Açık Lise Seçmeli Fizik 4 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

admin
24 Ocak 2020
1.
Soru 1 )1913 yılında Thomson’ın ve Rutherford’un yanında çalışmış Danimarkalı fizikçi olan, hidrojen atomunun sahip olduğu çizgi tayfını açıklayabilmek için hidrojenin yapısını tanımlayan bir atom modeli geliştiren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )
Thomson Atom Modeli, atomu üzümlü keke benzettiği için üzümlü kek modeli de denilmektedir. Kekin hamur kısmı atomun pozitif yüklü kısmını kekteki üzümler ise atomdaki negatif yüklü tanecikleri temsil etmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Thomson Atom modelini temsil eder?
3.
Soru 3 )Bohr Atom Teorisine göre n. yörüngedeki elektronun yarıçapı, rn = 0,53.(n2/Z)(A) bağıntısı ile hesaplanır.
Buna göre hidrojen atomunun 2. yörüngesindeki yarıçapı kaç (A) ’dur? (Z = 1)
4.
Soru 4 )
Şekilde verilen civa atomuna ait enerji seviyelerinde meydana gelen K, L, M ve N ışımalarının hangisinin enerjisi en büyüktür?
5.
Soru 5 )Yüksek enerji düzeyinde bulunan bir elektron daha düşük enerji düzeyine geçerse fotonlar hâlinde ışık yayar. Fotonun hızı sabit olduğu için enerji denklemi; Es - Ei = (h.c)/λ bağıntısı ile hesaplanır. Enerji seviyeleri farkı, yayınlanan fotonun dalga boyu ile ters orantılıdır.
Buna göre;
I. enerji seviyeleri farkı (Es- Ei )
II. Planck sabiti (h)
III. ışık hızı (c)
yayınlanan fotonun dalga boyu (λ) hangilerine bağlıdır?
6.
Soru 6 )
Fotonlar enerjileri sadece atomun enerji seviyelerinden birine eşit olduğundan atomu uyarabilirler.
Buna göre aşağıdaki verilen foton enerjilerinden hangisi hidrojen atomunu uyarabilir?
7.
Soru 7 )
Doğadaki dört temel etkileşme kuvvetinin özellikleri tabloda verilmiştir.
Buna göre bu etkileşmelerden göreli şiddeti en az olanı aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )Modern fizikte parçacıklar arasındaki etkileşimler genelde alan parçacığı veya değiş tokuş parçacığı denilen büyüklüklerin etkileşimi ile ifade edilir.
Elektromanyetik etkileşmeye aracılık eden kütlesiz alan parçacığı aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Füzyon tepkimesi ile ilgili;
I. Atom numarası küçük olan iki element birleşerek daha ağır bir element oluşturur.
II. Güneş ve diğer yıldızların başlıca enerji kaynağıdır.
III. Nötronla bombardıman edilen ağır atom çekirdeklerinin parçalanarak daha küçük elementlere bölünmesidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
10.
Soru 10 )Wien yer değiştirme Yasası’na göre, ışıma yapan cisimlerin yaydıkları ışığın dalga boyu ile cismin sıcaklığı arasında λmax . T = 2,898 x 10-3 m .K eşitliği vardır.
Buna göre ışığın dalga boyu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
11.
Soru 11 )Bir kaynaktan yayılan ışık veya daha yüksek enerjili elektromanyetik dalganın bir maddenin yüzeyine düşmesi sonucu maddeden elektron yayınlanması olayına ne ad verilir?
12.
Soru 12 )Compton, X ışınlarını metallerin serbest elektronları ile çarpıştırdı.
Buna göre Compton olayında gelen foton ile saçılan fotonun hangi fiziksel nicelikleri eşit olur?
13.
Soru 13 )Bir uzay gemisi ışık hızına yaklaştıkça geminin içinde bulunan gözlemcinin ölçtüğü fiziksel niceliklerden hangisi değişmez?
14.
Soru 14 )Fotoelektrik olayda bağlanma enerjisi 5 eV olan bir metale 8 eV enerjili fotonlar gönderiliyor.
Metalden sökülen elektronların maksimum kinetik enerjileri kaç eV olur?
15.
Soru 15 )De Broglie’ye göre kütlesi m, hızı V olan bir parçacığa eşlik eden dalga boyu aşağıdakilerden hangisidir?
(h = Planck sabiti)
16.
Soru 16 )Metrenin milyarda birine (10-9) karşılık gelen nanometre (nm) boyutunda nanoteknolojik çalışmalar yapılır.
Buna göre;
I. elektrik-elektronik ve bilgisayar teknolojisi
II. uzay çalışmaları ve havacılık
III. tıp ve sağlık
verilenlerden hangileri nanoteknolojinin uygulama alanlarıdır?
17.
Soru 17 )Yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılarak teknolojik görüntüleme cihazları yapılır.
Buna göre;
I. ultrasyon (USG)
II. manyetik rezonans görüntüleme (MR cihazı)
III. termal kameralar
teknolojik cihazlarından hangileri ses dalgaları kullanılarak yapılmıştır?
18.
Soru 18 )Elektronik endüstrisinin temelini yarı iletkenler oluşturur. P tipi ve N tipi yarı iletkenler elektronik devre elemanlarında ve araçlarında kullanılır.
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisinde yarı iletken kullanılamaz?
19.
Soru 19 )Aşağıdaki teknolojik araçların hangisinde süper iletkenler kullanılmaktadır?
20.
Soru 20 )Lazerler;
I. tıp ve kozmetik
II. iletişim ve haberleşme
III. gösteri ve reklam
alanlarından hangilerinde kullanılırlar?

Açık Lise Seçmeli Fizik 4 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seçmeli Fizik 4 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seçmeli Fizik 4 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seçmeli Fizik 4 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 3. dönem Seçmeli Fizik 4 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seçmeli Fizik 4 ders özetlerine de Seçmeli Fizik 4 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 3. dönem Seçmeli Fizik 4 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seçmeli Fizik 4 dersine ait diğer dönem yani Seçmeli Fizik 4 1. dönem soruları, Seçmeli Fizik 4 3. dönem soruları Seçmeli Fizik 4 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020