Açık Lise Fizik 2 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

admin
24 Ocak 2020
1.
Soru 1 )“Cisim, üzerine etki eden net kuvvet doğrultusunda yer değiştiriyorsa fiziksel anlamda iş yapılır.”
Buna göre aşağıdaki ifadelerin hangisinde iş yapılmıştır?
2.
Soru 2 )
Sürtünmenin ihmal edildiği bir yerde tahta blok şekildeki gibi yere paralel 10N’luk kuvvetle 2 m’lik yol boyunca çekiliyor.
Yapılan iş, kuvvet ile alınan yol çarpımına eşit olduğuna göre kuvvetin yaptığı iş kaç J’dür?
3.
Soru 3 )
Aynı anda harekete başlayan K, L, M ve N otomobillerinin t sürede ulaştıkları süratler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Aynı sürede süratini daha fazla artıran araç daha güçlü olduğuna göre otomobillerden hangisi diğerlerine göre daha güçlüdür?
4.
Soru 4 )Sürtünmenin ihmal edildiği bir yolda kütlesi 2 kg olan bir oyuncak arabanın sürati 2 m/s’dir. Kinetik enerji = 1/2 . m .v2 bağıntısıyla bulunduğuna göre arabanın kinetik enerjisi kaç J’dir?
5.
Soru 5 )
Kütleleri eşit K, L, M ve N cisimleri şekildeki gibi h, 2h, 3h ve 4h yüksekliklerinden yere bırakılıyor.
Buna göre hangi cisim diğerlerine göre daha büyük bir süratle yere çarpar?
6.
Soru 6 )Sürtünmeli bir ortamda yay 10N’luk kuvvetle sıkıştırılıp bırakıldığında yayın önündeki takoz 1,5 m uzağa gidiyor.
Aynı yay 5N’luk kuvvetle sıkıştırılıp bırakılsaydı takoz aşağıdaki uzaklıklardan hangisine ulaşabilirdi?
7.
Soru 7 )Yenilenebilir enerji kaynakları enerji üretirken çevre koşulları ve tarım arazileri dikkate alındığında çevreye zarar vermeyen temiz enerji kaynaklarıdır.
Buna göre,
I. fosil kaynaklar,
II. rüzgâr türbini,
III. güneş pilleri
enerji kaynaklarından hangileri yenilenebilir enerji kaynağıdır?
8.
Soru 8 )Eritme, pişirme veya kurutma gibi işlemlerin yapıldığı endüstriyel alanlarda ve fırınlarda ölçüm yapılan termometre aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Celcius termometresinde 100 °C olarak ölçülen bir sıcaklık Kelvin termometresinde kaç K’e karşılık gelir?
10.
Soru 10 )Kütlesi 10 gram olan suyun öz ısısı 1 cal/g °C’dir.
Buna göre aynı sıcaklıktaki 20 gram suyun öz ısısı kaç cal/g °C olabilir?
11.
Soru 11 )
Bazı maddelere ait öz ısıları tabloda verilmiştir.
Buna göre aynı miktarda bu maddelere eşit ısı verildiğinde hangi maddedeki sıcaklık değişimi en fazladır?
12.
Soru 12 )
Suya ait hâl-değişim grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre III ile ifade edilen bölgede su hangi hâldedir?
13.
Soru 13 )
Aynı cins K ve L maddelerine ait sıcaklıklar tabloda verilmiştir.
Bu iki madde sıcaklık kaybının olmadığı aynı ortama bırakıldıklarında L’nin son sıcaklığı kaç °C olabilir? (K ve L maddelerinde hal değişimi yoktur.)
14.
Soru 14 )Katı maddelerin ısı iletim hızı;
I. cinsine,
II. iki ucu arasındaki sıcaklık farkına,
III. kalınlığına
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
15.
Soru 15 )Elektronun elektriksel yükü -e olduğuna göre protonun elektriksel yükü aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )Plastik çubuk yünlü kumaşa sürtüldüğünde plastik çubuk elektron kazanır.
Buna göre,
I. Plastik çubuk negatif elektrik yükü ile yüklenir.
II. Plastik çubuk pozitif elektrik yükü ile yüklenir.
III. Plastik çubuk kâğıt parçalarını çeker.
yargılarından hangileri doğrudur?
17.
Soru 17 ) Birbirlerine perçinlenmiş nötr iletken K ve L çubukları yalıtkan sapları üzerinde iken şekildeki gibi pozitif yüklü küre dokunmadan yaklaştırılıyor.
Küre uzaklaştırılmadan K ve L çubukları birbirlerinden ayrılırsa K ve L’nin elektrik yükleri aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
K <-----> L
18.
Soru 18 )
Noktasal elektriksel yüklü cisimlerin birbirlerine uyguladıkları kuvvetler ok işareti ile aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
19.
Soru 19 )q1 ve q2 noktasal elektrik yükleri arasındaki uzaklık d, elektriksel kuvvet ise F dir.
Buna göre yükler arasındaki uzaklık iki katına çıkarılırsa elektriksel kuvvet kaç F olur?
20.
Soru 20 )Elektrik yükünün etkisini gösterdiği alana elektrik alan denir.
Buna göre,
I. Elektrik alan vektörel bir büyüklüktür.
II. Elektrik alan şiddetinin birimi N/C’dur.
III. Elektrik alanı E = F/q bağıntısı ile ifade edilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

Açık Lise Fizik 2 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Fizik 2 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Fizik 2 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Fizik 2 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 3. dönem Fizik 2 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Fizik 2 ders özetlerine de Fizik 2 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 3. dönem Fizik 2 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Fizik 2 dersine ait diğer dönem yani Fizik 2 1. dönem soruları, Fizik 2 3. dönem soruları Fizik 2 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020