Açık Lise Felsefe 4 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
11 Ocak 2020
1.
Soru 1 )İyi ile kötü arasında özgür bir seçim yapmayan birey, davranışlarından ahlaken sorumlu değildir.
Buna göre bireyin davranışından sorumlu olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
2.
Soru 2 )İhtiyacı olan birisine yardım etmek iyidir ama sınavda arkadaşımıza yardım etmek iyi değildir.
Bu örneğe göre iyi kavramıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
3.
Soru 3 )Aristoteles’e göre erdem, iki aşırı uç arasında ortayı bulmaktır. Bir erdem olan cömertlik, savurganlık ile cimrilik arasındaki orta yoldur.
Buna göre Aristoteles için erdem aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )Her insan ben sevgisiyle donatılmış tır. Bu nedenle tüm insanlar yalnızca kendi mutluluklarını düşünür ve kendi ihtiyaçlarını gerçekleştirecek biçimde davranır.
Verilen düşünceler aşağıdaki ahlak görüşlerinden hangisine aittir?
5.
Soru 5 )Tasavvuf düşüncesine göreTanrı’ya ulaşma ve O’nunla bü tünleşme yolu aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )• Devlet nedir?
• Meşruiyetin ölçütü nedir?
• En iyi yönetim şekli nedir?
Verilen sorular aşağıdaki felsefe disiplinlerinden hangisine aittir?
7.
Soru 7 )Bir toprak parçası üzerinde, ortak kültüre sahip insan topluluğunun egemenlik içinde meydana getirdiği siyasal ve hukuksal yönetim mekanizmasına devlet denir.
Buna göre devletin varlığı için aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
8.
Soru 8 )İdeal bir düzen oluşturulabilmesi için özgürlüğü temele alan liberalizm aşağıdakilerden hangisini savunur?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi sivil toplumu oluşturan ögelerden biri değildir?
10.
Soru 10 )Bazı düşünürler içinde yaşadıklarıtoplumsal düzenin iyileştirilemeyece ğine inandıkları için mevcut düzeni eleştirmiş ve gerçekleşmesi mümkün olmayan ideal ya da düşsel bir toplum tasarlamışlardır. Daha mutlu ve iyi bir toplumda yaşama isteğinden doğan bu tasarılara ütopya denir.
Buna göre ütopyalar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
11.
Soru 11 )Montesquieu’ya göre iktidarın gücü nün sınırlandırılması gerekir. Bunun için yasama, yürütme ve yargı ayrı ellerde olmalıdır.
Buna göre Montesquieu iktidarın gücünün sınırlandırılması için aşağıdakilerden hangisini önermiştir?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisinde sanat felsefesinin incelediği kavramlar bir arada verilmiştir?
13.
Soru 13 )“Renkler, sesler, şekiller kişiler tarafından farklı değerlendirilir. Bu nedenle kimse kendisinin güzel bulduğunu başkalarının da güzel bulmasını bekleyemez. Estetiğin yargıları kişiye özgüdür.”
Bu açıklama estetik yargıların hangi özelliğiyle ilgilidir?
14.
Soru 14 )I. Sanatçı açısından yaratma her zaman biriciktir.
II. Sanat eseri, aslını en güzel bi çimiyle taklit ettiği sürece güzel sayılır.
III. Sanatın ortaya çıkmasında sanat çının yaratıcı gücünün önemli bir yeri vardır.
Yukarıda yaratma olarak sanat kuramı için verilenlerden hangileri doğrudur?
15.
Soru 15 )“Bazı sanatçıların ortaya koyduğu eserler çok seyrediliyor, dinleniyor ve okunuyorsa bunlarda herkesin kabul ettiği yüksek estetik değerler olduğu içindir.” diyen bir düşünür aşağıdakilerden hangisini kabul etmektedir?
16.
Soru 16 )Bir sanat eserinin en temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Filozofların din üzerine düşündüğü, tartıştığı, eleştirdiği alan aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi Tanrı kanıtlamaları arasında yer almaz?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi agnostisizmin temel iddiasıdır?
20.
Soru 20 )Din felsefesi dinsel olgulara eleştirel ve sorgulayıcı bir gözle bakarken din kutsal kitaplarda yazan kesin doğrulardan hareket eder.
Buna göre din felsefesini dinden ayıran özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Açık Lise Felsefe 4 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Felsefe 4 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Felsefe 4 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Felsefe 4 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 2. dönem Felsefe 4 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Felsefe 4 ders özetlerine de Felsefe 4 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 2. dönem Felsefe 4 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Felsefe 4 dersine ait diğer dönem yani Felsefe 4 1. dönem soruları, Felsefe 4 3. dönem soruları Felsefe 4 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020