Açık Lise Kimya 1 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

admin
26 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Modern kimyanın öncüsü olarak nitelendirilen ve Kütlenin Korunumu Kanunu’nu bulan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 ) Verilen güvenlik uyarı işaretinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )I. Değersiz madenleri altına çevirmeye çalışmak
II. Ölümsüzlük iksirini bulmak
III. Radyoaktif maddelerden enerji elde etmeye çalışmak
Yukarıdakilerden hangileri simyacıların çalışmaları içerisinde yer alır?
4.
Soru 4 )Organik olmayan bileşiklerin yapılarını, özelliklerini ve tepkimelerini inceleyen kimya alanı aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )Kükürt elementinin sembolü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
6.
Soru 6 )HCI bileşiğinin yaygın adı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
7.
Soru 7 )I. Laboratuvar önlüğü giyilmelidir.
II. Kimyasal maddelere çıplak elle dokunulmamalıdır.
III. Kimyasal maddelerin ambalajları üzerindeki etiketler koparılmamalıdır.
Yukarıdakilerden hangileri laboratuvar güvenliği için uyulması gereken kurallardandır?
8.
Soru 8 )
Yukarıda şekli verilen, kimya laboratuvarında kullanılan cam malzemenin adı nedir?
9.
Soru 9 )Vücudumuzda oksijen taşıyan ve kana kırmızı renk veren hemoglobinin temel parçası olan element aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )I. Mısır
II. Çin
III. Hint
Yukarıdaki uygarlıklardan hangileri kimyanın gelişim sürecine katkı sağlamıştır?
11.
Soru 11 )
Şekildeki gibi ilk atom modelini tasarlayan ve “Atomlar çok yoğun, içidolu kürelerdir.” varsayı mında bulunan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Bohr atom modelinde enerji düzeyleri n = 1, 2, 3, 4 ... şeklinde ifade edilirken harflerle de gösterilebilmektedir.
Bu atom modeline göre, n = 1 enerji düzeyi hangi harfe karşılık gelir?
13.
Soru 13 )17CI- iyonunun elektron sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
14.
Soru 14 )Periyodik sistem ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
15.
Soru 15 )Periyodik sistemde elementler sembollerle gösterilmektedir.
Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisi periyodik sistemde yer almaz?
16.
Soru 16 )1A grubu elementlerinden 3Li, 11Na ve 19K atomlarının çaplarının büyükten küçüğe sıralanması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
17.
Soru 17 )• Atom çapı
• Proton sayısı
• Nötron sayısı
• Kimyasal özellik
Nötr bir atom elektron vererek iyon haline geldiğinde yukarıda verilenlerden kaç tanesi değişir?
18.
Soru 18 )
Alüminyum atomuna ait ilk dört iyonlaşma enerjileri kJ/mol cinsinden yukarıda verilmiştir. İyonlaşma enerjilerindeki artışın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Metaller ametallerle elektron alışverişi yaparak ____I_____ bağlı bileşik oluştururlar. Ametaller ise kendi aralarında elektron ortaklaşması ile ____II_____ bağlı bileşik oluştururlar.
Yukarıdaki ifadede I ve II numaralı boş bırakılan yerlere sırası ile aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
I <-----> II
20.
Soru 20 )2aaX atomu ile 919Y atomu izoton atomlardır.
Buna göre, a değeri kaçtır?

Açık Lise Kimya 1 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Kimya 1 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Kimya 1 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Kimya 1 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 3. dönem Kimya 1 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Kimya 1 ders özetlerine de Kimya 1 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 3. dönem Kimya 1 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Kimya 1 dersine ait diğer dönem yani Kimya 1 1. dönem soruları, Kimya 1 3. dönem soruları Kimya 1 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020