Açık Lise Seç. Kimya 2 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

admin
28 Aralık 2019
1.
Soru 1 )NaCl (yemek tuzu) maddesi;
I. H2O (su)
II. C6H6 (benzen)
III. CCl4 (karbon tetraklorür)
çözücülerinden hangilerinde çözünür?
2.
Soru 2 )0,2 mol Ca(OH)2 ile hazırlanan 0,2 L çözeltinin derişimi kaç M’dır?
3.
Soru 3 )2 M 100 mL NaOH çözeltisine 300 mL su ilave edilirse çözeltinin derişimi kaç M olur?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi derişim birimi değildir?
5.
Soru 5 )I. Kaynama noktası yükselmesi
II. Donma noktası düşmesi
III. Çözünürlük
Verilenlerden hangileri çözeltilerin koligatif özelliklerindendir?
6.
Soru 6 )“İçinde az miktarda çözünen madde bulunduran çözeltilere _________ çözelti denir.”
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
7.
Soru 7 )Yağların istenmeyen maddelerden arıtılması işlemine ne ad verilir?
8.
Soru 8 )
Aşağıdakilerden hangisi açık sisteme örnektir?
9.
Soru 9 )“İdeal pistonlu kaptaki bir gaz genleşirken, sistem çevreden 24 J’lük ısı almıştır.” Bu ifadedeki “ısı” niceliğinin sembol ve işareti hangi seçenekte doğru yazılmıştır?
10.
Soru 10 )
Aşağıda verilenlerden hangisi ekzotermik (ısı veren) tepkimedir?
11.
Soru 11 )
Yukarıda verilen maddelerden hangisinin △H° değeri yanlış yazılmıştır?
12.
Soru 12 )I. Buzun erimesi
II. Suyun donması
III. Şekerin suda çözünmesi
Verilen olaylardan hangilerinde entropi artışı gerçekleşir?
13.
Soru 13 )I. Uygun geometrik doğrultuda çarpışmaları
II. Yeterli kinetik enerjiye sahip olmaları
III. Katalizör kullanmaları
Yukarıda verilenlerden hangileri N2O(g) + NO(g) → N2(g) + NO2(g) tepkimesinin gerçekleşmesi için N2O ve NO moleküllerinin sahip olması gereken şartlardır?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi tepkime hızına etki eden faktörlerden değildir?
15.
Soru 15 )H2(g) + CI2(g) → 2HCI(g) tepkimesinin hız bağıntısı aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )A + 2B ↔ 3C tepkimesinin belli bir sıcaklıkta Kc değeri 5’tir.
Buna göre;
3C ↔ A + 2B tepkimesinin aynı sıcaklıktaki Kc değeri aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )B(g) ↔ A(g) + ısı
Verilen denge tepkimesinde, kap soğutulursa Kc nasıl değişir?
18.
Soru 18 )25ºC’ta hazırlanan sulu çözeltinin pOH değeri 9 ise pH değeri kaçtır?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi zayıf asittir?
20.
Soru 20 )
çözünürlük denge tepkimesinin belirli bir sıcaklıkta Kçç değeri 9.10-6 dır.
Buna göre aynı sıcaklıkta CaSO4 katısının sudaki molar çözünürlüğü kaçtır?

Açık Lise Seç. Kimya 2 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seç. Kimya 2 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seç. Kimya 2 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seç. Kimya 2 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 1. dönem Seç. Kimya 2 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seç. Kimya 2 ders özetlerine de Seç. Kimya 2 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 1. dönem Seç. Kimya 2 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seç. Kimya 2 dersine ait diğer dönem yani Seç. Kimya 2 2. dönem soruları, Seç. Kimya 2 3. dönem soruları Seç. Kimya 2 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020