Açık Lise Fizik 3 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
11 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Katı cisimlerde basınç etkisi cismin ağırlığının yüzey alanına oranı ile hesaplanır.Buna göre Hülya ayakta dururken zeminde oluşturduğu basınç P’dir.
Hülya tek ayak üzerinde durunca yeni oluşan basınç kaç P olur?
2.
Soru 2 )
Bir kapta bulunan sıvının basıncı; Sıvının yüksekliği, sıvının yoğunluğu ve yer çekimi ivmesinin çarpımı ile bulunur.
Buna göre şekildeki özdeş K, L ve M kaplarında bulunan h, 3h ve 4h yüksekliğindeki suların kabın dibinde oluşturduğu basınçların (PK, PL, PM) büyüklük ilişkisi nedir?
3.
Soru 3 )Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç denir. Basıncın etkisini, yüzey alanını büyüterek veya küçülterek değiştirebiliriz.
Buna göre,
I. Çivinin ucunun sivri olması
II. Karda yürürken kar ayakkabısı giyilmesi
III. İş makinelerinin tekerlerinin yere değen kısmının kalın ve büyük olması
ifadelerinden hangileri basınç etkisini azaltmak için kullanılmıştır?
4.
Soru 4 )Otomobil lastiklerinin basıncı aşağıdaki hangi ölçme aracı ile ölçülür?
5.
Soru 5 )Durgun sıvı basıncı ile ilgili olarak,
I. Sıvının yoğunluğu ile doğru orantılıdır.
II. Kabın sıvıyla temas yüzeyine diktir.
III. Kabın şekline ve sıvının miktarına bağlı değildir.
ifadelerden hangileri doğrudur?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi açık hava basıncıyla çalışan araçtır?
7.
Soru 7 ) Şekildeki kaplarda bulunan ve yoğunlukları dK ve dL olan K ve L sı vılarının kap tabanında oluşturduğu basınçlar eşittir.
Buna göre K sıvısının yoğunluğu (dK), L sıvısının yoğunluğunun (dL) kaç katıdır?
8.
Soru 8 ) Şekildeki eşit kütleli X, Y ve Z cisimleri sıvıda yüzmektedir.
Cisimlere etki eden kaldırma kuvveti FX, FY ve FZ arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır?
9.
Soru 9 )Elektrik yüklerinin temel özellikleriile ilgili aşağıdaki hangi ifade doğ rudur?
10.
Soru 10 )Okulda yapılan bir deneyde nötr cam çubuğu nötr yünlü kumaşa sürtersek cam çubuk yünlü kumaşa elektron verir.
Bu durumda cam çubuk ve yünlü kumaş hangi cins yükle yüklenir?
Cam Çubuk < ------ > Yünlü Kumaş
11.
Soru 11 )Bir maddenin elektron sayısı değiştirilerek yük dengesinin bozulmasına elektriklenme denir.
Buna göre,
I. Sürtünme ile
II. Dokunma ile
III. Etki ile
verilenlerden hangileriyle elektriklenme gerçekleşir?
12.
Soru 12 ) Pozitif yüklü elektroskoba şekildeki K cismi yaklaştırıldığında yapraklarının biraz kapandığı L cismi yaklaştırıldı ğında ise yapraklarının biraz açıldığı gözleniyor.
Buna göre K ve L’nin yüklerinin işaretleri nedir?
K < ------ > L
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi elektrik akımını en iyi ileten maddedir?
14.
Soru 14 )Aralarındaki mesafe d olan q1 ve q2 yüklerinin elektriksel etkileşim kuvveti F = k . ( (q1 . q2) / (d2) ) dir.
Buna göre mesafe 3d olduğunda elektriksel etkileşim kuvveti kaç k . ((q1 . q2) / (d2)) dir?
15.
Soru 15 ) Elektrik yüklü noktasal bir cismin oluşturduğu elektriksel alan E = k(q/d2) bağıntısıyla bulunur.
Buna göre şekildeki K, L ve M noktalarındaki elektriksel alan (EK, EL ve EM) büyüklükleri arasındaki ilişki nasıldır?
16.
Soru 16 )Bir iletkenin uçları arasındaki potansiyel farkı iletkenin direnci ile iletken üzerinden geçen akım şiddetinin çarpımı ile hesaplanır.
Buna göre direnci 10 Ω ve üzerinden geçen akım şiddeti 2A olan bir telin uçları arasındaki potansiyel farkı kaç volttur?
17.
Soru 17 )Elektrik enerjisiyle çalışan bir ütünün elektriksel gücü, ütüye uygulanan gerilim ve ütüden geçen akım şiddetinin çarpımı ile hesaplanır.
Buna göre 220 V’luk gerilimle çalı şan ütüden geçen akım şiddeti 2A ise ütünün gücü kaç watt olur?
18.
Soru 18 )Aşağıdaki cisimlerden hangisini mıknatıs çeker?
19.
Soru 19 ) Elektrik devrelerinde dirençler seri bağlandığında eşdeğer direnç tüm dirençlerin toplamı ile bulunur.
Buna göre şekildeki 2 Ω, 4 Ω, ve 6 Ω lük dirençlerle kurulan devrede eşdeğer direnç kaç ohm’dur?
20.
Soru 20 )Dünya’nın manyetik alanı ile ilgili;
I. Dünya’nın neresinde olursa olsun pusula ibresi daima kuzey-güney doğrultusunu alır.
II. Dünya, içinde çubuk mıknatıs bulunan bir küre gibidir.
III. Dünya’nın manyetik alanı Güneş’ten savrulan nükleer parçacıkları saptırarak yeryüzünü bu zararlı parçacıklardan korur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

Açık Lise Fizik 3 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Fizik 3 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Fizik 3 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Fizik 3 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 2. dönem Fizik 3 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Fizik 3 ders özetlerine de Fizik 3 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 2. dönem Fizik 3 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Fizik 3 dersine ait diğer dönem yani Fizik 3 1. dönem soruları, Fizik 3 3. dönem soruları Fizik 3 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020