Açık Lise Felsefe 4 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

admin
27 Aralık 2019
1.
Soru 1 )Ahlak felsefesinin kavramlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
2.
Soru 2 )İnsan ahlaki eylemde bulunurken kendi iradesiyle, özgür bir biçimde mi davranır yoksa başka iç ve dış faktörlerin etkisi altında mı kalır?
Bu soruya, determinizme göre verilebilecek cevap aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )I. Utilitarizm
II. Hedonizm
III. Egoizm
Yukarıdakilerden hangileri evrensel ahlak yasasını reddeden görüşlerdendir?
4.
Soru 4 )“Kendi sezgine uy ki hem kendin hem de başkası için iyi olanı yapmış olasın.” ilkesini benimseyen filozof aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )Kant’a göre bir eylem, çıkar ya da beklentiden değil, bir ödev duygusu ile yapılmış ise ahlaki bir eylem olabilir. Burada ödev dediği, her çeşit duygunun özellikle de çıkar duygusunun dışında, ahlak yasasına sadece yasaya saygı ya da uyma duygusuyla hareket etmektir.
Buna göre muhtaç olan birine aşağıdaki durumlardan hangisiyle yaklaştığımızda Kant’a göre ahlaki bir eylemde bulunmuş oluruz?
6.
Soru 6 )Aşağıdaki düşünürlerden hangisi mutasavvıf değildir?
7.
Soru 7 )Bireyin başka bireylerden ya da kurumlardan isteyebileceği, talepte bulunabileceği şeylerdir.
Verilen tanım siyaset felsefesinin aşağıdaki kavramlarından hangisine aittir?
8.
Soru 8 )• Erdemli Toplum
• Güneş Ülkesi
• Ütopya
Verilen eserlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi “İktidar kaynağını nereden alır?” sorusuna verilen cevaplar arasında yer almaz?
10.
Soru 10 )I. Hoşgörü
II. Düşünce özgürlüğü
III. Siyasal katılımı sınırlandırma
Verilenlerden hangileri sivil toplumu oluşturan ögeler arasında yer alır?
11.
Soru 11 )Filozofların eşitlik, adalet ve özgürlük gibi ilkeleri temel alarak olması gerekene göre tasarladıkları ideal toplum düzenini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi ideal bir düzenin olabileceğini savunan düşünürlerdendir?
13.
Soru 13 )Taklit olarak sanat anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi estetiğin temel kavramlarındandır?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi ortak estetik yargıları reddeden düşünürlerden değildir?
16.
Soru 16 )Oyun olarak sanat anlayışının temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi din felsefesiyle ilgili doğru bir bilgi değildir?
18.
Soru 18 )“Tanrı var mıdır?” sorusu din felsefesinin aşağıdaki temel konularından hangisi ile ilgilidir?
19.
Soru 19 )Bütün insanlar iyilik yapmaya kötü lükten kaçmaya eğilimlidir. Bu ahlak yasası vicdanlarımızda hazır olarak bulunur.
Verilen bilgi aşağıdaki Tanrı kanıtlamalarından hangisine aittir?
20.
Soru 20 )Tanrı, ilk neden olarak evreni yaratmıştır ve evren artık kendi yasalarıyla işlemektedir. Tanrı’nın sürekli olarak evrene müdahale etmesi akla aykırıdır.
Verilen bilgi Tanrı’nın varlığına ilişkin aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine aittir?

Açık Lise Felsefe 4 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Felsefe 4 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Felsefe 4 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Felsefe 4 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 1. dönem Felsefe 4 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Felsefe 4 ders özetlerine de Felsefe 4 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 1. dönem Felsefe 4 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Felsefe 4 dersine ait diğer dönem yani Felsefe 4 2. dönem soruları, Felsefe 4 3. dönem soruları Felsefe 4 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020