Açık Lise Kimya 3 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

admin
26 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Günlük hayatta karşılaştığımız bazı maddeler asidik / bazik özelliklerine göre sınıflandırıldığında hangi seçenek yanlış olur?
Asit <-----> Baz
2.
Soru 2 )Camı aşındırma özelliği olan asit aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )Aşağıda asit ve bazların formülleri verilmiştir.
Hangi seçenekte asit ve bazın yeri hatalıdır?
Asit <-----> Baz
4.
Soru 4 )Asit ve bazların suda çözünme tepkimeleri aşağıda verilmiştir.
Hangisinde oluşan iyonlar yanlış yazılmıştır?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi asit-baz tepkimesi vermez?
6.
Soru 6 )HCI ve NaOH bileşiklerinin sulu çözeltileri karıştırıldığında aşağıdaki tuzlardan hangisi oluşur?
7.
Soru 7 )Asit ve bazlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
8.
Soru 8 )Aşağıdaki metallerden hangisi hidroklorik asit (HCI) ile tepkime vermez?
9.
Soru 9 )Asit-baz çözeltileri ile ilgili;
I. Turnusol bir indikatördür.
II. Asitler bazlarla tuz ve su oluşturur.
III. Bazlar mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir.
yargılarından hangileri doğrudur?
10.
Soru 10 )Aşağıda verilen asitlerin hangisinin yaygın adı yanlış verilmiştir?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarını arttıran işlemdir?
12.
Soru 12 )
Laboratuvarda hidroklorik asit şişesinin üzerinde yukarıdaki güvenlik sembolünü gören bir kimyacı bu maddeyi kullanırken aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
13.
Soru 13 )Aşağıdaki maddelerden hangisi baziktir?
14.
Soru 14 )Aşağıda verilen karışımlardan hangisi heterojendir?
15.
Soru 15 )Aşağıdaki karışım türlerinden hangisi homojendir?
16.
Soru 16 )Karışımlar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
17.
Soru 17 )Aşağıdaki tabloda verilen aynı ortamdaki tuzlu su çözeltilerinin hangisinin kaynama noktası en yüksektir?
Çözelti kütlesi (g) <----> Çözünen tuz kütlesi (g)
18.
Soru 18 )Çözücü moleküllerinin yarı geçirgen zardan geçerek daha derişik çözeltiye akması olayının adı nedir?
19.
Soru 19 )Bir kükürt fabrikasında gerçekleşen patlama sonucunda havaya kükürt tozları yayılmıştır.
Yukarıdaki haberi duyan halk kendi imkanları ile bezlerin arasına pamuk koyarak maske yapmışlardır.
Buna göre heterojen karışım olan hava-kükürt tozu karışımı hangi ayırma yöntemiyle ayrılmıştır?
20.
Soru 20 )Şekerli su karışımını ayırmak için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Açık Lise Kimya 3 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Kimya 3 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Kimya 3 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Kimya 3 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 3. dönem Kimya 3 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Kimya 3 ders özetlerine de Kimya 3 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 3. dönem Kimya 3 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Kimya 3 dersine ait diğer dönem yani Kimya 3 1. dönem soruları, Kimya 3 3. dönem soruları Kimya 3 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020