Açık Lise Seç. Kimya 3 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

admin
28 Aralık 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi yükseltgenme yarı tepkimesidir?
2.
Soru 2 )Na, Cu, H2, F2 gibi atomik veya moleküler yapıdaki bütün elementlerin yükseltgenme basamağı kaçtır?
3.
Soru 3 )“Asidik redoks tepkimelerinde, hidrojen atomunun eksik olduğu tarafa eksik olan hidrojen atomu sayısı kadar _________ eklenir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
4.
Soru 4 )
Şekildeki pil devresinde ★ ile gösterilen devre elemanlarının adı aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )Li+ + e- → Li(k)
E° = -3,04 V olduğuna göre;
Li(k) → Li+(suda) + e- yarı tepkimesinin E° değeri kaç V olur?
6.
Soru 6 )Zn2+(suda)+2e- → Zn(k) E° = -0,76V
2H+(suda)+2e- → H2(g)E° = 0,00 V
olduğuna göre;

Zn(k) + 2H+(suda) → Zn2+(suda) + H2(g)
tepkimesinin E° hücre değeri kaç V olur?
7.
Soru 7 )Aşağıda verilen hücre diyagramına göre;
Ni(k)|Ni2+(suda)(1M)|Ag+(suda)(1M)|Ag(k)
I. Ni elektrot, anottur.
II. Ag elektrot, katottur.
III. Ni metali, yükseltgenmiştir.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
8.
Soru 8 )Yaygın olarak otomobillerde kullanılan pil çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )İçinde AgNO3 çözeltisi bulunan elektroliz hücresinde 1 mol Ag metali açığa çıkarmak için gereken elektrik yükü miktarı kaç C olur?
(Ag+(suda)+e- → Ag(k), 96485C = 1F)
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi metallerin korozyonuna örnek verilemez?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi organik maddedir?
12.
Soru 12 )I. Elmas
II. Grafit
III. Fulleren
Yukarıda verilenlerden hangileri karbon elementinin allotroplarıdır?
13.
Soru 13 )
CH4 bileşiğinin Lewis Formülü aşağıdakilerden hangisidir? ( 1H, 6C)
14.
Soru 14 )
Yukarıda yapı formülü verilen H2O molekülünde oksijen atomunun yapmış olduğu hibritleşme türü aşağıdakilerden hangisidir? ( 1H, 8O)
15.
Soru 15 )VSEPR gösterimi AX2 şeklinde olan molekül aşağıdakilerden hangisidir?
( 1H, 4Be, 6C, 7N, 8O)
16.
Soru 16 )CH3 ▬ OH bileşiğinin ait olduğu bileşik sınıfının genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )
Aşağıdakilerden hangisi “eter” sınıfına ait bir bileşiktir?
18.
Soru 18 )
Aşağıdakilerden hangisi C5H12 bileşiğinin izomeri değildir?
19.
Soru 19 )
20.
Soru 20 )
Verilen bileşiğin fonksiyonel grup izomerisi aşağıdakilerden hangisidir?

Açık Lise Seç. Kimya 3 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seç. Kimya 3 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seç. Kimya 3 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seç. Kimya 3 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 1. dönem Seç. Kimya 3 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seç. Kimya 3 ders özetlerine de Seç. Kimya 3 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 1. dönem Seç. Kimya 3 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seç. Kimya 3 dersine ait diğer dönem yani Seç. Kimya 3 2. dönem soruları, Seç. Kimya 3 3. dönem soruları Seç. Kimya 3 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020