Açık Lise Kelam 1 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
11 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Kelam ilminin, “İlm-i tevhid” olarak da isimlendirilmesinin öncelikli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin amaçlarındandır?
3.
Soru 3 )• 632 yılından sonra başlayıp hicri birinci asrı içine alan dönemdir.
• Bu dönemde yaşanan siyasi olaylar ve ihtilaflar nedeniyle inançla ilgili bazı tartışmalar ve farklı yeni yorumlar ortaya çıkmıştır.
Bu bilgilerde kelam ilminin aşağıdaki dönemlerinin hangisinden bahsedilmektedir?
4.
Soru 4 )Kelam ilminde dönüm noktası kabul edilen İmam Gazali’den önceki kelamcılara _________ kelamcıları, sonrakilere ise _________ kelamcıları denir.
Bu boşluklara aşağıdakilerden hangileri getirilirse anlamca doğru olur?
5.
Soru 5 )Kelam ile ilgili aşağıdaki eseryazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi kelam ilmini felsefeden ayıran özelliklerden biridir?
7.
Soru 7 )Kelam ilminin meselelere yaklaşımı normatiftir. Yani inanç ve düşünce ile alakalı hususlarda kesin hükümler ve kurallar ortaya koyar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin normatif olduğu söylenemez?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin temel konularından biri değildir?
9.
Soru 9 )Aklen varlığı ve gerçekleşmesi mümkün olmayan şeylere “mümteni” denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi mümteniye örnektir?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi İslam’daki dinî hükümlerden biri değildir?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi “Ashabu’lhadîs’’ akımının öncüsü kabul edilir?
12.
Soru 12 )Allah’ın bilgisi, herhangi bir vasıtaya, duyulara, düşünmeye vs. ihtiyaç duymayan, ezeli ve ebedi, yokluğu düşünülemeyen bir bilgidir. Buna _________ denir.
Tanımda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
13.
Soru 13 )Ulaşılan veriler üzerine düşünerek, birtakım vasıtalara başvurarak ve delil getirerek oluşan bilgiye nazari bilgi denir.
Aşağıdakilerden hangisi nazari bilgi anlamında kullanılamaz?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerin hangisi ilk dönem kelam konularından biri değildir?
15.
Soru 15 )Aklın yalan üzerine birleşmelerini imkânsız gördüğü bir topluluğun rivayet ettiği habere ne ad verilir?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangileri “Haber-i sadık”ın bölümlerinden biridir?
17.
Soru 17 )“Kulları içerisinde ancak bilenler Allah’a karşı gereğince saygı ve korku hisseder.”
(Fâtır suresi, 28. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?
18.
Soru 18 )Kelam ilminde “Vacib li-zatihi” ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir?
19.
Soru 19 )I. Önerme: Bütün insanlar ölümlüdür.
II. Önerme: Ali bir insandır.
Sonuç: O hâlde Ali de ölümlüdür.
Bu çıkarım aşağıdaki akıl yürütme metotlarından hangisine örnek oluşturur?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi itikadi hükümlerin özelliklerinden biri değildir?

Açık Lise Kelam 1 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Kelam 1 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Kelam 1 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Kelam 1 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 2. dönem Kelam 1 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Kelam 1 ders özetlerine de Kelam 1 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 2. dönem Kelam 1 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Kelam 1 dersine ait diğer dönem yani Kelam 1 1. dönem soruları, Kelam 1 3. dönem soruları Kelam 1 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020