Açık Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 2 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
11 Ocak 2020
1.
Soru 1 )İslam sanatında estetik zevk ile fonksiyonellik birbirini tamamlar. Amaçsız ve sadece zevk için eser ortaya koyma anlayışının İslam sanatında yeri yoktur.
Bu durum İslam sanatının aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?
2.
Soru 2 )Kahramanlık konularının anlatıldı ğı eserler aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi İslamî kültüre ait bir eserdir?
4.
Soru 4 )Yol boylarında, daha çok çeşme başlarında, yolcuların namaz kılmaları için yapılan, üstü açık mescitlere ne ad verilir?
5.
Soru 5 )Türklerin Anadolu’da inşa ettikleri ilk cami aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )Osmanlı geleneğinde sultanlar ya da sultan anneleri tarafından yaptırılan, birden fazla minare ve şerefeye sahip camilere ne ad verilir?
7.
Soru 7 )“Kitabü’l-Musiki el-Kebir” adlı eser aşağıdaki âlimlerden hangisine aittir?
8.
Soru 8 )El-Maverdi’nin “idari ve cezai kaideleri yürüten bir idarecinin, kazai hükümleri yerine getiren bir hâkimin bulunduğu yer” olarak tanımladığı yerleşim bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetine seyahatnameleri ile katkı yapan seyyahlardan biri değildir?
10.
Soru 10 )Büyük yerleşim yerlerinde mabetler genellikle şehrin merkezinde yer alır. Örneğin Kâbe’nin etrafında Mekke şehri kurulmuş, Orta Çağ Hristiyan şehirlerinde de kilise şehrin merkezinde yer almıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine daha çok delil oluşturur?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi doğrudan Müslümanlar tarafından kurulmuş bir şehir değildir?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi İslam şehirlerinin genel özellikleri arasında yer almaz?
13.
Soru 13 )• Hz. Ömer tarafından garnizon şehir olarak kurulmuştur.
• El-Ezher Camii ve Darülhikme gibiönemli eserleri bünyesinde barı dırır.
• İlk adı Fustat olan bu şehir, Bağdat’tan sonra Abbasilerin hilafet merkezi olmuştur.
Hakkında bilgi verilen şehir aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )“Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi” adlı eser aşağıdaki kuruluşların hangisi tarafından hazırlanmıştır?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi İslam kültür ve medeniyeti üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan şarkiyatçılardan biri değildir?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi 19. Yüzyılda yaşayan fikir öncülerinden biri değildir?
17.
Soru 17 )İslam medeniyeti, yeryüzündeki nimetleri ve imkânları, herkesin hakkı sayar. Farklılıkları fıtratın gereği olarak görür. Adaletin, mülkün ve yönetimin temeli olduğunu vurgular. Bu ilkeleri insanlığın hakkı kabul eder.
Bu metinde İslam medeniyetinin aşağıdaki ilkelerinden hangisine değinilmemiştir?
18.
Soru 18 )Bireycimodern toplumlarda aşağıdakilerden hangisine daha az değer verildiği görülür?
19.
Soru 19 )Caminin ana ibadet yerine ne ad verilir?
20.
Soru 20 )Aşağıdaki eserlerden hangisi Cemil Meriç’e aittir?

Açık Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 2 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 2 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. İslam Kültür ve Medeniyeti 2 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz İslam Kültür ve Medeniyeti 2 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 2. dönem İslam Kültür ve Medeniyeti 2 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. İslam Kültür ve Medeniyeti 2 ders özetlerine de İslam Kültür ve Medeniyeti 2 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 2. dönem İslam Kültür ve Medeniyeti 2 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. İslam Kültür ve Medeniyeti 2 dersine ait diğer dönem yani İslam Kültür ve Medeniyeti 2 1. dönem soruları, İslam Kültür ve Medeniyeti 2 3. dönem soruları İslam Kültür ve Medeniyeti 2 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020