Açık Lise Seç. İşletme 1 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

admin
26 Aralık 2019
1.
Soru 1 )I- Tüketici
II- Fayda
III- Üretim
IV- Emek
V- Doğa
Mal ve hizmet üretmek için üretim faktörlerini bir araya getirmek isteyen bir girişimci yukarıda verilenlerden hangilerine ihtiyaç duyar?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi, tacir olabilmenin şartlarından birisi değildir?
3.
Soru 3 )“Rekabet edebilme duygusu” ihtiyaçlar hiyerarşisinin hangi sınıflaması içinde yer alır?
4.
Soru 4 )Lider ile yöneticiyi birbirinden ayıran özellik, hangi seçenekte verilmiştir?
5.
Soru 5 )I. Yemek yemek
II. Spor yapmak
III. Giyinmek
IV. Kitap okumak
V. Su içmek
Yukarıda verilen ihtiyaçlardan birincil olanların tamamı hangi seçenekte verilmiştir?
6.
Soru 6 )Verimlilik ilkelerinden “analitik ilkesi”ne ait doğru açıklama hangi seçenekte verilmiştir?
7.
Soru 7 )Üretim faktörlerinin ekonomiden aldıkları paylar hangi seçenekte doğru olarak gösterilmiştir?
Üretim faktörleri ----- Aldığı pay
8.
Soru 8 )Mal ve hizmet arasındaki farklara yönelik yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?
Mallar ----- Hizmetler
9.
Soru 9 )Amacı; teknik engelleri kaldırarak, yeni piyasalara ve ekonomik gelişmelere öncülük etmek ve dünya ticaretini kolaylaştırmak olan uluslararası standart kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )Aşağıda verilenlerden hangisi işletmenin özel amaçlarından biridir?
11.
Soru 11 )Aşağıda verilen “kâr” ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
12.
Soru 12 )Verilerin toplanması, organize edilmesi, analiz edilmesi, özetlenmesi, sınıflandırılması ve bunlardan bir sonuca varılabilmesi için kullanılan bilim aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi bir girişimci için öncelikli özellik değildir?
14.
Soru 14 )Bir işletme için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
15.
Soru 15 )Aşağıdaki belgelerden hangisi tüzel kişilerin meslek odalarına kayıt olabilmeleri için gerekli değildir?
16.
Soru 16 )Bir işletmenin kuruluş yeri seçiminde yapılacak iş gücü değerlendirmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi önemsizdir?
17.
Soru 17 )Verimlilik ilkelerinden “uygunluk ilkesi” hangi seçenekte doğru açıklanmıştır?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi lider özelliklerinden değildir?
19.
Soru 19 )Elde bulunan kaynaklarla mümkün olan en çok ürünün sağlanması, yani belli bir ürünün mümkün olan en az kaynakla elde edilmesi olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi, standardizasyonun üreticiye faydalarından biri değildir?

Açık Lise Seç. İşletme 1 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seç. İşletme 1 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seç. İşletme 1 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seç. İşletme 1 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 1. dönem Seç. İşletme 1 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seç. İşletme 1 ders özetlerine de Seç. İşletme 1 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 1. dönem Seç. İşletme 1 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seç. İşletme 1 dersine ait diğer dönem yani Seç. İşletme 1 2. dönem soruları, Seç. İşletme 1 3. dönem soruları Seç. İşletme 1 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020