Açık Lise Seç. Kimya 1 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

admin
28 Aralık 2019
1.
Soru 1 )Frekansı 1,5.107 Hz olan radyo sinyalinin dalga boyu kaç metredir?
(c = 3.108 m/s)
2.
Soru 2 )Üzerine düşen bütün ışınları soğuran, hiçbir ışını yansıtmayan cisim hangi renkte görünür?
3.
Soru 3 )Açısal momentum sayısı (ℓ) değeri 1 olan orbital türü aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )3. periyot 8A grubunda bulunan elementin atom numarası aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )Soy gazlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
6.
Soru 6 )Al2O3 bileşiğinde O (oksijen) elementinin yükseltgenme basamağı kaçtır?
7.
Soru 7 )Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin günlük yaşamdaki yaygın adı yanlış yazılmıştır?
Bileşik <-----> Yaygın adı
8.
Soru 8 )11 g CO2 gazı kaç mol oksijen atomu içerir?
(C : 12 g/mol, O : 16 g/mol)
9.
Soru 9 )12,04.1022 tane Ca atomu kaç mol’dür?
10.
Soru 10 )X atomunun iki izotopundan birisinin atom kütlesi 63 akb ve doğada bulunma yüzdesi 70’dir. Diğer izotopun atom kütlesi 65 akb olduğuna göre X atomunun ortalama atom kütlesi kaç akb’dir?
11.
Soru 11 )Mol kütlesi 60 g olan bir bileşiğin en basit formülü CH2O olduğuna göre molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir?
(C : 12 g/mol, H : 1 g/mol, O : 16 g/mol)
12.
Soru 12 )CH3OH(s) + O2(g) → CO2(g) + H2O(s)
Yukarıdaki kimyasal tepkime denklemi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde suyun katsayısı kaç olur?
13.
Soru 13 )2Ca(k) + O2(g) → 2CaO(k) tepkimesi için;
I. Redoks tepkimesidir.
II. Ca indirgen maddedir.
III. O2 yükseltgen maddedir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
14.
Soru 14 )CaC2(k)+2H2O(s)→C2H2(s)+Ca(OH)2(k)
tepkimesine göre, 128 g CaC2 ile yeterli miktarda suyun tepkimesinden kaç gram C2H2 oluşur?
(Ca : 40 g/mol, O : 16 g/mol, C : 12 g/mol, H : 1 g/mol)
15.
Soru 15 )Uluslararası birim sistemine (SI) göre basınç birimi aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )“Gerçek gazlar ____I____ sıcaklık ve düşük ____II___ koşullarında idealliğe yaklaşır.”
Yukarıdaki açıklamada I ve II numaralı boşluklara aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
I <-----> II
17.
Soru 17 )“Avogadro Yasası”nın matematiksel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )
NK’da 2,24 L hacim kaplayan CO2 gazı kaç gram’dır?
(C : 12 g/mol, O : 16 g/mol)
19.
Soru 19 )
Yukarıda verilen kaptaki O2 gazının yaptığı basınç kaç atm’dir?
20.
Soru 20 )Aynı koşullarda X ve Y gazlarından; X gazı gözenekli bir engelden boşluğa 60 saniyede, Y gazı 360 saniyede efüzlenmektedir.
Buna göre Y gazının mol kütlesi kaç g/mol olur?
(X : 1 g/mol)

Açık Lise Seç. Kimya 1 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seç. Kimya 1 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seç. Kimya 1 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seç. Kimya 1 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 1. dönem Seç. Kimya 1 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seç. Kimya 1 ders özetlerine de Seç. Kimya 1 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 1. dönem Seç. Kimya 1 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seç. Kimya 1 dersine ait diğer dönem yani Seç. Kimya 1 2. dönem soruları, Seç. Kimya 1 3. dönem soruları Seç. Kimya 1 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020