Açık Lise Kimya 2 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
11 Ocak 2020
1.
Soru 1 )• F2
• NH3
• K
• PO3-4
Verilen kimyasal türlerden kaç tanesi “iyon” sınıfında yer alır?
2.
Soru 2 )I. nötron
II. proton
III. elektron
Yukarıda verilen taneciklerden hangileri atomun çekirdeğinde bulunur?
3.
Soru 3 )Negatif (─) elektrik yüklü kimyasal türe ne ad verilir?
4.
Soru 4 ) Şekilde verilen H2O molekülleri arasında bulunan, kesikli çizgi (___________) ile gösterilmiş bağ aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )2He elementinin Lewis yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )"NaCI" bileşiğinin adı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
7.
Soru 7 )Ba2+ ve O2- iyonlarından oluşan bileşiğin formülü hangisinde doğru verilmiştir?
8.
Soru 8 )Metallerin erime ve kaynama noktalarının yüksek olmasına neden olan bağ, aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişmeye örnektir?
10.
Soru 10 )Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin atomları arasında apolar kovalent bağ bulunur? ( 1H, 7N, 8O, 17CI)
11.
Soru 11 )Aşağıda verilen olaylardan hangisi gerçekleşirken madde dışarıya ısı verir?
12.
Soru 12 )• Katı
• Sıvı
• Gaz
• Plazma
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi maddenin fiziksel hâllerindendir?
13.
Soru 13 )I. Maddenin en düzenli hâlidir.
II. Belirli bir şekli ve hacmi vardır.
III. Tanecikleri titreşim ve öteleme hareketi yapar.
Verilen özelliklerden hangileri maddenin "Katı" hâline aittir?
14.
Soru 14 )"Sıvılaştırılmış petrol gazı" diye adlandırılan madde aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi kristal katıya örnek verilemez?
16.
Soru 16 )I. Su
II. Bal
III. Zeytinyağı
Yukarıda verilen maddelerin eşit miktarlarının oda sıcaklığındaki akıcılıkları arasındaki ilişki hangisinde doğru verilmiştir?
17.
Soru 17 )Bir sıvı yeterli ısı enerjisi aldığındasıvı yüzeyindeki taneciklerin sıvı yü zeyinden ayrılmasına _________ denir.
Verilen tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
18.
Soru 18 )Deniz seviyesinden yükseklik de ğerleri verilen I, II, III ve IV numaralı şehirlerin hangisinde ölçülen atmosfer basıncı en düşüktür?
19.
Soru 19 )Yeryüzündeki su kaynaklarının en büyük miktarını aşağıdakilerden hangisi oluşturur?
20.
Soru 20 )• Piller
• Plastikler
• Deterjanlar
• Ağır metaller
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi su ve toprak kirliliğine neden olur?

Açık Lise Kimya 2 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Kimya 2 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Kimya 2 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Kimya 2 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 2. dönem Kimya 2 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Kimya 2 ders özetlerine de Kimya 2 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 2. dönem Kimya 2 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Kimya 2 dersine ait diğer dönem yani Kimya 2 1. dönem soruları, Kimya 2 3. dönem soruları Kimya 2 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020