Açık Lise Seç. Kimya 2 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
11 Ocak 2020
1.
Soru 1 )"Genellikle polar maddeler __I__ çözücülerde, apolar maddeler __II__ çözücülerde iyi çözünür."
Yukarıdaki açıklamada I ve II numaralı boşluklara aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
I < ------ > II
2.
Soru 2 )I.Molarite
II. Kütlece yüzde
III. ppm (milyonda bir kısım)
Verilenlerden hangileri çözelti derişim birimleridir?
3.
Soru 3 )90 gram suda 10 gram şekerin çözünmesiyle oluşan şekerli su çözeltisi kütlece yüzde kaçlıktır?
4.
Soru 4 )200 mL 2 M NaCI çözeltisine kaç mililitre su eklenirse çözelti derişimi 1 M olur?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi çözeltilerin koligatif özelliklerinden değildir?
6.
Soru 6 ) Yukarıdaki kaplarda aynı şartlarda, belirtilen miktarlarda NaCI çözünerek hazırlanan çözeltilerden hangisi daha seyreltiktir?
7.
Soru 7 ) Verilen çözünürlük-sıcaklık grafiğinegöre, X maddesinin çözü nürlüğü sıcaklıkla nasıl değişim göstermiştir?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi sabit basınçlı sistemdir?
9.
Soru 9 )"Entropi bir sistemin düzensizliğinin ölçüsüdür."
Aşağıdaki olayların hangisinde sistemin entropisi azalır?
10.
Soru 10 ) Yukarıda bazı tepkime denklemleri ve entalpi değişimleri verilmiştir.
Buna göre; H2O(s) → H2O(g) tepkimesinin entalpi değişimi aşağıdaki eşitliklerden hangisi ile hesaplanır?
11.
Soru 11 )Tek basamakta gerçekleşen X(g) + Y(g) → Z(g) tepkimesinin derecesi aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Hız bağıntısı k.[N2][H2]3 şeklindeolan tek basamaklı tepkime aşağıdakilerden hangisi olabilir?
13.
Soru 13 )Tepkime hızı ile ilgili;
I. Sıcaklık artışı tepkime hızını arttırır.
II. Mekanizmalı tepkimelerde tepkime hızını yavaş gerçekleşen basamak belirler.
III. Tepkime hızı, tepkimeye giren maddelerin derişimlerine bağlı olabilir.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
14.
Soru 14 ) 2C(k) + O2(g) ⇄ 2CO(g) tepkimesinin denge bağıntısı aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 16 ) Yukarıda verilen denge tepkimesinin sabit sıcaklıkta 1 yönünde ilerlemesi için;
I. Ortama bir miktar PCI3 gazı eklemek,
II. Ortama bir miktar PCI5 gazı eklemek,
III. Tepkimenin gerçekleştiği kabın hacmini küçültmek
işlemlerinden hangileri uygulanabilir?
16.
Soru 18 )CH3COOH asidinin konjuge bazı aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 20 ) CaF2(k) ⇄ Ca2+(suda) + 2F-(suda) tepkimesinin çözünürlük çarpımı bağıntısı aşağıdakilerden hangisinde doğru yazılmıştır?

Açık Lise Seç. Kimya 2 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seç. Kimya 2 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seç. Kimya 2 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seç. Kimya 2 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 2. dönem Seç. Kimya 2 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seç. Kimya 2 ders özetlerine de Seç. Kimya 2 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 2. dönem Seç. Kimya 2 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seç. Kimya 2 dersine ait diğer dönem yani Seç. Kimya 2 1. dönem soruları, Seç. Kimya 2 3. dönem soruları Seç. Kimya 2 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020