Açık Lise Kelam 2 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
11 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi yorum farklılıkları sonucunda ortaya çıkan toplulukları ifade eden kavramlardan biri değildir?
2.
Soru 2 )Dinin temel kaynaklarında hakkında açık ve kesin hüküm bulunan konularda yorum yapılamaz.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yoruma açık konulardandır?
3.
Soru 3 )• Ehl-i Sünnet’in öncüleri olarak kabul edilir.
• Görüşleri Hanbeli ekolüne mensup âlimler tarafından devam ettirilmiştir.
• Ayet ve hadislerin yorum yapılmadan olduğu gibi kabul edilmesini savunur.
Hakkında bilgi verilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Sünnet’in görüşlerindendir?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi yorum farklılıklarının ortaya çıkmasında etkili olmamıştır?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Sünnet ekollerinden biri değildir?
7.
Soru 7 )Mutezile mezhebi aşağıdaki âlimlerden hangisinin görüşleri doğrultusunda oluşmuştur?
8.
Soru 8 )Büyük günah işleyen kimsenin inancı ve ahiretteki durumu ile ilgili herhangi bir karar vermeyip hükmünü Allah’a havale eden mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin konusudur?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi Maturidiliğin görüşlerinden biri değildir?
11.
Soru 11 )Fetihlerle hızla yayılan İslam; Roma, Mısır ve Sasaniler ile yüz yüze gelmiş hem onları etkilemiş hem de onlardan etkilenmiştir.
Bu durum İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının ortaya çıkma sebeplerinden hangisi ile daha çok ilgilidir?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi Haricilerin görüşlerinden biridir?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi “Yeni İlm-i Kelam” dönemi ile özdeşleşen konulardan biridir?
14.
Soru 14 )Kâinat, Allah tarafından tasarlanan, hareketi başlatılan, fakat dışarıdan müdahale olmadan doğa kanunlarına uygun şekilde işleyen bir bütünlüktür.
Bu düşünce, aşağıdaki tanrı anlayışlarından hangisine aittir?
15.
Soru 15 )Hayatı ve evreni kötümser ve karamsar bakış açısıyla değerlendiren, hayatın anlamını boşluk, hiçlik, anlamsızlık gibi kavramlara indirgeyen ve bu olumsuz bakış açısının etkisiyle varlık, bilgi ve değer başlıklarında olumsuz yaklaşımları öne çıkaran anlayışa _________ denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
16.
Soru 16 )Hayır ve şer kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi İslam’ın ilkelerine uygun bir görüş değildir?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi politeizmin görüşlerinden biri değildir?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi peygamberlik iddiasında bulunmuştur?
19.
Soru 19 )• İntihar ve şiddet eğilimlidirler.
• Şeytanı ve şeytanla ilgili sembolleri yüceltirler.
• Genel olarak tüm dinlere ve değerlere karşıdırlar.
• Ayinlerde büyüye yer vermek bilinen özellikleridir.
Bu özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?
20.
Soru 20 )Tenasüh ve reenkarnasyon terimleri aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?

Açık Lise Kelam 2 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Kelam 2 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Kelam 2 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Kelam 2 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 2. dönem Kelam 2 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Kelam 2 ders özetlerine de Kelam 2 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 2. dönem Kelam 2 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Kelam 2 dersine ait diğer dönem yani Kelam 2 1. dönem soruları, Kelam 2 3. dönem soruları Kelam 2 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020