Açık Lise Kelam 2 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

admin
28 Aralık 2019
1.
Soru 1 )Aşağıda verilen din (İslam) ve dinî yorumlar ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
2.
Soru 2 )İslam itikadını delilleriyle savunan ilme _________ denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
3.
Soru 3 )İnanç ve ibadetler konusunda dinin esaslarına bağlı kalarak ve zamanın şartlarını da gözeterek yapılan farklı yorumlara denir.
Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde farklı yorumların ortaya çıkmasının sebeplerinden biri değildir?
5.
Soru 5 )Hz. Muhammed’in (sav.) sünnetine uyan, onun ve ashabının yolundan yürüyen kimselere verilen genel isim aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )Müslüman, fırka belâsıyle zebun bir kavmi,
Medenî Avrupa üç lokma edip yutmaz mı?
Ey cemaât, yeter Allah için olsun, uyanın.
Sesi pek müdhiş öter sonra kulaklarda çanın!
Mehmed Akif Ersoy
Bu şiirde aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi itikadî mezheplerdendir?
8.
Soru 8 )Aşağıdaki görüşlerden hangisi Maturîdî mezhebine ait değildir?
9.
Soru 9 )Aşağıdaki ayetlerin hangisinde insan iradesi ve özgürlüğünün sınırlı olduğuna vurgu yapılmıştır?
10.
Soru 10 )• İnsanın iradesi ve hürriyeti yoktur.
• Allah’ın ilmi ve kelamı hâdistir, sonradan yaratılmıştır.
• İyilik ve kötülüklere sevap ve cezanın verilmesi zorunludur.
Bu düşüncelere sahip mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi deizmin görüşleri arasında yer almaz?
12.
Soru 12 )Aşağıdaki ekollerden hangisi tanrının varlığını kabul eder?
13.
Soru 13 )Hayatın anlamını boşluk, hiçlik, anlamsızlık gibi kavramlara indirgeyen ve bu olumsuz bakış açısının etkisiyle varlık, bilgi ve değer başlıklarında olumsuz yaklaşımları öne çıkaran bir anlayıştır.
Hakkında bilgi verilen felsefi dü şünce aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi gençlerin satanizme yönelme sebeplerinden biri değildir?
15.
Soru 15 )Tenasüh kavramının açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )“Hatemü’l-Enbiya” kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin ele aldığı konulardan biri değildir?
18.
Soru 18 )Tanrının birden çok olduğunu savunan; putlar, atalar, tabiat güçleri, hayvanlar gibi farklı varlıkların dailahlaştırılmasının sonucu ortaya çı kan inançtır.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Allah ile beraber başka tanrılara inanmaya _________ , bu inanca sahip olanlara da _________ denir.
Bu cümlede boşluklara getirilmesi gereken kavramlar aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )• “Sana ne iyilik gelirse Allah’tandır. Sana ne kötülük gelirse de kendindendir…”
(Nisâ suresi, 79. ayet)
• “İnsanların bizzat kendi işledikleri kötülükler sebebiyle karada ve denizde düzen bozuldu ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın; belki de tuttukları kötü yoldan dönerler.”
(Rûm suresi, 41. ayet)
• “Şüphesiz Allah hiç kimseye zerrekadar zulmetmez. Yapılan çok küçük bir iyilik de olsa onun sevabını kat kat artırır ve kendi katından büyük bir mükâfat verir.”
(Nisâ suresi, 40. ayet)
Bu ayetler kelam ilminde tartışılan aşağıdaki konulardan hangisine cevap oluşturur?

Açık Lise Kelam 2 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Kelam 2 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Kelam 2 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Kelam 2 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 1. dönem Kelam 2 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Kelam 2 ders özetlerine de Kelam 2 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 1. dönem Kelam 2 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Kelam 2 dersine ait diğer dönem yani Kelam 2 2. dönem soruları, Kelam 2 3. dönem soruları Kelam 2 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020