Açık Lise Kimya 4 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

admin
26 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi bir kömür türü değildir?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıt değildir?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi kömür kullanımının sakıncalarından değildir?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi petrolün rafineride işlenmesi sonucunda açığa çıkan bir ürün değildir?
5.
Soru 5 )Organik bileşiklerin yapısında en çok bulunan elementlerin sembolleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
6.
Soru 6 )Düz zincirli olduğu bilinen aşağıdaki bileşiklerden hangisinin adı yanlıştır?
7.
Soru 7 )
Yukarıda organik bileşiklerin açık yapıları verilmiştir.
Buna göre, kaç tanesi hidrokarbondur?
8.
Soru 8 )
Etin ya da asetilen olarak adlandırılan organik bileşiğin açık formülü hangisidir?
9.
Soru 9 )Aşağıda bazı enerji kaynakları ve bunların üçü ile ilgili cümle verilmiştir.
I. Güneş enerjisi
II. Biyoyakıt
III. Jeotermal enerji
IV. Fosil yakıt
_________ bitkilerin çeşitli aşamalardan geçirilerek yakıt amaçlı kullanılmasıdır.
_________ yeraltı sularından elde edilir.
_________ evlerin çatılarına yerleştirilen panellerle su ısıtmada kullanılmaktadır.
Kaç numaralı enerji kaynağının ilgili cümlesi yoktur?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi temiz enerji kaynaklarından değildir?
11.
Soru 11 )Bitkilerin, fermantasyon gibi çeşitli işlemlerden geçirilmesi ile oluşan ve yakıt amaçlı kullanılabilen maddeler hangi seçenekte doğru verilmiştir?
12.
Soru 12 )Disakkaritlerin oluşum tepkimeleri;
Glikoz + _________ → Maltoz + su
Glikoz + _________ → Sakkaroz + su
Glikoz + _________ → Laktoz + su
şeklinde verilmiştir.
Yukarıda boş bırakılan (___________) yerlere seçenekteki maddeler doğru yerleştirildiğinde hangisi açıkta kalır?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi yağların molekül yapısında bulunan bir element değildir?
14.
Soru 14 )Amino asitlerin amino (- NH2) ve karboksil (- COOH) kısımlarının birleşerek aradan bir su molekülünün çıkmasıyla devam eden tepkime sonucu oluşan polimerin adı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi su arıtım sürecinde kullanılan bir yöntem olamaz?
16.
Soru 16 )Gıda katkı maddeleri ile ilgili;
I. Raf ömrünü uzatmak amacıyla gıdalara eklenebilir.
II. Yönetmeliklerde belirtildiği kadar kullanılabilir.
III. Gıdaları renklendirmek amacıyla kullanılabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
17.
Soru 17 )Sabun ve deterjan ile ilgili verilen bilgilerden hangisi hatalıdır?
18.
Soru 18 )Aşağıda verilenlerden hangisi polimer değildir?
19.
Soru 19 )
Ambalajların üzerinde yandaki sembolü gördüğümüzde ambalajın geri dönüşüm için uygun olduğunu anlarız.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olur?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi camı oluşturan ana maddeler içinde yer almaz?

Açık Lise Kimya 4 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Kimya 4 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Kimya 4 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Kimya 4 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 3. dönem Kimya 4 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Kimya 4 ders özetlerine de Kimya 4 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 3. dönem Kimya 4 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Kimya 4 dersine ait diğer dönem yani Kimya 4 1. dönem soruları, Kimya 4 3. dönem soruları Kimya 4 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020