Açık Lise Seçmeli Fizik 3 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

admin
24 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Bir çember üzerinde eşit zaman aralıklarında eşit yollar alan cismin hareketi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
2.
Soru 2 )
Düzgün çembersel hareket yapan cismin bir tam dolanımı için geçen süreye periyot denir.
Buna göre şekildeki r yarıçaplı çemberin K noktasından L noktasına 2s’de gelen cismin periyodu kaç saniyedir?
3.
Soru 3 )40 cm yarıçaplı çember üzerinde ϖ = 1/4 rad/s’lik açısal hızla hareket eden cismin çizgisel hızı kaç cm/s’dir?
(V = ϖ .r)
4.
Soru 4 )Bir gösteri uçağı 2000 m yarıçaplı yörüngede düzgün çembersel hareket yapmaktadır.
Uçağın hızının büyüklüğü sabit ve 200 m/s olduğuna göre uçağın merkezcil ivmesinin büyüklüğü kaç m/s2 dir?
5.
Soru 5 )
Şekildeki M cismi r yarıçaplı yörüngede düşey düzlemde düzgün çembersel hareket yapmaktadır.
Cisim K noktasına geldiğinde merkezcil kuvvet (Fmer) vektörünün yönü aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )Bir arabanın 45 m yarıçaplı virajı 15 m/s sabit hızla alabilmesi için aracın tekerlekleri ile zemin arasındaki sürtünme katsayısı kaç olmalıdır?
(Vmax = √kg.r = eşitliği sağlandığında araba virajı güvenli şekilde döner. g=10 m/2 )
7.
Soru 7 )Aşağıdaki hareket durumlarından hangileri hem dönme hem de öteleme hareketini aynı anda yapmaktadır?
8.
Soru 8 )Kütlesi m olan içi dolu kürenin eylemsizlik momenti l = (2/5).mr2 ile hesaplanır.
Buna göre kütlesi 2 kg yarıçapı 1 m olan içi dolu kürenin eylemsizlik momenti kaç kg.m2 dir?
9.
Soru 9 )r yarıçaplı çembersel yörüngede hareket eden bir cismin çemberin merkezine göre açısal momentumu
L = m.v.r bağıntısı ile hesaplanır.
(r = Dönme eksenine olan uzaklık, m = kütle, v = hız)
Buna göre 3 kg’lık bir cisim 1 m uzunluğundaki ipin ucuna bağlanıp 2 m/s hızla döndürüldüğünde cismin dönme merkezine göre açısal momentumu kaç kg m2 /s’dir?
10.
Soru 10 )Kepler kanunları gezegenlerin güneş etrafındaki hareketini açıklar.
Buna göre;
I. yörüngeler
II. alanlar
III. periyotlar
verilenlerden hangileri Kepler kanunlarıdır?
11.
Soru 11 )Sürtünme gibi etkilerin ihmal edildiği ideal bir ortamda denge konumuna eşit uzaklıktaki iki nokta arasında belirli zaman aralığında ve kendini sürekli tekrar eden salınım hareketi aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Aşağıdaki hareket örneklerinden hangisi basit harmonik harekete örnek verilemez?
13.
Soru 13 )Basit harmonik hareket yapan bir cismin frekans (f) ve periyot (T) arasında T.f =1 ilişkisi vardır.
Buna göre frekansı 1 s-1 olan bir sarkacın periyodu kaç s’dir?
14.
Soru 14 )
Kütlesi 4 kg olan cisim yay sabiti k = 100N/m olan kütlesi ihmal edilen yayın ucuna şekildeki gibi bağlanıyor.
Buna göre cisim denge konumundan bir miktar aşağıya çekilip bırakılırsa cismin salınım periyodu (T) kaç saniye olur?
(π = 3 alınacak T = 2π√(m/k) )
15.
Soru 15 )Bir basit sarkacın periyodu;
I. sarkacın boyuna
II. yerçekimi ivmesine
III. sarkacın rengine
ifadelerinden hangilerine bağlıdır?
16.
Soru 16 )
Dalga leğeninde oluşturulan λ dalga boylu doğrusal su dalgaları şekildeki gibi yarık aralığı d olan engele gönderiliyor.
Buna göre λ > d olduğunda su dalgalarının kırınım sonrası yayılması aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Tıp ve sağlık sektöründe kullanılan,
I. morötesi ışınlar (ultraviyole),
II. X ışınları,
III. gama ışınları
elektromanyetik dalgalardan hangileri röntgen çekiminde kullanılır?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi elektromanyetik dalgadır?
19.
Soru 19 )Gama ışınları ile ilgili;
I. Elektromanyetik spektrumun en kısa dalga boyuna sahip ışınlarıdır.
II. Yüksek enerjiye sahip ışınlardır.
III. Canlı dokular üzerinde yıkıcı etkisi olan bu ışınlar tıp alanında tümörleri yok etmek amacıyla kullanılır.
yargılarından hangileri doğrudur?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi elektromanyetik dalgalara ait bir özellik değildir?

Açık Lise Seçmeli Fizik 3 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seçmeli Fizik 3 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seçmeli Fizik 3 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seçmeli Fizik 3 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 3. dönem Seçmeli Fizik 3 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seçmeli Fizik 3 ders özetlerine de Seçmeli Fizik 3 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 3. dönem Seçmeli Fizik 3 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seçmeli Fizik 3 dersine ait diğer dönem yani Seçmeli Fizik 3 1. dönem soruları, Seçmeli Fizik 3 3. dönem soruları Seçmeli Fizik 3 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
5 - 6 ARALIK 2020