Açık Lise Seç. Kimya 1 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
11 Ocak 2020
1.
Soru 1 ) A Şekildeki dalgada A ile gösterilen büyüklük aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )Elektromanyetik spektrumda insan gözünün gördüğü tüm renkleri içeren ışınların oluşturduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )s orbitaline karşılık gelen açısal momentum kuantum sayısının(ℓ) değeri aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )4p orbitaline ait baş kuantum sayı sının değeri kaçtır?
5.
Soru 5 )Elektron dizilişi 1s2 2s2 2p3 olan atom aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 ) Verilen periyodik sistemde taranarak gösterilen blok aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )Aşağıdaki iyonlardan hangisinin yarıçapı en küçüktür?
8.
Soru 8 )“Magnezyum klorür” bileşiğinin formülü aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )36 gram H2O molekülü kaç mol’dür?
(H:1 g/mol, O:16 g/mol)
10.
Soru 10 )Mol kütlesi 30 g/mol olan bir bileşiğin basit formülü CH3 olduğuna göre, molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir?
(H:1 g/mol, C:12 g/mol)
11.
Soru 11 )KCIO3(k) → KCI(k) + O2(g)
Yukarıdaki kimyasal tepkime denklemi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde KCI bileşiğinin katsayısı kaç olur?
12.
Soru 12 )Aşağıda bazı kimyasal tepkime denklemleri verilmiştir.
I. C(k) + O2(g) → CO2(g)
II. 3Mg(k) + N2(g) → Mg3N2(k)
III. CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g)
Buna göre verilenlerden hangileri yanma tepkimesidir?
13.
Soru 13 )2Mg(k) + O2(g) → 2MgO(k) tepkimesine göre 24 gram Mg metalinin yeteri kadar O2 gazı ile tepkimesinden kaç gram MgO katısı oluşur?
(Mg:24 g/mol, O:16 g/mol)
14.
Soru 14 )BaCI2(suda) + Na2SO4(suda) → BaSO4(k) + 2NaCI(suda)
Yukarıdaki tepkimede oluşan çökelek (çökelti) hangisidir?
15.
Soru 15 )Gazlar ile ilgili;
I. Bulundukları kabın hacmini ve şeklini alırlar.
II. Tanecikleri arasındaki boşluklar sıvılara göre fazladır.
III. Sıkıştırılabilirler.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi basınç birimi değildir?
17.
Soru 17 ) 1 atm basınç, 0 ºC sıcaklıkta 1 mol gazın kapladığı hacim kaç litre olur?
18.
Soru 18 ) Şekildeki musluklar aynı anda açı larak aynı koşullardaki CH4 ve SO2 gazları, eşit bölmeli cam boruya gönderiliyor.
Buna göre cam boruda gazlar ilk olarak kaç numaralı noktada karşılaşırlar? (CH4:16 g/mol, SO2:64 g/mol)
19.
Soru 19 )Soğutma sistemlerinde kullanılan soğutucu akışkanlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
20.
Soru 20 ) 0,2 mol SO2, 0,1 mol CO2 ve 0,3 mol He gazlarından oluşan karışımdaki He gazının kısmi basıncı 2 atm olduğuna göre gaz karışımı nın toplam basıncı kaç atm olur?

Açık Lise Seç. Kimya 1 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seç. Kimya 1 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seç. Kimya 1 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seç. Kimya 1 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 2. dönem Seç. Kimya 1 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seç. Kimya 1 ders özetlerine de Seç. Kimya 1 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 2. dönem Seç. Kimya 1 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seç. Kimya 1 dersine ait diğer dönem yani Seç. Kimya 1 1. dönem soruları, Seç. Kimya 1 3. dönem soruları Seç. Kimya 1 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020