Açık Lise Fıkıh 1 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
11 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Evlenme-boşanma konuları fıkhın aşağıdaki bölümlerinden hangisi ile ilgilidir?
2.
Soru 2 )Fıkıh ilmi, bir meselenin şer’i hükmünü tespit ederken aşağıdaki ilimlerin hangisinden doğrudan yararlanır?
3.
Soru 3 )“Hukuk-i İslamiyye ve Istılâhât-i Fıkhiyye Kâmusu” adlı eserin müellifi kimdir?
4.
Soru 4 )İslam, insanın sorumlu tutulduğu emirleri yerine getirmesinde zorlanması durumunda bazı kolaylaştırıcı hükümler getirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu konuya örnek oluşturmaz?
5.
Soru 5 )Aşağıdaki imamlardan hangisi Hicaz ekolünü temsil etmektedir?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi içtihadın konusu olamaz?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi müctehitte aranan şartlardan biri değildir?
8.
Soru 8 )“Hakim, çaba ve gayretiyle hüküm verir ve isabet ederse kendisine ikimükafat, ancak hata ederse bir mü kafat vardır.”
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi teşvik edilmiştir?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi sahabe dönemi içtihadına örnektir?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi günü müzde müntesibi olmayan mezhep imamıdır?
11.
Soru 11 )• Hüküm çıkarırken kitap, sünnet ve sahabe icmaı sıralamasına uyar.
• Kıyas, istihsan ve örf gibi delillerle ictihad eder.
• Tabiîn fetvasının kendini bağlamayacağını ifade eder.
Hüküm çıkarma metodu hakkındabilgi verilen mezhep imamı aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )İmam Şafiî ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
13.
Soru 13 )• Yazılmış olan eserlere şerhler ve haşiyeler yapılmıştır.
• Resmi veya sivil olarak hazırlanan fetva kitapları yazılmıştır.
• Görüşlerin, daha kuvvetli ve tercihe değer olanları tespit edilmiştir.
• Umumiyetle âlimleri ve özelde mezhepleri müdafaa eden eserler yazılmıştır.
Bu çalışmalar aşağıdaki dönemlerin hangisinde gerçekleşmiştir?
14.
Soru 14 )“Allah, bir kimseyi ancak gücü ölçü sünde sorumlu kılar...”
(Bakara suresi, 286. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
15.
Soru 15 )Aşağıdaki durumların hangisiyle kişinin “edâ (yapma) ehliyeti”ne sahip olduğu kabul edilir?
16.
Soru 16 )• Yapılması dinen zorunludur.
• Terk edilmesi Allah katında cezayı gerektirir.
• İnkârı kişinin dinden çıkmasına sebep olur.
Bu bilgiler aşağıdaki hükümlerin hangisi ile ilgilidir?
17.
Soru 17 )Hz. Muhammed’in (sav.) fiillerini, insan olması sebebiyle yaptığı davranışlar ve peygamber olması sebebiyle yaptığı davranışlar olarak ikiye ayırmak mümkündür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) insanolması sebebiyle yaptığı davranışlarına örnektir?
18.
Soru 18 )İsra suresi 23. ayetinde: “Rabbin sadece kendisine ibadet etmenizi ve anne babanıza iyilik yapmanızı emretti...” buyrulmuştur. Hz. Peygamber de “Kime iyilik edeyim?” diye soran sahabeye: “Annene, annene, annene sonra babana.” demiştir.
Bu durum sünnetin aşağıdakiyönlerinden hangisine örnek oluş turur?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi kıyas yoluyla ortaya konulmuş uygulamalara örnektir?
20.
Soru 20 )Bir zamanda mevcut olan durumun, değiştiğine dair bir delil bulunmadıkça, hâlen varlığını koruduğuna hükmetmektir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Açık Lise Fıkıh 1 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Fıkıh 1 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Fıkıh 1 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Fıkıh 1 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 2. dönem Fıkıh 1 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Fıkıh 1 ders özetlerine de Fıkıh 1 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 2. dönem Fıkıh 1 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Fıkıh 1 dersine ait diğer dönem yani Fıkıh 1 1. dönem soruları, Fıkıh 1 3. dönem soruları Fıkıh 1 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020