Açık Lise Fizik 2 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

admin
28 Aralık 2019
1.
Soru 1 )Bir cisim uygulanan kuvvet doğrultusunda hareket ettirilirse fiziksel anlamda iş yapılmıştır.
Buna göre bazı eylemler aşağıda verilmiştir.
I. Havada serbest bırakılan topun yere düşmesi
II. Yerdeki kitabın rafa konulması
III. Bahçe duvarının itilmesi fakat duvarı hareket ettirememek
Bu eylemlerden hangileri ile fiziksel anlamda iş yapılmamıştır?
2.
Soru 2 ) Fizikte iş, kuvvet ile yer değiştirmenin çarpımı ile bulunur. Büyüklüğü 8 N olan bir kuvvet yere paralel olarak şekildeki gibi bloğa 3 m’lik yol boyunca uygulanıyor.
Buna göre kuvvetin yaptığı iş kaç j’dür? (Sürtünmeler önemsiz)
3.
Soru 3 )Güç birim zamanda yapılan iştir. İşin zamana bölümü ile bulunur.
Buna göre dakikada (60 s) 300 joule iş yapan bir motorun gücü kaç watt’tır?
4.
Soru 4 )Bir cismin hareket halindeki sahip olduğu enerjiye kinetik enerji denir.
Buna göre
I. Ağaçta duran ceviz
II. Rafta duran kitap
III. Bisikleti sürerek hareket ettiren çocuk
verilenlerden hangileri kinetik enerjiye örnektir?
5.
Soru 5 )Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi yenilenemez enerji kaynağıdır?
6.
Soru 6 ) Potansiyel enerji, bir cismin ağırlığı ile yerden yüksekliğinin çarpımı ile bulunur. Kütleleri eşit şekildeki K, L, M ve N cisimlerinden hangisinin potansiyel enerjisi en büyüktür?
7.
Soru 7 ) Oyuncak kamyonet K noktasından serbest bırakıldığında şekildeki KLM yolunu takip edip M noktasında durmaktadır.
Buna göre I. Kamyonet serbest bırakılmadan önce K noktasında potansiyel enerjiye sahiptir.
II. Kamyonet L noktasından geçerken kinetik enerjiye sahiptir.
III. Kamyonetin M noktasında sadece potansiyel enerjisi vardır.
yargılarından hangileri doğrudur?
8.
Soru 8 )Fırın gibi yüksek sıcaklığı olan yerlerin sıcaklığını ölçmek için hangi araç kullanılır?
9.
Soru 9 )Celcius termometresinde suyun donma sıcaklığı deniz seviyesinde 1 atm basınç altında kaç °C olarak kabul edilmiştir?
10.
Soru 10 )Öz ısı ile ilgili;
I. Birimi cal/g °C’dür.
II. Maddeler için ortak özelliktir.
III. Madde miktarına bağlıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
11.
Soru 11 ) Eşit kütleli K, L ve M maddelerinin sıcaklıklarının verilen ısıya bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre maddelerin öz ısıları CK, CL ve CM arasındaki ilişki nasıldır?
12.
Soru 12 ) Kütleleri eşit K, L, M ve N maddelerine ait öz ısı değerleri tabloda verilmiştir.
Buna göre hangi maddeyi ısıtmak daha zordur?
13.
Soru 13 ) Saf bir maddeye ait zamana bağlı sıcaklık değişimi sütun grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre hal değişim sıcaklığı kaç °C’dür?
14.
Soru 14 )Bazı örnekler aşağıda verilmiştir.
I. Sıcak su içine atılan kaşığın ısınması
II. Yanan sobanın odayı ısıtması
III. Güneşin dünyayı ısıtması
Bu örneklerden hangileri ısının iletim yoluyla yayılmasına örnektir?
15.
Soru 15 ) Yalıtkan sapları üzerinde duran elektrik yüklü K ve L küreleri şekildeki gibidir.
K ve L küreleri birbirlerine dokundurulup ayrıldığında K’nin son yükü kaç q olur?
16.
Soru 16 )Bazı yargılar aşağıda verilmiştir.
I. Elektron alan cisimlerde negatif yük fazlalığı oluşur.
II. Elektron veren cisimlerde pozitif yük fazlalığı oluşur.
III. Proton alan cisimlerde pozitif yük fazlalığı oluşur.
Bu yargılardan hangileri doğrudur?
17.
Soru 17 ) Nötr K ve L iletken cisimlerine artı yüklü M küresi şekildeki gibi yaklaştırılıyor.
M küresi uzaklaştırılmadan K ve L cisimleri yalıtkan saplarından tutularak ayrılırsa K ve L cisimleri hangi cins yükle yüklenirler?
K <----> L
18.
Soru 18 ) Şekildeki +q yükünün kendisinden dkadar uzaktaki bir K noktasında oluş turduğu elektriksel alan E’dir.
Buna göre +2q yükünün d kadar uzaktaki elektriksel alanı kaç E olur?
19.
Soru 19 )Elektrik yükleri q1 ve q2 olan iki kürenin arasındaki uzaklık d birbirlerine uyguladıkları kuvvet F kadardır.
Buna göre F kuvvetini azaltmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
20.
Soru 20 )Plastik çubuk yün kumaşa sürtüldükten sonra
I. Çubuk ve kumaş aynı cins elektrik yükü ile yüklenir.
II. Çubuk ve kumaş farklı cins elektrik yükü ile yüklenir.
III. Çubuğun ve kumaşın toplam yükleri sıfırdır.
yargılarından hangileri doğrudur?

Açık Lise Fizik 2 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Fizik 2 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Fizik 2 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Fizik 2 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 1. dönem Fizik 2 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Fizik 2 ders özetlerine de Fizik 2 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 1. dönem Fizik 2 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Fizik 2 dersine ait diğer dönem yani Fizik 2 2. dönem soruları, Fizik 2 3. dönem soruları Fizik 2 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020