Açık Lise Seç. Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
7 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Kur’an-ı Kerim’e göre mutlak din aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )“Gemiye bindikleri zaman dini Allah’a has kılarak O’na dua ederler. Onları kurtarıp karaya çıkardığı zaman isebir de bakarsın ki, Allah’a ortak ko şuyorlar.”
(Ankebût suresi, 65. ayet)
Bu ayetteki din kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de mutlak dini ifade etmek için kullanılan kavramlardan biri değildir?
4.
Soru 4 )• Dine giriş ve asli günahtan kurtuluş için uygulanır.
• Bebek veya kişinin suya daldırılması ya da su serpilmesi şeklinde yapılır.
Hakkında bilgi verilen sakrament aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )Dinler tarihi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
6.
Soru 6 )İslam tarihinde diğer dinlerle ilgili bilgi verme geleneği aşağıdakilerden hangisi ile başlamıştır?
7.
Soru 7 )I. er-Reddü’l-Cemil
II. Beyanu’l-Edyan
III. Tahkîku Mâ li’l-Hind
IV. el-Fark Beyne’l-Fırak
Bu eserlerden hangileri Modern Dinler Tarihi’nin amaç ve metotlarına uygundur?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi “el-milel ve’n-nihal” kavramının anlamını ifade eder?
9.
Soru 9 )Bîrûnî’nin yazmış olduğu “Tahkîku Mâ li’l-Hind” isimli eser aşağıdaki dinlerden hangisini konu edinir?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi Medine döneminde gerçekleşen olaylardan biridir?
11.
Soru 11 )“Hulefâ-yı Raşidîn” kavramı ile aşağıdakilerden hangisi kast edilmektedir?
12.
Soru 12 )Mâverâünnehir, Sind ve Endülüs’ün İslam topraklarına katılması aşağıdaki dönemlerin hangisinde gerçekleşmiştir?
13.
Soru 13 )Batı ve Orta Afrika’da İslam’ın yayılması öncelikle aşağıdakilerden hangisi ile başlamıştır?
14.
Soru 14 )Aşağıdaki ayetlerin hangisi “sünnet”in dinin kaynaklarından olduğuna delil oluşturur?
15.
Soru 15 )I. Hz. Musa
II. Hz. Davut
III. Hz. Zekeriya
IV. Hz. Süleyman
Bu peygamberlerden hangileri Yahudilerin kutsal kitapları Tanah’ta sadece kral olarak anlatılır?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da adı geçen inanç gruplarından biri değildir?
17.
Soru 17 )• Konuştuğunda yalan söyler.
• Söz verdiğinde yerine getirmez.
• Kendisine güvenildiğinde hainlik eder.
Hz. Peygamber, bu vasıfların aşağıdakilerden hangisinin özelliği olduğunu bildirmiştir?
18.
Soru 18 )Kur’an’da iki yerde geçen “İsrail” terimi aşağıdaki peygamberlerden hangisi için kullanılmıştır?
19.
Soru 19 )Beytüllahim’in (Betlehem) Hristiyanlarca kutsal bir mekân olarak kabul edilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )I. Beytüllahim
II. Kıyamet Kilisesi
III. Aziz Pavlus Kuyusu
IV. Meryem Ana Kilisesi
Hristiyanlarca kutsal kabul edilen bu mekânlardan hangileri Türkiye’de bulunmaktadır?

Açık Lise Seç. Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seç. Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seç. Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seç. Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 2. dönem Seç. Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seç. Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 ders özetlerine de Seç. Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 2. dönem Seç. Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seç. Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 dersine ait diğer dönem yani Seç. Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 1. dönem soruları, Seç. Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 3. dönem soruları Seç. Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020