Açık Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 1 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

admin
28 Aralık 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi kültürün maddi unsurlarından biridir?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı döneminde “medeniyet” kavramını karşılayan kelimelerden biridir?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi İslam kültür ve medeniyetinin ana kaynaklarındandır?
4.
Soru 4 )İslam hukukunda, hakkında Kur’an ve sünnette doğrudan hüküm bulunmayan ancak dine, akla ve toplum faydasına ters düşmeyen örf ve adetler uygulamada delil kabul edilmiştir.
Bu durum İslam kültür ve medeniyetinin oluşmasında etkili olmuştur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
5.
Soru 5 )Kültürün özellikleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
6.
Soru 6 )Kur’an-ı Kerim’de “Ey insanlar!” veya “Ey Âdemoğulları!” ile başlayan pek çok ayet bulunmaktadır.
Bu hitaplar İslam kültür ve medeniyetinin hangi yönü ile ilgilidir?
7.
Soru 7 )Uzun süreler boyunca Müslümanların yönetiminde kalmış Ortadoğu ve Kuzey Afrika gibi Müslümanların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde farklı din ve geleneklere mensup gruplar kendi inanç, mezhep ve cemaat yapılarını muhafaza etmişlerdir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinde yönetim anlayışının esasları arasında yer almaz?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın yönetim anlayışındaki emanet ilkesi ile ilgili söylenemez?
10.
Soru 10 )İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!
(Şeyh Edebâli)
Bu söz İslam medeniyetinin aşağıdaki temel özelliklerinden hangisine örnek oluşturur?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in öngördüğü sosyal düzenin amaçlarından değildir?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi İslam toplumundaki güven ortamını vurgulayan örneklerden biri değildir?
13.
Soru 13 )“Sizden iyilikle emreden, kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun...”
(Âl-i İmrân suresi, 104. ayet)
Bu ayet aşağıdaki teşkilatlardan hangisinin oluşmasına katkı sağlamıştır?
14.
Soru 14 )I. “… Biz insana şah damarından daha yakınız.”
(Kâf suresi, 16.ayet)
II. “Zenginlik mal çokluğu değil, göz tokluğudur.”
(Hadis-i Şerif)
III. “Kötülüğü, en güzel olan şekilde uzaklaştır…”
(Mü’minûn suresi, 96. ayet)
IV. “Allah bir kulunu sevdiğinde, onun işiten kulağı gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olur.”
(Hadis-i Şerif)
Bu ayet ve hadislerin hangilerinde Allah-insan ilişkisine değinilmiştir?
15.
Soru 15 )İslam toplumunda sosyal hayatı düzenleyen kavramlardan olan “isar” aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
16.
Soru 16 )Kur’an-ı Kerim’de mülkü Allah yolunda harcamak, iyilikte yardımlaşmak, hayırda yarışmak gibi tavsiyelerle birlikte Hz. Peygamberin de sadaka ve sadaka-i cariye ile ilgili hadisleri bulunmaktadır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin yaygınlaşmasında öncelikle etkili olmuştur?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın ekonomik hayatla ilgili tutumları arasında yer almaz?
18.
Soru 18 )• Halife Me’mun tarafından 832’de Bağdat’ta kurulmuştur.
• İnceleme araştırma kütüphanesi ve tercüme merkezi olarak faaliyet göstermiştir.
• Tıp, matematik, kimya, tarih, coğrafya gibi pek çok alanda çalışmalarda bulunulmuştur.
Hakkında bilgi verilen ilim merkezi aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Günümüzde yaşayan en büyük el yazması kitap arşivi aşağıdakilerden hangisinde bulunmaktadır?
20.
Soru 20 )Karşılıklı görüşlere saygı, bilginin kaynağının belirtilmesi, iç ve dış tenkidin yapılması ve varılan sonucun paylaşılması, ilmî güvenilirliği sağlayan ölçütler olarak dünya ilim mirasına kazandırılmıştır.
Bu parçanında İslam medeniyetindeki ilmî faaliyetlerin diğer medeniyetlere etkilerinin hangisinden bahsedilmektedir?

Açık Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 1 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 1 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. İslam Kültür ve Medeniyeti 1 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz İslam Kültür ve Medeniyeti 1 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 1. dönem İslam Kültür ve Medeniyeti 1 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. İslam Kültür ve Medeniyeti 1 ders özetlerine de İslam Kültür ve Medeniyeti 1 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 1. dönem İslam Kültür ve Medeniyeti 1 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. İslam Kültür ve Medeniyeti 1 dersine ait diğer dönem yani İslam Kültür ve Medeniyeti 1 2. dönem soruları, İslam Kültür ve Medeniyeti 1 3. dönem soruları İslam Kültür ve Medeniyeti 1 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020