Açık Lise Seç. Fizik 4 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
11 Ocak 2020
1.
Soru 1 )“Atomlar negatif yüklü elektronlarıngömülü olduğu ve içinde pozitif yü kün düzgün olarak dağıldığı küreler şeklinde maddedir.” diyen bu söylemiyle atomun üzümlü keke benzeten ilk bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )Hidrojen atomunda bir elektronun toplam enerjisinin
En = -13,6 . (Z2 / n2 olduğu bilinmektedir.
Buna göre hidrojen atomunun temel hâldeki enerjisi kaç eV’tur?
3.
Soru 3 ) Civa atomuna ait bazı uyarılma düzeyleri şekilde verilmiştir.
Fotonun sahip olduğu enerji atomunuyarılma düzeyine eşit oldu ğunda atomu uyardığı bilindiğine göre aşağıda enerjileri verilmiş olan hangi foton civa atomunu uyarabilir?
4.
Soru 4 )Atom çekirdeğinde protonlar ve nötronlar bulunmaktadır.
Buna göre proton ve nötronun sembol gösterimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
5.
Soru 5 )Evrenin oluşumuna ya da geleceğine dair birçok kuramın test edildiği Avrupa nükleer araştırma merkezi (CERN) hangi ülke sınırları içindedir?
6.
Soru 6 )Bohr atom modeline göre,
I. Elektron yüksek enerjili bir seviyeden daha düşük alt enerji seviyesine inerken ışıma yapar.
II. Elektronun iki farklı enerji seviyesi arasında geçişi esnasında yayılan fotonun enerjisi iki seviye arasındaki enerji farkına eşittir.
III. Elektronlar çekirdek çevresinde ışıma yapmadan dönerler.
yargılarından hangileri doğrudur?
7.
Soru 7 ) Sezyum atomuna ait bazı uyarılma enerjileri şekilde verilmiştir.
Buna göre aşağıda enerjileri verilmiş olan elektronlardan hangisi sezyum atomunu uyarabilir?
8.
Soru 8 )Atomlar,
I. Isı etkisiyle uyarabilir.
II. Elektronlarla uyarabilir.
III. Fotonlarla uyarabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
9.
Soru 9 )Doğadaki;
I. Kütle çekim
II. Elektromanyetik
III. Güçlü nükleer
IV. Zayıf nükleer
kuvvetlerden hangileri temel kuvvettir?
10.
Soru 10 )Nükleer fizik;
I. Nükleer enerji üretiminde
II. Tıpta teşhis ve tedavi yöntemlerinde
III. Jeoloji ve arkeolojide faydalanılan bir bilim dalıdır.
İfadelerinden hangileri doğrudur?
11.
Soru 11 )Bir fotoselin katotuna ışık düşü rüldüğünde koparak devreden elektrik akımı geçmesine sebep olan parçacık aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Frekansı f olan bir fotonun enerjisi E = h .f dir. Dalga boyu λ olan foton c ışık hızında hareket ederse frekansı f = c / λ olacaktır.
Buna göre fotonun enerjisinin h, c ve λ’ye bağlı bağıntısı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
13.
Soru 13 ) Bir fotosele K ve L ışınları gönderildi ğinde fotoelektrik akımın anot-katot arasında uygulanan hızlandırıcı gerilime bağlı değişim grafiği şekilde verilmiştir.
Buna göre,
I. K ve L’nin fotoelektrik akım şiddetleri farklıdır.
II. K ve L’nin fotoelektrik akım şiddetleri aynıdır.
III. K ve L’nin frekansları aynıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
14.
Soru 14 ) Farklı katot metallerine düşürülen ışığın söktüğü foto-elektronların maksimum kinetik enerjilerinin, düşenışığın frekansına bağlı değişim grafi ği şekilde verilmiştir.
Buna göre X, Y, Z ve T metallerinden hangisinin eşik enerjisi diğerlerine göre daha büyüktür?
15.
Soru 15 )Compton olayında foton ve elektron esnek çarpışma yapmaktadır.
Buna göre çarpışmadan sonra,
I. Momentum
II. Kinetik enerji
III. Kütle
niceliklerinden hangileri korunur?
16.
Soru 16 ) Bir metalden sökülen fotonların maksimum kinetik enerjisinin metal yüzeyine gönderilen fotonların frekansına bağlı grafiği şekildeki gibidir.
Metalin eşik enerjisi E olduğuna göre frekansı 3f olan fotonların enerjisi kaç E’dir?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi yarı iletken maddelere örnek gösterilebilir?
18.
Soru 18 )Bazı görüntüleme cihazları aşağıda verilmiştir.
I. Manyetik rezonans cihazı
II. Tomografi cihazı
III. Ultrason cihazı
Bu cihazlardan hangileri modern fiziğin teknolojideki uygulamaları na örnek gösterilebilir?
19.
Soru 19 )Bazı bilim merkezleri aşağıda verilmiştir.
I. TÜBİTAK
II. CERN
III. NASA
Bu bilim merkezlerinden hangileri ülkemizdedir?
20.
Soru 20 )Günümüzde kullanılan teknolojik araçlardan;
I. MAGLEV trenleri,
II. parçacık hızlandırıcıları,
III. manyetik rezonans (MR) cihazı
hangilerinde süper iletken teknolojisi kullanılmaktadır?

Açık Lise Seç. Fizik 4 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seç. Fizik 4 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seç. Fizik 4 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seç. Fizik 4 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 2. dönem Seç. Fizik 4 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seç. Fizik 4 ders özetlerine de Seç. Fizik 4 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 2. dönem Seç. Fizik 4 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seç. Fizik 4 dersine ait diğer dönem yani Seç. Fizik 4 1. dönem soruları, Seç. Fizik 4 3. dönem soruları Seç. Fizik 4 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020