Açık Lise Kelam 2 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

admin
26 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Din ve dini yorum arasındaki temel farklar ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi tüm dinlerde bulunan temel esaslardan biri değildir?
3.
Soru 3 )Kur’an’da Allah’ın zatı ve ahiret inancı ile ilgili bazı ayetler insanlar tarafından farklı farklı şekillerde anlaşılıp yorumlanmıştır.
Bu cümleye göre dinin anlaşılmasındaki yorum farklılığının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi Ehli Sünnetin kollarından biri değildir?
5.
Soru 5 )• Kurucusu Hasan Sabbah’tır.
• XII. Yüzyılda Selçuklular döneminde ortaya çıkmıştır.
• İslam dünyasına siyasi ve dini yönden ciddi tehdit oluşturmuştur.
• Esrar içirilen fedaileri devlet adamlarına suikastlar düzenlemiştir.
Hakkında bilgi verilen siyasi oluşum aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )“El-Menzile beynel menzileteyn” ilkesi aşağıdaki itikadi mezheplerden hangisine aittir?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi Maturidilik mezhebinin yaygın olduğu ülkelerden biri değildir?
8.
Soru 8 )“Mesâil” kavramı kelam ilminin aşağıdaki yönlerinden hangisini ifade eder?
9.
Soru 9 )Kâinat, tanrı tarafından tasarlanan, hareketi başlatılan, fakat dışarıdan müdahale olmadan doğa kanunlarına göre işleyen bir sistemdir. (Deizm)
Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu görüşün yanlış olduğunu vurgular?
10.
Soru 10 )Tanrı hakkında kesin bilgi elde etmenin mümkün olmadığını savunan felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi pozitivizmin kurucusu olarak kabul edilir?
12.
Soru 12 )İslam düşüncesinde zındıklık ve mülhidlik kavramları aşağıdaki akımlardan hangisini ifade etmek için kullanılmıştır?
13.
Soru 13 )• Hristiyanlıktaki yanlış tanrı inancına bir tepki olarak ortaya çıkmıştır.
• Temelleri Schopenhauer tarafından atılmıştır.
• En önemli temsilcisi Nietzsche’dir.
Bu bilgilerde anlatılan felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )İyimserlik demek olup iyinin ve iyiliğin bir bütün olarak ve uzun vadede kötüye ve kötülüğe baskın çıktığı ya da çıkacağı görüşüdür.
Hakkında bilgi verilen bu görüş aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi Satanistler ile ilgili yanlış bir bilgidir?
16.
Soru 16 )• İslam’da kabul edilmeyen ve özü itibarıyla ahirete imanı devre dışı bırakan bir anlayıştır.
• Ruhun ölümsüzlüğü inancının bazı dinlerdeki yansıması olarak da görülür.
Bu bilgilerde anlatılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Kötülük problemi ile ilgili olarak felsefe tarihinde süregelen sorulardan biri de; “Tanrı kötülüğü önlemek istiyor da gücü mü yetmiyor?” sorusudur.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu soruya cevap niteliğindedir?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi peygamberlik iddiasında bulanan yalancı peygamberlerden biridir?
19.
Soru 19 )Kur’an’ın matematiksel sistemi var diyerek “19 mucizesi”ni ortaya atan isim aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )“Allah’a karşı yalan uyduran veya kendine bir şey vahyedilmemişken, “Bana vahyolundu” diyen, ya da “Allah’ın indirdiğinin benzerini ben de indireceğim” diye laf eden kimseden daha zalim kimdir? …”
(En’âm suresi, 93. ayet)
Bu ayette aşağıdaki yanlış davranışlardan hangisi eleştirilmektedir?

Açık Lise Kelam 2 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Kelam 2 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Kelam 2 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Kelam 2 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 3. dönem Kelam 2 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Kelam 2 ders özetlerine de Kelam 2 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 3. dönem Kelam 2 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Kelam 2 dersine ait diğer dönem yani Kelam 2 1. dönem soruları, Kelam 2 3. dönem soruları Kelam 2 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020