Açık Lise Felsefe 4 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

admin
24 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Özne ile nesne arasındaki bağın “imanla” kurulduğu bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )Aşağıda verilen felsefe dalı ve ona ait soru eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
3.
Soru 3 )Filozoflar varlığı, yaşamı bir bütün olarak ele alır ve ayırmadan açıklamaya çalışır.
Verilen ifadede felsefi bilginin aşağıdaki hangi özelliğinden söz edilmektedir?
4.
Soru 4 )Metafiziğin konuları duyularımız yoluyla algılayamadığımız problemlerden oluşur. Göremediğimiz, dokunamadığımız, işitemediğimiz öğeler metafizik alana girer.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi metafizik bir ögedir?
5.
Soru 5 )John Locke’a göre insan zihni dünyaya boş bir levha olarak gelir. Tüm bilgilerimizin kaynağı dünyada edindiğimiz tecrübelerdir.
Buna göre John Locke bilginin kaynağı konusunda aşağıdaki görüşlerden hangisini benimser?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi bilgi felsefesinin temel kavramlarından değildir?
7.
Soru 7 )Günlük dilde rasyonalizm, akıl ve mantık süzgecinden geçmemiş görüşleri kabul etmemek, önyargılardan ve duygusal saplantılardan arınmış olmak anlamına gelir.
Buna göre rasyonalizmde bilginin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )• Bilginin kaynağı nedir?
• Doğru bilgi olanaklı mıdır?
Verilen soruları konu edinen felsefe dalı aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )I. Bilginin kaynağı deney ve tecrübelerdir.
II. Doğru bilgiye sadece akılla ulaşılabilir.
III. Bilgilerimiz yalnızca duyu organlarının faaliyetlerine bağlıdır.
Verilenlerden hangileri deneycilik düşüncesine göre doğrudur?
10.
Soru 10 )Aşağıdaki kavramlardan hangisi diyalektik yönteme ait değildir?
11.
Soru 11 )Doğruluğu ve gerçekliği tek yanlı olarak yalnızca eylemlerin sonuçları ile değerlendiren ve onlara yalnızca sağladığı fayda açısından bakan akıma pragmatizm denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi pragmatizme göre doğru bir ifadedir?
12.
Soru 12 )“Dışarıda yağmur yağıyor.” önermesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgidir?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemin son aşamasıdır?
14.
Soru 14 )• Bilim etkinliktir.
• Bilim üründür.
Verilenler bilim felsefesinin aşağıdaki sorularından hangisine cevap olabilir?
15.
Soru 15 )Bilimsel ve teknolojik gelişmeler bir yandan insan yaşamını kolaylaştırmakta bir yandan da çevre kirliliğine neden olmak gibi istenmeyen sonuçlar yaratmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
16.
Soru 16 )Bilimin ulaştığı sonuçlar herkes tarafından kabul gören, genel geçer olan görüşlerdir.
Verilen ifade bilimsel bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi felsefenin varlığa bakışıyla ilgili yanlış bir ifadedir?
18.
Soru 18 )Doğada nesnel gerçekliği olmayan, duyularla algılanamayan, sadece düşüncede var olan varlıklara ideal(düşünülen) varlıklar denir.
Buna göre;
I. toprak
II. güneş
III. sayı
kavramlarından hangileri ideal varlıktır?
19.
Soru 19 )Evrenin atomlardan oluştuğunu düşünen Demokritos’a göre varlık aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )Thomas Hobbes’a göre gerçekten var olan yer kaplayan cisimlerdir. Bütün varlıklar maddenin şekil almış hali olan cisimlerden meydana gelmiştir.
Verilen ifade felsefenin aşağıdaki alanlarından hangisiyle ilgilidir?

Açık Lise Felsefe 4 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Felsefe 4 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Felsefe 4 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Felsefe 4 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 3. dönem Felsefe 4 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Felsefe 4 ders özetlerine de Felsefe 4 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 3. dönem Felsefe 4 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Felsefe 4 dersine ait diğer dönem yani Felsefe 4 1. dönem soruları, Felsefe 4 3. dönem soruları Felsefe 4 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020