Açık Lise Seç. Fizik 1 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

admin
28 Aralık 2019
1.
Soru 1 )
Aynı düzlemde verilen K ve L vektörlerinin toplamı (K + L) kaç birimdir?
(Birim kareler eşit bölmelendirilmiştir.)
2.
Soru 2 )
Aynı düzlemde X,Y,Z ve T vektörleri verilmiştir.
Buna göre hangisi en büyük vektördür?
(Birim kareler eşit bölmelendirilmiştir.)
3.
Soru 3 )
Şekildeki K aracı batıya doğru 30 m/s hızla L aracı da batıya doğru 20 m/s hızla gitmektedir.
Buna göre K aracındaki gözlemci L aracını hangi hızla hangi yöne gidiyor görür?
4.
Soru 4 )Suya göre hızı 1 m/s olan yüzücü akıntı hızı 3 m/s olan nehirde akıntı ile aynı yönde yüzüyor.
Yüzücünün yere göre toplam hızı kaç m/s dir?
5.
Soru 5 )
Sürtünmesiz bir düzlemde duran şekildeki 2 kg’lık cisme 50 N’luk kuvvet etki etmektedir.
Buna göre cisme etki eden net kuvvet kaç N’dur?
6.
Soru 6 )
1 kg kütleli cisme ait ivme‒zaman grafiği şekildeki gibidir.
Cismin 5. saniye sonunda ivmesi kaç m/s2 ’dir?
7.
Soru 7 )
Sürtünmelerin önemsenmediği şekildeki makara sistemi serbest bırakılıyor.
Buna göre sistemin ivmesi kaç m s/2 ’dir? (g=10 N/kg)
8.
Soru 8 )
Eğim açıları sırasıyla α,2α ve α olan sürtünmesiz eğik düzlemlerin tepesinden bırakılan m, 2m ve 2m kütleli cisimlerin ivmeleri sırasıyla a1, a2 ve a3 tür.
Buna göre ivmelerin büyüklükleri arasında nasıl bir ilişki vardır?
9.
Soru 9 )
Bir arabaya ait hız‒zaman grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre I. Arabanın hızı her saniyede 2 m/s artmaktadır.
II. Arabanın (0-4) saniyedeki yer değiştirmesi 16 m’dir.
III. Arabanın ivmesi 6 m/s2 dir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
10.
Soru 10 )
Bir doğru boyunca hızlanan cisme ait hız‒zaman grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre ivme‒zaman grafiği aşağıdakilerden hangisinde doğru çizilmiştir?
11.
Soru 11 )
Ömer düz bir pistte kumandalı arabasını bir doğru boyunca hareket ettirmektedir. Harekete ait hız değerleri tablodaki gibidir.
Buna göre çizilen hız‒zaman grafiği hangisi gibi olur?
12.
Soru 12 )Trafik lambasına 16 m/s hızla yaklaşan bir araba sürücüsü trafik lambasının kırmızıya döndüğünü görünce frene basıyor.
Araba durunca hızı kaç m/s olur?
13.
Soru 13 )Yerden h kadar yükseklikten yatay doğrultuda V0 hızıyla atılan bir cismin yatay atış hareketi için
I. Yatay ve düşey doğrultuda iki boyutta hareket eder.
II. Yatay doğrultudaki hızı sabit hızlıdır.
III. Düşey doğrultuda serbest düşme hareketi yapar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
14.
Soru 14 )Hava direnç kuvveti;
I. Cismin hızına
II. Cismin yüzeyinin büyüklüğüne ve cinsine
III. Havanın öz kütlesine
verilenlerden hangilerine bağlıdır?
15.
Soru 15 )
Yerden 4 m yükseklikte M noktasından serbest bırakılan 1 kg’lık taş şekildeki gibi yerdeki K noktasından 6 m/s hızla geçiyor.
Buna göre sürtünme nedeniyle ısıya dönüşen enerji kaç joule’dür?
(g=10 m/s2 )
16.
Soru 16 )
Sürtünmelerin önemsenmediği sabit makara ile kurulan şekildeki sistemde 30 N’luk cismi yukarı kaldırmak için uygulanması gereken kuvvet kaç Newton’dur?
17.
Soru 17 )Çarpışma öncesinde ve sonrasında, toplam momentum ve toplam kinetik enerji sabit kalıyorsa bu tür çarpışmalara esnek çarpışma denir.
Buna göre
I. Esnek çarpışmada kinetik enerji korunur.
II. Esnek çarpışmada momentum korunur.
III. Esnek çarpışmalarda momentum vektörel bir büyüklüktür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
18.
Soru 18 )Belli bir yükseklikten serbest bırakılan cisme 3 N’luk yer çekim kuvveti 2s etki ediyor.
Buna göre cisme verilen itme kaç N.s’dir?
19.
Soru 19 )
Şekildeki dairesel levha düşey düzlemde K noktası etrafında dönebilmektedir.
Buna göre hangi kuvvet levhayı tek başına döndüremez?
20.
Soru 20 )Palangalar ile ilgili;
I. Sabit ve hareketli makaralardan oluşur.
II. Gemilerde, inşaatlarda yüksek katlara malzeme çıkarmada kullanılır.
III. Palangalarda makara sayısı arttıkça kuvvet kazancı da artar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

Açık Lise Seç. Fizik 1 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seç. Fizik 1 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seç. Fizik 1 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seç. Fizik 1 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 1. dönem Seç. Fizik 1 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seç. Fizik 1 ders özetlerine de Seç. Fizik 1 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 1. dönem Seç. Fizik 1 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seç. Fizik 1 dersine ait diğer dönem yani Seç. Fizik 1 2. dönem soruları, Seç. Fizik 1 3. dönem soruları Seç. Fizik 1 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020