Açık Lise Felsefe 3 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

admin
27 Aralık 2019
1.
Soru 1 )Felsefi faaliyetle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
2.
Soru 2 )Bilgi türleri söz konusu olduğunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi teknik bilginin tarihsel süreç içerisinde geçirdiği üç farklı aşama arasında yer almaz?
4.
Soru 4 )Aşağıdaki soru ve felsefi alan eş leştirmelerinden hangisi doğrudur?
5.
Soru 5 )Doğanın bir amaca göre düzenlenmiş olduğunu, dünyaya bir takım ereksel nedenlere göre düzenverildiğini kabul eden görüş aşağı daki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
6.
Soru 6 )Zihinde bulunan her şeyin, tüm izlenim, kavram ve düşüncelerin temelinde dış dünyanın deney yoluyla algılanması vardır.
David Hume’un bu ifadesine bakılarak aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini benimsediği söylenebilir?
7.
Soru 7 )• Yarar sağlayan bilgi doğru bilgidir.
• Doğru bilginin temelinde akıl vardır.
• Sezgiye dayanan bilgi doğrudur.
Verilen ifadelerde aşağıdaki akımlardan hangisinin açıklaması bulunmamaktadır?
8.
Soru 8 )John Locke’a göre bilgilerimiz doğuş tan olsaydı, cahil ya da budala olarak gördüğümüz kişilerin de akıl ilkeleri, matematik kavramları hakkında bilgisi olması gerekirdi.
Bu düşüncesiyle John Locke aşağıdaki felsefi akımlardan hangisini eleştirmektedir?
9.
Soru 9 )Thales doğayı meydana getiren temel öğenin ne olduğunu merak etmiş, onu araştırmıştı. Doğayı ve oluşumunu kavrama çabasından doğan bu felsefe, aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir?
10.
Soru 10 )Felsefe de bilgi kuramı da ele aldığı kavramı ya da soruyu derinlemesine araştırır ve aydınlatmaya çalışır. Buradaki temel amaç, belli bir bilgiyi ortaya koyan önermelerin gerekçelendirilmesi ve doğrulanmasıdır.
Bu parçanında felsefe ve bilgi kuramı için aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
11.
Soru 11 )Aşağıdaki filozoflardan hangisi rasyonalist değildir?
12.
Soru 12 )I. Din
II. Kuram
III. Paradigma
Yukarıdakilerden hangileri bilim felsefesinin temel kavramları arasında yer alır?
13.
Soru 13 )Bilim felsefesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
14.
Soru 14 )Reichenbach’a göre anlamlı önerme doğrudan doğrulanabilen önermedir. Şimdiye ait önermeler doğrudan doğrulanabildiği halde geçmişe ve geleceğe ait önermeler dolaylı olarak doğrulanabilmektedir.
Buna göre aşağıdaki örneklerden hangisi anlamlı önerme değildir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi bilimin mantıksallığını açıklayan bir ifadedir?
16.
Soru 16 )Dünyadaki değişme mekanik olarak değil, diyalektik yasalara göre gerçekleşir. Bu değişim sürecinde madde biçim değiştirir.
Marx bu anlayışıyla aşağıdaki varlık yaklaşımlarından hangisini benimsemektedir?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi diyalektik yöntemin aşamalarından değildir?
18.
Soru 18 )• Dış dünyadaki varlıklar madde ve form olmak üzere iki öğeden oluşur.
• Gerçekte var olan formdur.
Verilen görüşler aşağıdaki düşü nürlerden hangisine aittir?
19.
Soru 19 )“Var olan her şey maddedir.” ifadesi aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak verilmiş olabilir?
20.
Soru 20 )Farabi aşağıdaki varlık görüşlerinden hangisini benimsemektedir?

Açık Lise Felsefe 3 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Felsefe 3 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Felsefe 3 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Felsefe 3 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 1. dönem Felsefe 3 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Felsefe 3 ders özetlerine de Felsefe 3 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 1. dönem Felsefe 3 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Felsefe 3 dersine ait diğer dönem yani Felsefe 3 2. dönem soruları, Felsefe 3 3. dönem soruları Felsefe 3 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020