Açık Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 2 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

admin
28 Aralık 2019
1.
Soru 1 )Allah güzeldir, güzeli sever.
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi teşvik edilmemiştir?
2.
Soru 2 )Allah’ın aşağıdaki isimlerinden hangisi sanat ve estetikle ilişkilendirilemez?
3.
Soru 3 )Müslüman sanatçılar, yerleşmiş sanat geleneğini bozup yenisini yapmak yerine kendilerinden önceki birikimi geliştirmeye çalışırlar. Bu birikimin oluşturduğu sanatsal yapıya, geçmişle uyumlu ancak özgün bir parça eklemek gayretiyle eserlerini verirler.
Bu metinde İslam sanatının aşağıdaki özelliklerinden hangisi anlatılmaktadır?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi dinî mimariye ait eserlerdendir?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı hat sanatının kurucusu kabul edilir?
6.
Soru 6 )“Aynalı yazı, meşk murakkaı ve karalama” gibi kavramlar aşağıdaki sanatlardan hangisi ile ilgilidir?
7.
Soru 7 )Kitap süsleme sanatlarının önemli bir dalıdır. Altınlamak anlamına gelir, ana malzeme altındır fakat toprak boyalardan elde edilen çeşitli renkler de kullanılır.
Metinde bahsedilen sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )Işık ve gölge oyunları ile derinlik kazandırılmayan, küçük boyutlu, renkli resimlere ne ad verilir?
9.
Soru 9 )Kur’an-ı Kerim de bulunan aşağıdaki kelimelerden hangisi şehir anlamını ifade etmez?
10.
Soru 10 )Şehir ve medeniyet ilişkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
11.
Soru 11 )Abbasiler döneminde kurulan şehir, Medinetüsselam, Kubbetülislâm ve Darulhilafe gibi isimleriyle meşhur olmuştur. Bu şehirde ilk olarak cami, saray ve çarşı inşa edilmiş, şehir merkezinin her tarafa eşit uzaklıkta olması ve kolayca kontrol edilip korunması için daire şeklinde planlanmıştır.
Hakkında bilgi verilen şehir aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 13 )Doğu ülkelerinin din, dil, tarih, kültür medeniyetleri üzerinde çalışan batılı araştırmacılar aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?
13.
Soru 14 )İslam medeniyeti hakkında Osmanlıda ve İslam dünyasında yayınlanan ilk eser olan Medeniyyet-i İslamiyye’nin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 15 )Müslümanlar, fethettikleri coğrafyalarda yaşayan insanların din ve inançlarına müdahale etmemiştir. İbadetlerini yapabilmeleri için gerekli ortamı sağlamış ve güvence altına almışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek gösterilmez?
15.
Soru 16 )“Milletler gelir ve gider. İmparatorluklar yükselir ve düşer. Fakat İslam sürer ve göçebelerle yerleşikleri, medeniyet kurucularla bu medeniyeti dağıtanları bünyesinde barındırmaya devam eder. O zaman, bilinçli ya da bilinçsizce kendi özgünlüklerini korumakla birlikte, İslam’la olan bağlarını en önemli ruhi servet olarak sürdüren çok sayıda milleti tek bir ümmet olarak bir arada tutan unsurlar nelerdir?”
(Gustave E. Von Grunebaum)
Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
16.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi İslam kültür ve medeniyetinin günümüzde sahip olduğu başlıca manevi imkânlardandır?
17.
Soru 18 )İslam kültür ve medeniyetine dair yapılan araştırmaların Müslümanlara aşağıdakilerden hangisini sağlaması beklenmez?
18.
Soru 19 )Müslüman, kendisini ülkesine ve insanlığa karşı sorumlu hisseder. Çevresinde olup bitenlere karşı duyarsız kalmaz. İnsanlığın huzuru ve güveni, yeryüzünde adaletin tesisi için her zaman mücadele eder.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
19.
Soru 20 )Şehrin sakinlerinin şehrin kimliğini oluşturan inanç ve ideallere uygun davranması, şehrin kültüründen ve refahından yararlanması, şehri tanır hale gelmesi, şehri sahiplenmesi ve şehre değer katacak bilince ulaşmasıyla şehirli kimliği ortaya çıkmış olur. Adaletle yönetilen böyle bir şehirde toplumun refahı ve mutluluğu artar.
Farabi böyle bir şehir için aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanmıştır?

Açık Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 2 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 2 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. İslam Kültür ve Medeniyeti 2 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz İslam Kültür ve Medeniyeti 2 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 1. dönem İslam Kültür ve Medeniyeti 2 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. İslam Kültür ve Medeniyeti 2 ders özetlerine de İslam Kültür ve Medeniyeti 2 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 1. dönem İslam Kültür ve Medeniyeti 2 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. İslam Kültür ve Medeniyeti 2 dersine ait diğer dönem yani İslam Kültür ve Medeniyeti 2 2. dönem soruları, İslam Kültür ve Medeniyeti 2 3. dönem soruları İslam Kültür ve Medeniyeti 2 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020