Açık Lise Kelam 1 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

admin
26 Ocak 2020
1.
Soru 1 )İslam düşünce tarihinde kelam ilminin yoğunlaştığı en önemli mesele aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )Allah, nübüvvet ve ahiret; kelamın ana meseleleri olmakla birlikte bunları açıklamada izlenen yol ve yöntemlerin değişmesi, felsefenin İslam dünyasında yayılması, dönemin sosyal ve kültürel değişimlerine bağlı olarak ortaya çıkan problemler, kelamın meselelerinin de genişlemesine sebep olmuştur.
Bu metinde kelam ilminin aşağıdaki yönlerinden hangisi vurgulanmaktadır?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin amaçlarından biri değildir?
4.
Soru 4 )Kelam ilminin yöntemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi kelam alanında meşhur olan âlimlerinden biri değildir?
6.
Soru 6 )Aşağıdaki eserlerden hangisi İmam Gazzâlî’ye aittir?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi kelam ile felsefenin bilgiye ulaşmada kullandıkları ortak metotlarından biri değildir?
8.
Soru 8 )“Eğer kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık şu yakıcı ateşin içinde olmazdık.”
(Mülk suresi, 10. ayet)
Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılamaz?
9.
Soru 9 )Hz. Peygamber’in vefatı ile hicri birinci asrı içine alan döneme kelam ilminde “ilk fikri hareketler ve ihtilaflar dönemi” denir.
Bu dönemin en önemli ismi aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )• Müellifi Ömer Nasuhi Bilmen’dir.
• Materyalizmin geniş bir eleştirisi yapılır.
• Çağdaş problemlerin kelam kitaplarında işlenmesinin gerektiğine dikkat çekmektedir.
Hakkında bilgi verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi kadim varlık için kullanılan sıfatlardan biridir?
12.
Soru 12 )“Allah ve sıfatları dışında kalan her şey” anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi kelamcıların madde ile ilgili görüşlerinden biridir?
14.
Soru 14 )Tüm varlıkları madde ile açıklayan ve maddenin ötesinde, gözle görülmeyen bir manevi öğenin ya da ruhun varlığını inkâr eden anlayışa ne ad verilir?
15.
Soru 15 )Herhangi bir akıl yürütme ve delillendirmeye ihtiyaç duymadan, doğrudan doğruya zihinde oluşan ve reddedilmesi mümkün olmayan bilgiye zaruri bilgi adı verilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi zaruri bilgilere örnek verilemez?
16.
Soru 16 )İman özü itibari ile bilinçli bir tasdik, benimseme ve kabullenme eylemidir; bu anlamda kelamcılar da tasdik gerçekleşmeksizin soyut olarak bilmeyi imanla özdeşleştirmekten kaçınmışlardır.
Bu cümlede aşağıdaki konulardan hangisi anlatılmaktadır?
17.
Soru 17 )Mükelleflerin fiil ve davranışları ile ilgili farz, vacip ve sünnet gibi nitelemeler ortaya koyan dini hitaba ne ad verilir?
18.
Soru 18 )Kişi itikadî hükümlerin bir kısmına inanıp bir kısmına inanmazsa iman etmiş olamaz.
Bu cümle itikadî hükümlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?
19.
Soru 19 )Muhal ve müstahil kavramları aşağıdakilerden hangisi ile eş anlamlıdır?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi “vâcib li-zâtihi”nin özelliklerinden biri değildir?

Açık Lise Kelam 1 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Kelam 1 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Kelam 1 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Kelam 1 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 3. dönem Kelam 1 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Kelam 1 ders özetlerine de Kelam 1 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 3. dönem Kelam 1 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Kelam 1 dersine ait diğer dönem yani Kelam 1 1. dönem soruları, Kelam 1 3. dönem soruları Kelam 1 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020