Açık Lise Seç. Fizik 4 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

admin
28 Aralık 2019
1.
Soru 1 )
Çekirdeğin etrafında dolanan elektronlar vardır. Elektronlar geniş boşluklar bırakacak şekilde dağılmış hâldedir ve atomun büyük bir kısmı boşluktur.
Buna göre yukarıdaki şekilde gösterilen hangi bilim insanının geliştirdiği atom modelidir?
2.
Soru 2 )
Hidrojen atomunun kesikli tayfı sonucunda elde edilen bilgilere göre, Bohr’un geliştirdiği atom modelinde açısal momentumu ( Resim 1 ) eşitliği ile bulunur.
Buna göre açısal momentum,
I. Yörünge numarası (n)
II. Planck sabiti (h)
III. Pi sayısı ( π )
verilenlerden hangilerine bağlıdır?
3.
Soru 3 )Alfa ve beta bozunması yapan bir çekirdek uyarılmış durumdan kararlı hâle geçmesi için enerjisinin bir kısmını foton hâlinde yayınlar.
Bu yayılan enerji paketlerine ne ad verilir?
4.
Soru 4 )James Chadwick, bazı çekirdek tepkimeleri üzerinde yaptığı araştırmalar sonucunda çekirdekte protonlardan başka taneciklerin de bulunduğunu deneylerle belirledi.
Bu parçanıncıklar yüksüz fakat protonla yaklaşık aynı kütleye sahiptir.
Bu parçanıncıklara ne ad verilir?
5.
Soru 5 )Radyasyon kullanımının insan yaşamına olumlu ve olumsuz etkileri vardır.
Buna göre;
I. Kanserli hücreleri yok etmede kullanılması
II. İnsanların röntgenlerinin çekilmesinde ve tıp alanında kullanılması
III. Barajlarda su kaçaklarının tespit edilmesinde kullanılması
verilenlerden hangileri radyasyon kullanımının insan yaşamına olumlu ve faydalı etkilerindendir?
6.
Soru 6 )De Broglie’ye göre hareket eden her parçacığa eşlik eden dalganın dalga boyu hangi bağıntı ile bulunur?
7.
Soru 7 )
Havası boşaltılmış cam kap içindeki katot metaline ışık düşürdüğümüzde şekildeki gibi fotosel devrede ampermetre üzerinden i akımı geçer.
Geçen bu akıma (i) ne ad verilir?
8.
Soru 8 )İzafiyet (Görelilik) Teorisi’ne göre ışık hızına yakın hızlarda hareket eden gözlemcinin ölçtüğü;
I. Zaman aralığı, durgun gözlemciye göre daha uzundur.
II. Hareket doğrultusundaki uzunlukları, durgun hâldeki uzunluklara göre daha kısadır.
III. Bir cismin kütlesi, durgun gözlemciye göre de aynıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
9.
Soru 9 )Bir elektronunun bir voltluk potansiyel fark altında kazandığı enerjiye ne ad verilir?
10.
Soru 10 )Atomdan daha küçük veya atomu oluşturan parçacıklara atom altı parçacıklar denir.
Buna göre;
I. Baryonlar ve mezonlar hadronları oluşturur.
II. Kuarklar doğada diğer kuarklarla birlikte gruplar halinde bulunur.
III. Bir kuark ve anti kuarkın birleşimi ile baryonlar oluşur.
atom altı parçacıkla ilgili ifadelerden hangileri doğrudur?
11.
Soru 11 )Bir fotosele 9 eV’luk enerjiye sahip fotonlar gönderiliyor.
Koparılan elektronların kinetik enerjisi 3 eV olduğuna göre metalin bağlanma (eşik) enerjisi kaç eV’tur?
12.
Soru 12 )
Bir fotoelektrik olayda şekildeki gibi fotoelektronların maksimum kinetik enerji‒frekans grafiği veriliyor.
Buna göre;
I. A noktası eşik frekansıdır. (f0)
II. B noktası metalin bağlanma enerjisidir. (Eb)
III. Grafiğin eğimi a planck sabitini (h) verir.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
13.
Soru 13 )
Compton x-ışınlarını metallerin serbest elektronları ile çarpıştırdı. Compton olayı gelen foton durgun kabul edilen elektronlar çarpıştığında elektron gelen foton (ışıma) doğrultusu ile a açısı yaparak saçılır. Saçılan foton ise geliş doğrultusu ile β açısı yaparak şekilde yoluna devam eder.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?
14.
Soru 14 )Işık ile yapılan deneylerde ışığın hem tanecik model hem de dalga modeli olduğu ispatlanır.
I. Fotoelektrik olayı
II. Compton olayı
III. Girişim olayı
Buna göre hangileri ışığın tanecik modelini destekleyen fiziksel olaydır?
15.
Soru 15 )Günümüzün modern tıbbında hastalıkların tanısında ve tedavisinde hekimlere kılavuzluk etmek amacıyla mühendislerin geliştirdiği cihazlar kullanılır.
Buna göre;
I. manyetik rezonans görüntüleme cihazı,
II. tomografi cihazı,
III. ultrason cihazı
verilen cihazlardan hangileri biyomedikal cihaza örnektir?
16.
Soru 16 )İngilizcede “ışık yayan diyot” anlamına gelen, elektrik enerjisini ışığa dönüştüren yarı iletken devre elemanlarına ne ad verilir?
17.
Soru 17 )Elektronik araçlarda ve elektronik endüstrisinin temelini yarı iletkenler oluşturur.
Buna göre aşağıda verilen ifadelerin hangisi yanlıştır?
18.
Soru 18 )P tipi ve N tipi yarı iletken eklemden oluşan Güneş enerjisine dönüştüren araca ne ad verilir?
19.
Soru 19 )1 nanometre (nm) metrenin milyarda birine (10-9) karşılık gelir. Nanoteknoloji ile yaklaşık olarak nanometre boyutunda yapılan çalışmalardır.
Buna göre;
I. tıp ve sağlık,
II. uzay çalışmaları ve havacılık,
III. malzeme ve imalatı
verilenlerden hangileri nanoteknolojinin uygulama alanlarındandır?
20.
Soru 20 )Radyoskopi ve radyografi için genellikle 200-500 kV’luk hızlandırıcı gerilimlerle çalışan, bir çeşit ışın tüpünden elde edilen kısa, dalga boylu sert olan hangi ışınlardan yararlanılır?

Açık Lise Seç. Fizik 4 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seç. Fizik 4 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seç. Fizik 4 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seç. Fizik 4 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 1. dönem Seç. Fizik 4 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seç. Fizik 4 ders özetlerine de Seç. Fizik 4 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 1. dönem Seç. Fizik 4 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seç. Fizik 4 dersine ait diğer dönem yani Seç. Fizik 4 2. dönem soruları, Seç. Fizik 4 3. dönem soruları Seç. Fizik 4 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020