Açık Lise Fizik 4 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
11 Ocak 2020
1.
Soru 1 )I. Oyun parkındaki salıncakta bir çocuğun salınması
II. Yaylı bir müzik aletinin tellerinin titreşmesi
III. Sarkaçlı bir saatin sarkacının hareketi
İfadelerinden hangileri titreşim hareketine örnek verilir?
2.
Soru 2 )Periyodik dalgalar üreten bir kayna ğın birim zamanda oluşturduğu dalga sayısına frekans denir.
Buna göre 2 s’de 10 dalga üreten kaynağın frekansı kaç s–1 ’dir?
3.
Soru 3 )Sarmal bir yayda oluşturulan dalgaların yayılma hızını artırmak için,
I. Yayı geren kuvvetin büyüklüğünü azaltmak
II. Yayı geren kuvvetin büyüklüğünü arttırmak
III. Daha hafif yay kullanmak
ifadelerinden hangileri yapılmalı dır?
4.
Soru 4 )I. Ses dalgaları
II. Su dalgaları
III. Deprem dalgaları
Dalga çeşitlerinden hangileri mekanik dalgalara örnek verilir?
5.
Soru 5 )Su yüzeyindeki dalgaların yansımasında gelme açısı yansıma açısına eşittir.
Buna göre bir dalga leğeninde su yüzeyinde oluşturulan periyodik doğrusal dalgalar düzlem engele 45°lik gelme açısı ile gönderilirse yansıma açısı kaç derecedir?
6.
Soru 6 ) Bir dalga leğeninde dalga üretecinin oluşturduğu dalgalarda şekildeki gibi K ve L noktalarında dalga tepeleri arası uzaklık 12 cm’dir.
Buna göre dalga boyu kaç cm’dir?
7.
Soru 7 )Ses dalgaları ile ilgili;
I. Maddesel ortamlarda yayılır.
II. Enerji taşır.
III. Boşlukta yayılır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
8.
Soru 8 )Kayalardan oluşan yer kabuğu esnek bir ortamdır. Kırılan yer kabuğunun yarattığı titreşimler bu esnek ortamda her yöne yayılır.
Bu yayılma aşağıdaki hangi dalga türü ile ifade edilir?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi boşlukta yayılır?
10.
Soru 10 ) Şekildeki düzlem engele i açısı ile gelen doğrusal su dalgası nasıl yansır? (N: Yüzeyin normali)
11.
Soru 11 ) Güç miktarları üzerinde yazılı ampullerin hangisinin ışık şiddeti en fazladır?
12.
Soru 12 ) Bir ışık kaynağından birim zamanda çıkan ışık ışınlarının miktarına ışık akısı denir. 4r, 3r ve 2r yarıçaplı K, L ve M kürelerinin merkezlerinde özdeş ışık şiddeti I olan kaynaklar bulunmaktadır.
Buna göre kürelerin iç yüzeylerindeki ışık akıları φK, φL ve φM arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır?
13.
Soru 13 )Üzerine düşen ışığı geçirmeyen cisimlere saydam olmayan cisimler denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi saydam olmayan cisimlerdendir?
14.
Soru 14 ) Düz aynada boyu 2 cm olan KL cisminin görüntüsü şekildeki gibidir. <φKKL cisminin görüntüsü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
15.
Soru 15 ) Çukur aynalarda asal eksene paralel gelen ışın odaktan geçecek şekilde yansır.
Buna göre aşağıdaki çizimlerden hangisi doğru çizilmiştir?
(M:Merkez noktası, F:Odak noktası) B) Asal eksen M F
16.
Soru 16 ) Düzlem yüzey Gelen ışın N 30° Şekildeki düzlem yüzeyle 30° açı yaparak gelen ışın kaç derecelik yansıma açısı ile yansır?
(N: Yüzeyin normali)
17.
Soru 17 )Işığın kırılması ile ilgili;
I. Işığın bir ortamdan diğer ortama geçerken doğrultu ve yön değiştirmesi olayıdır.
II. Gelen ışın kırılan ışın normal aynı düzlemdedir.
III. Gelme açısının sinüsüyle kırılma açısının sinüsü arasındaki oran sabittir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
18.
Soru 18 ) Tabloda bazı ortamların kırıcılık indisleri verilmiştir.
Buna göre ışık hangi ortamda çok kırılır?
19.
Soru 19 )Bir merceğin görüntüyü yaklaştırma ya da ışığı kırma derecesine yakınsama denir ve Y ile gösterilir. Yakınsama = (1 / Odak uzaklığı (m) ) oranı ile hesaplanır.
Buna göre odak uzaklığı 0,5 m olan merceğin yakınsaması kaç m–1 dir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi optik aletlere örnek verilemez?

Açık Lise Fizik 4 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Fizik 4 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Fizik 4 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Fizik 4 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 2. dönem Fizik 4 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Fizik 4 ders özetlerine de Fizik 4 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 2. dönem Fizik 4 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Fizik 4 dersine ait diğer dönem yani Fizik 4 1. dönem soruları, Fizik 4 3. dönem soruları Fizik 4 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020