Açık Lise Seç. Fizik 3 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
11 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Çembersel hareket yapan bir cisim yarım tur yaptığında π radyanlık açı taramaktadır.
Buna göre tam bir tur döndüğünde cismin konum vektörü kaç radyan açı taramış olur?
2.
Soru 2 )Dönerek öteleme hareketi yapan cisimlerin hem dönme hem de öteleme kinetik enerjileri vardır.
Buna göre yuvarlanarak hareket eden bir cismin toplam kinetik enerjisi 60 J, öteleme kinetik enerjisi 40 J olduğuna göre, dönme kinetik enerjisi kaç J’dür?
3.
Soru 3 )Bir cisim düşey düzlemde düzgün çembersel hareket yaparken cismi merkeze doğru bir kuvvet çekmektedir.
Bu kuvvete genel olarak verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 ) Düşey düzlemde duran ray üzerinde bir cisim şekildeki gibi düzgün çembersel hareket yapmaktadır.
Buna göre cisim hareket ederken hangi noktada cismin ağırlığı ile rayın cisme uyguladığı tepki kuvveti (T) aynı yönlüdür?
5.
Soru 5 )Bir otomobil sürtünme katsayısı k, eğrilik yarıçapı φ olan bir viraja maksimum j hızıyla girdiğinde virajı güvenli alabiliyor.
Buna göre otomobil, sürtünme katsayısı aşağıdakilerden hangisi olursa virajı güvenli alamaz?
6.
Soru 6 ) Yatay düzlemde ipin ucuna bağlı bir cisim şekildeki gibi O noktası etrafında döndürülüyor.
Sağ elin dört parmağı dönme yö nünü gösterdiğinde baş parmağın yönü açısal momentumun yönünü gösterdiğine göre açısal momentumun yönü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
7.
Soru 7 )Bazı hareket örnekleri aşağıda verilmiştir.
I. Yolda yürüyen adamın hareketi
II. Seyahat hâlindeki bir otomobilin tekerinin hareketi
III. Yerde yürüyen karıncanın hareketi
Bu örneklerden hangilerinde aynı anda dönme ve öteleme hareketi vardır?
8.
Soru 8 ) K ve M noktalarından aynı anda harekete başlayan sarkaçlardan; şekil I’deki sarkacın ucundaki cisim tam bir salınım yaptığında şekil II’deki sarkaca bağlı cisim nerede olur?
9.
Soru 9 ) Şekildeki K-L arasında basit harmonik hareket yapan bir cisim K’den L’ye t sürede ulaşıyor.
Noktalar arası eşit olduğuna göre cismin salınım periyodu kaç t dir?
10.
Soru 10 )Yaylı sarkaçlarla ilgili,
I. Cismin kütlesi arttıkça sarkacın salınımı yavaşlar.
II. Salınım periyodu genliğe bağlıdır.
III. Yay sabiti artarsa salınım periyodu artar.
sarkacın periyodu kütle ve yayın cinsine bağlı olduğuna göre yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
11.
Soru 11 ) Uzunluğu 10 metre olan bir ipin ucuna 2 kg’lık noktasal bir cisim bağlanarak şekildeki basit sarkaç yapılıyor.
Cisim doğrultusundan biraz açılıp bırakıldığında basit harmonik hareket yaptığına göre cismin periyodu kaç saniyedir? (π = 3 ve g = 10 m/s2 alınız.)
12.
Soru 12 ) Kütlesi m olan cisim yay sabiti k olan bir yaya bağlanıp x kadar çekilip bırakıldığında cisim şekildeki gibi K-L arasında basit harmonik hareket yapıyor.
Buna göre cismin periyodu,
I. m kütlesi
II. k yay sabiti
III. x uzanım miktarı
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
13.
Soru 13 ) Basit harmonik hareket yapan bir cisme ait birim kareler üzerine çizilmiş konum–zaman grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre cismin periyodu kaç saniyedir?
14.
Soru 14 ) İpin ucuna bağlı bir cisim tavana asılıp, α kadar çekilip bırakıldığında K-L arasında basit harmonik hareket yapıyor.
Mekanik enerji korunduğuna göre cismin sürati hangi noktada en fazladır?
15.
Soru 15 )Salınım hareketinde cismin bir tam salınım hareketi yapması için geçen süreye ne ad verilir?
16.
Soru 16 )Metal bir hedefin yüksek enerjili elektronlarla bombardıman edilmesi sonucu elde edilen elektromanyetik dalgaların adı aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 ) Duran bir gözlemci, f frekanslı dalgalar üreten hareketli bir ses kaynağından çıkan sesleri olduğundan daha büyük frekanslı işitmektedir.
Buna göre gözlemci ve ses kaynağının hızları VG ve VK aşağıdakilerden hangisi olabilir?
18.
Soru 18 )Tek yarıkla yapılan girişim deneyi ile ilgili;
I. Merkezi aydınlık saçak diğerlerinden daha geniştir.
II. Bütün saçakları aynı genişliktedir.
III. Saçakların genişliği ışığın dalga boyu ile doğru orantılıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
19.
Soru 19 )
Su dalgalarına ait K ve L atmalarının bir anlık durumları şekilde gösterilmektedir.
Buna göre,
I. K’nin genliği L’nin iki katıdır.
II. K ve L’nin genişlikleri eşittir.
III. K ve L’nin genliği eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
20.
Soru 20 ) yargılarından hangileri doğru olur?

Açık Lise Seç. Fizik 3 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seç. Fizik 3 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seç. Fizik 3 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seç. Fizik 3 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 2. dönem Seç. Fizik 3 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seç. Fizik 3 ders özetlerine de Seç. Fizik 3 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 2. dönem Seç. Fizik 3 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seç. Fizik 3 dersine ait diğer dönem yani Seç. Fizik 3 1. dönem soruları, Seç. Fizik 3 3. dönem soruları Seç. Fizik 3 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020