsefi temellendirilmesi sırasında yapılan açıklamalar birbiriyle çelişmemelidir. Bu açıklamalar birbirini yanlışlamayan görüşlerden oluşmalıdır.
Bu durum felsefenin hangi özelliğinden kaynaklanır?

Açık Lise Felsefe 3 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Felsefe 3 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Felsefe 3 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Felsefe 3 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 3. dönem Felsefe 3 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Felsefe 3 ders özetlerine de Felsefe 3 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 3. dönem Felsefe 3 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Felsefe 3 dersine ait diğer dönem yani Felsefe 3 1. dönem soruları, Felsefe 3 3. dönem soruları Felsefe 3 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020