Açık Lise Fıkıh 1 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

admin
28 Aralık 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin faydaları arasında yer almaz?
2.
Soru 2 )Şer’i kaynaklardan hüküm çıkarmak anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )• Kaynaklardan, hükümlerin nasıl çıkarılacağını belirler.
• Bir fıkhî hükmün hangi kaynaklardan alınacağını gösterir.
• Fıkhın dayandığı temel ilke ve esasların neler olduğunu ortaya koyar.
Bazı özellikleri verilen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin hüküm çıkarırken gözettiği temel ilkelerden biri değildir?
5.
Soru 5 )• Sorunlar içtihatlarla halledilmeye çalışılmıştır.
• Fıkıh ilmi ile ilgili eserler yazılmaya başlanmıştır.
• Mezheplerin oluşumu bu dönemde başlamıştır.
• Henüz vuku bulmamış meseleler hakkında da hükümler verilmiştir.
Bazı özellikleri verilen fıkıh dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki bir heyet tarafından yapılmıştır. 1869’da başlayıp 1876 yılında tamamlanmıştır. Fıkıh kitaplarındaki çeşitli hükümler bir araya getirilmiştir. Toplam 1851 maddeden oluşur.
Hakkında bilgi verilen çalışma aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )I. Sünnet
II. İstihzan
III. İcma
IV. Sedd-i zerai
Bunlardan hangileri fıkhi hükümlerin asli kaynaklarındandır?
8.
Soru 8 )Kur’an-ı Kerim’deki herhangi bir hükmü tavsiye edip destekleyen sünnete ne ad verilir?
9.
Soru 9 )• Sünnetin dinin temel kaynaklarından biri olarak kabul edilmesi
• Müslüman bir kadının gayr-i müslim bir erkekle evlenmesinin yasaklanması
• Cuma günü iki ezanın okunması
Bunlar aşağıdaki fıkhî delillerden hangisi için örnek oluşturur?
10.
Soru 10 )Âlimlerin dinin anlaşılması ve onu günlük hayata uygulanabilmesi için ayet ve hadislerden hüküm çıkarma gayretidir.
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )• Fıkıh usulünü bilmelidir.
• Arapçaya hakim olmalıdır.
• İslamiyet’in genel hedeflerini bilmelidir.
• İçinde yaşadığı toplumun şartlarını, örf ve âdetlerini, ihtiyaçlarını bilmelidir.
Bu özellikler aşağıdakilerden hangisinde aranır?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin konularından biri değildir?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi “fıkıh usûlü” tabirinin karşılığı olarak kullanılır?
14.
Soru 14 )Fıkıhta, miras ve vasiyet ile ilgili hükümler hangi başlık altında incelenir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi “Temel İslam İlimleri” arasında yer almaz?
16.
Soru 16 )Fıkıhtaki “Eşyada aslolan ibahadır.” ilkesinin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin kabul ettiği temel maslahatlardan biri değildir?
18.
Soru 18 )“Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. (Şahitlik ettikleriniz) zengin veya fakir de olsalar (adaletten ayrılmayın). Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. (Onları sizden çok kayırır.) Öyle ise adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın…”
(Nisâ suresi, 135. ayet)
Bu ayetten adaletin gerçekleşmesine yönelik aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi “Medine Dönemi”nin özelliklerindendir?
20.
Soru 20 )Aşağıdaki müellif ve eser eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Açık Lise Fıkıh 1 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Fıkıh 1 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Fıkıh 1 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Fıkıh 1 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 1. dönem Fıkıh 1 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Fıkıh 1 ders özetlerine de Fıkıh 1 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 1. dönem Fıkıh 1 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Fıkıh 1 dersine ait diğer dönem yani Fıkıh 1 2. dönem soruları, Fıkıh 1 3. dönem soruları Fıkıh 1 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020