Açık Lise Fıkıh 1 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

admin
24 Ocak 2020
1.
Soru 1 )• Şer’i veya ameli hükümleri ayrı ayrı delillerine dayanarak bilmektir.
• Kişinin lehinde ve aleyhinde olan hükümleri bilmesidir.
Bu tanımlar aşağıdaki ilimlerden hangisine aittir?
2.
Soru 2 )Fıkhın ibadetlerle ile ilgili bölümünü müstakil bir şekilde ele alıp inceleyen kitaplar aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi fıkhın genel amaçlarından biri değildir?
4.
Soru 4 )Ali ile Ayşe evlenmeye karar verirler. Ayşe nikâhta ne kadar mehir istediğini Ali’ye bildirir o da bunu kabul eder. Belirledikleri bir tarihte de nikâhları kıyılır.
Bu parçanında anlatılan olay fıkhın aşağıdaki ana konularından hangisi ile ilişkilendirilir?
5.
Soru 5 )Yapıldığında sevabı olan terk edildiğinde günahı olmayan fiillere ne ad verilir?
6.
Soru 6 )İslam dininde kolaylıkların en çok geçerli olduğu alan aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi “tekliflerde kolaylık” ilkesi ile ilişkilendirilemez?
8.
Soru 8 )“Meşakkat teysiri celbeder” maddesi aşağıdakilerin hangisinde yer alır?
9.
Soru 9 )Ahmet Bey’in fabrikasının atık suları, içinden geçtiği mahallenin halkını rahatsız etmektedir.
Bu durumu inceleyen devlet yetkilileri, işletmenin atık sularını arıtmasını aksi takdirde kapatılacağını bildirdiler.
Bu olay fıkhın temel ilkelerinden hangisi içinde değerlendirilir?
10.
Soru 10 )Hz. Peygamber kabir ziyaretini önce yasaklamış, daha sonra buna müsaade ederek önceki hükmünü kaldırmıştır.
Bu durum fıkıhta aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?
11.
Soru 11 )Sahabenin bir kısmı hata yapma endişesiyle kendi görüşleri ile içtihat yapmak yerine çoğunlukla şura yoluyla içtihat yapmayı tercih etmişlerdir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisini ortaya çıkarmıştır?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi çok sayıda içtihatta bulunan yedi sahabeden biri değildir?
13.
Soru 13 )Tabiîn döneminde yetişen Medineli yedi meşhur İslam hukukçusu aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilmişlerdir?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi mezheplerin bir ekol olarak ortaya çıkmasına sebep olan ilmi etkenlerden biridir?
15.
Soru 15 )I. İmam Evzâî
II. İmam Ebû Hanife
III. İmam Cafer es Sadık
IV. İmam Süfyanu’s Sevrî
Bu imamlardan mezhepleri günümüze kadar ulaşmayanlar hangi seçenekte birlikte verilmiştir?
16.
Soru 16 )Aşağıdaki durumların hangisi için vücub ehliyeti yeterlidir?
17.
Soru 17 )I. Savurganlık
II. Akıl hastalığı
III. Sarhoşluk
IV. Bayılma
Ehliyeti kısıtlayan arızalardan “müktesep” olanlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
18.
Soru 18 )Müzzemmil suresi, 20. ayetinde namazla ilgili şöyle buyrulmaktadır. “... O hâlde Kur’ân’dan kolayınıza geleni okuyunuz...”
Buna göre verilen ayette aşağıdakilerden hangisine işaret edilmektedir?
19.
Soru 19 )Hz. Peygamber’in devamlı olarak yaptığı, bazen de mecburi olmadığını göstermek için ara sıra terk ettiği fiillerdir.
Bu tanımda ifade edilen sünnet aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi “Gayr-ı müekked” sünnetlere verilen isimlerden biridir?

Açık Lise Fıkıh 1 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Fıkıh 1 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Fıkıh 1 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Fıkıh 1 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 3. dönem Fıkıh 1 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Fıkıh 1 ders özetlerine de Fıkıh 1 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 3. dönem Fıkıh 1 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Fıkıh 1 dersine ait diğer dönem yani Fıkıh 1 1. dönem soruları, Fıkıh 1 3. dönem soruları Fıkıh 1 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020