Açık Lise Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

admin
27 Aralık 2019
1.
Soru 1 )Devlet dini Hinduizm olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )Hinduizm’i, tarihi gelişim süreci içerisinde dört dönemde incelemek mümkündür.
Aşağıdakilerden hangisi bu dönemlerden biri değildir?
3.
Soru 3 )Hindular kendi dinleri için aşağı daki kavramlardan hangisini kullanırlar?
4.
Soru 4 )Kast sistemindeki “Brahminler” kavramı ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir?
5.
Soru 5 )Hinduizm’de mistik etkisi olduğuna inanılan, kutsal metin ve duaların okunmasından önce; Yoga ve meditasyon yaparken söylenen kutsal hecedir.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )Budizm hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
7.
Soru 7 )Myanmar gibi ülkelerde Müslümanlara yönelik şiddet sergileyen Budistler aşağıdaki inançlarından daha çok hangisine aykırı davranmaktadırlar?
8.
Soru 8 )Aşağıdaki inançlardan hangisinde Sihizm ile İslamiyet benzer görüşe sahiptir?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi Konfüçyanizm’de var olan “Beş Erdem” den biri değildir?
10.
Soru 10 )• Kurucusu Lao-tzu dur.
• Çin’in millî ve yerel dinlerinden biridir.
• Mutluluğun kaynağının tabiatta eylemsizliğe ve mevcutla yetinip, olana razı olmaya bağlı olduğunu savunur.
Hakkında bilgi verilen inanç sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )“Ahura Mazda, Ehrimen, Ataş Vahram, Ateşgede” gibi inanç esasları aşağıdakilerden hangisine aittir?
12.
Soru 12 )Ermeni kiliseleri hakkında aşağı daki bilgilerden hangisi yanlıştır?
13.
Soru 13 )Mardin’deki Deyru’z-Zaferan manastırı aşağıdakilerden hangisinin ana merkezidir?
14.
Soru 14 )Hristiyanlıkta Ortodoksluk başta olmak üzere Doğu Kiliselerinin başında bulunan en üst rütbeli din adamına _________ denir.
Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
15.
Soru 15 )• Ayin dili Türkçe’dir.
• Ruhban sınıfında olanların tamamı evlenebilir.
• Ruhban sınıfına mensup olanlar sakal bırakmazlar.
Bu bilgiler aşağıdaki dinî gruplardan hangisine aittir?
16.
Soru 16 )Tanah ve Talmud üzerine eğitim almıştır. Dinî konularda öğreticilik, sinagogun idaresi, ayinleri, evlilik, cenaze gibi merasimleri yönetme, vaaz ve irşad gibi görevleri vardır.
Görevleri hakkında bilgi verilen din adamı aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )“Ey Şems! Bizi bedbahtlığa ve düş manlığa karşı koru. Ey Rab! Milletine lütufkâr ol, onu müreffeh kıl, neslimizi koru. Şahidimiz Melek Tâvus’un ismidir.”
Sabah ve akşam vakitlerinde güneşe dönerek bu sözlerle dua eden bir kimse aşağıdaki inançlardan hangisine sahiptir?
18.
Soru 18 )Özellikle Hristiyanlık ve Budizm gibi dinlerin yayılması için yapılan sistematik faaliyetlere _________ , bununlagörevli ve yetkili olan kişiye de ________ denir.
Cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
19.
Soru 19 )Bir Hristiyan’ın; yaşantısı, hâl ve hareketleriyle iyi bir hayat sürerek Hristiyan olmayanları etkileyebileceğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi yeni dinî hareketlerin özelliklerinden biri değildir?

Açık Lise Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 1. dönem Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 ders özetlerine de Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 1. dönem Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 dersine ait diğer dönem yani Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 2. dönem soruları, Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 3. dönem soruları Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020