Açık Lise Seç. Fizik 2 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
11 Ocak 2020
1.
Soru 1 ) Coulomb’a göre noktasal iki elektrik yükü arasındaki elektriksel kuvvetin büyüklüğü F, yüklerin büyüklükleri (q1) ve (q2) ile doğru orantılı, aralarındaki uzaklık (d) ile ters orantılıdır. Bunun matematiksel modeli; Yukarıda verilmiştir.
2.
Soru 2 ) Buna göre pozitif yüklü kürenin O, A ve B noktalarındaki elektrik alan şiddetleri EO, EA ve EB arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )Elektrik yüklü cisimler, yüklerinin cinsine göre birbirlerini iter veya çekerler.
Buna göre aralarında belirli bir uzaklık bulunan q1 ve q2 noktasal elektrik yüklerinin birbirlerine uyguladıkları etkileşme kuvveti aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru gösterilmiştir?
q1 <-----> q2 <-----> Kuvvet (F)
4.
Soru 4 )Noktasal +q elektrik yükünün kendisinden d kadar uzaktaki noktada elektrik potansiyeli V = k . (q/d) bağıntısıyla bulunur. Birim SI’de volt’dur.
Buna göre 4q ve 2d uzaklıkta noktada elektriksel potansiyel kaç V dir?
(k: Coulomb sabitidir.)
5.
Soru 5 ) Bir sığacın levhaları arasındaki potansiyel farkının elektrik yüküne bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre V ve q bilindiğine göre aşağıdakilerden hangisi bulunabilir?
6.
Soru 6 ) Şekildeki C1 ve C2 sığaçları uçları ortak noktalar ile bir üretece bağlanmıştır.
Bu şekildeki bağlanmaya ne ad verilir?
7.
Soru 7 )Sığaçları 2C, 3C ve 6C olan üç tane sığaç seri bağlanıyor.
Buna göre sığaçların eş değer sığası kaç C olur?
8.
Soru 8 )Günlük hayatımızda vantilatör ve çamaşır makinesi gibi elektrikli ev aletlerinde kullanılan, elektrikenerjisini mekanik enerjiye dönüş türen araçlara ne ad verilir?
9.
Soru 9 )Gerilim ve akımı değiştirebilen trafolardan çok küçük olan transformatörler hangi akımla çalışır?
10.
Soru 10 )Transformatördeki primer ve sekonderin sarım sayıları ile giriş ve çıkış gerilimleri doğru orantılıdır.
Buna göre, primer sarım sayısı (Np) 500 ve sekonder sarım sayısı (Ns) 100 olan ideal bir transformatörün giriş gerilimi 220 Volt ise çıkış gerilimi kaç Volt’tur?
11.
Soru 11 ) Buna göre,
I. Akım şiddeti (i)
II. Bobindeki sarım sayısı (N)
III. Bobinin uzunluğu (,)
verilen fiziksel niceliklerinden hangileri tek başına artırılırsa manyetik alan azalır?
12.
Soru 12 ) Üzerinden şekildeki gibi i ve 3i şiddetinde akımlar geçen sonsuz uzunluktaki K ve L telleri paralel olarak yerleştirilmiştir.
Buna göre tellerin tam ortasındaki A noktasında K telinin oluşturdu ğu manyetik alan şiddeti B ise L telinin A noktasında oluşturduğu manyetik alan şiddeti kaç B olur?
13.
Soru 13 )Düzgün bir manyetik alan içinde üzerinden akım geçen tellere uygun koşullar sağlanırsa bir kuvvet etki eder.
F = B . i .ℓ sin0 sini bağıntısı ile bulunur.
Bu kuvvete ne ad verilir?
14.
Soru 14 )Bir araba, yerin manyetik alan şiddetinin düşey bileşenin 5.10−3 T olduğu bir bölgedeki yatay yolda 100 m/s sabit hızla hareket etmektedir.
Bu arabanın 2 m uzunluğundaki çelik dingilinin uçları arasında olu şan indüksiyon Emk’sı kaç V’tur?
15.
Soru 15 ) Özdeş A, B ve C iletken çerçeveler manyetik alana aşağıda anlatıldığı gibi yerleştiriliyor.
A: Manyetik alan ile çerçeve yüzeyin  normali paralel
B: Manyetik alan ile çerçeve yüzeyin normali dik
C: Manyetik alan ile çerçeve yüzeyin  normali arasındaki açı 60°.
Buna göre A, B ve C çerçevelerinden geçen manyetik akılar (φA, φB ve φC) arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır?
(N: Yüzey normali)
16.
Soru 16 )Anlık değerinin zamana bağlı değişimi V = 5√2 nin 100 π t volt olan alternatif gerilim, 2 Ω’luk direncin uçlarına uygulanıyor.
Buna göre gerilimin frekansı kaç s−1’dir? (V = Vm sin2πft)
17.
Soru 17 ) Direnç, bobin ve sığaç şekildeki gibi alternatif akım kaynağına bağlanmıştır.
Buna göre şekildeki devreye ne ad verilir?
18.
Soru 18 )Günlük hayatta kullanılan transformatörler genellikle bir elektrik devresinde gerilimi düşürmek ve yükseltmek için kullanılır.
Buna göre aşağıdaki verilen örneklerin hangisinde transformatör kullanılmıştır?
19.
Soru 19 )Alternatif akım ile ilgili,
I. Alternatif akım uzak yerleşim yerlerine az enerji kaybıyla aktarılır.
II. Alternatif akım doğru akıma dönüştürülebilir.
III. Günümüzde alternatif akım elektrostatik boya teknolojisinde, elektroliz çalışmalarında kullanılmaz.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
20.
Soru 20 ) Düşey düzlemde elektrik yükünün büyüklüğü +q olan, m kütleli bir cisim şekildeki gibi V gerilimli üretece bağlanarak paralel levhalar arasında dengede kalmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (Sürtünmeler önemsizdir)

Açık Lise Seç. Fizik 2 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seç. Fizik 2 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seç. Fizik 2 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seç. Fizik 2 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 2. dönem Seç. Fizik 2 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seç. Fizik 2 ders özetlerine de Seç. Fizik 2 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 2. dönem Seç. Fizik 2 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seç. Fizik 2 dersine ait diğer dönem yani Seç. Fizik 2 1. dönem soruları, Seç. Fizik 2 3. dönem soruları Seç. Fizik 2 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020