Açık Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 1 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

admin
24 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi akl-ı selim sahibi insanların özelliklerinden biridir?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi İslam kültür ve medeniyetinin kaynaklarından biri değildir?
3.
Soru 3 )İslam kültür ve medeniyetinin zirveye ulaşmasında Arap, Türk, İran, Hint, Afrika ve Malay gibi farklı toplulukların katkısı görülmektedir.
Buna göre İslam kültür ve medeniyeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
4.
Soru 4 )Güven ortamının kaybolduğu bir toplumda aşağıdakilerden hangisinin yaygınlaşması beklenir?
5.
Soru 5 )Kim bir Müslümanın sıkıntısını giderirse Allah da kıyamette onun sıkıntılarından birini giderir.
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?
6.
Soru 6 )• Fedakârlık ve fütüvvet anlayışı üzerine kurulmuştur.
• Anadolu’da İslam’ın yaygınlaşmasında etkili olmuştur.
• Esnafın mesleki ve ahlaki eğitiminde özgün bir model oluşturmuştur.
Hakkında bilgi verilen teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )Hz. Peygamber’e bir adam geldi ve gömleğe ihtiyacı olduğunu söyledi. Hz. Peygamber’in sırtındakinden başka gömleği yoktu. Bu nedenle ona sonra gelmesini söyledi. Ertesi gün o kişi tekrar Hz. Peygamber’e gelip gömlek ihtiyacının olduğunu hatırlattı. Bunun üzerine Hz. Peygamber sırtından gömleğini çıkarıp adama hediye etti.
Hz. Peygamber’in bu davranışı aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?
8.
Soru 8 )İbn Battûta, Şam’daki vakıfların hizmet alanları ile ilgili şu bilgileri vermektedir: Hacca gidemeyenleri hacca göndermek, fakir aile kızlarının çeyizlerini satın almak, esirleri hürriyetlerine kavuşturmak, seyyahlara yiyecek ve giyecek temin etmek ve onların ülkelerine dönebilmelerini sağlamak, sokakları düzenlemek, kaldırımları yapmak gibi faaliyetler…
Bu metinden vakıflar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinde hoşgörülmeyen tutum ve davranışlardan biridir?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi zekât ibadetinin amaçlarından biri değildir?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisinin, Kur’an’ın kitap hâline getirilmesi ve çoğaltılmasında katkısı olmamıştır?
12.
Soru 12 )Hadis metinlerinin belirli bir sınıflamaya tabi tutulmadan yazıya geçirilmesini ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )Beytü’l-Hikme aşağıdaki şehirlerin hangisinde kurulmuştur?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi daha çok felsefe alanındaki çalışmaları ile tanınan bir âlimdir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in Mekke döneminin ilk yıllarında hem ibadet hem de eğitim-öğretim merkezi olarak kullandığı mekânlardan biridir?
16.
Soru 16 )Kitapların yazılıp çoğaltılması işi ile uğraşan kişilere ne ad verilir?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti tarafından kurulan bir ilim ve eğitim kurumudur?
18.
Soru 18 )Osmanlı Devleti’nde 1775 yılında batılı tarzda kurulan ilk mektep aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )“İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi”nin kurucusu kimdir?
20.
Soru 20 )“... Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?...”
(Zümer suresi, 9. ayet)
Bu ayet bilginin hangi yönüne işaret etmektedir?

Açık Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 1 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 1 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. İslam Kültür ve Medeniyeti 1 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz İslam Kültür ve Medeniyeti 1 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 3. dönem İslam Kültür ve Medeniyeti 1 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. İslam Kültür ve Medeniyeti 1 ders özetlerine de İslam Kültür ve Medeniyeti 1 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 3. dönem İslam Kültür ve Medeniyeti 1 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. İslam Kültür ve Medeniyeti 1 dersine ait diğer dönem yani İslam Kültür ve Medeniyeti 1 1. dönem soruları, İslam Kültür ve Medeniyeti 1 3. dönem soruları İslam Kültür ve Medeniyeti 1 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020