Açık Lise Seçmeli Kimya 1 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

admin
26 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi J. Dalton tarafından ileri sürülen atom modelinde yer almaz?
2.
Soru 2 )Atomda bulunan tanecikler aşağıda verilmiştir.
I. Elektron
II. Proton
III. Nötron
Bu taneciklerden hangileri yüksüzdür?
3.
Soru 3 )Belirli bir noktadan bir saniyede geçen dalga sayısına _________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan (___________) yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?
4.
Soru 4 )Temel hal elektron dizilimleri verilen atomlardan hangisinin periyodik cetveldeki yeri yanlıştır?
5.
Soru 5 )Aşağıdaki iyonların oluşturduğu bileşiklerin adlandırılması hangi seçenekte yanlıştır?
İyonlar <-----> Bileşik adı
6.
Soru 6 )
Yukarıdaki periyodik sistem kesi tinde yerleri belirtilen X, Y veZ elementlerinin atom yarıçaplarının büyükten küçüğe sıra lanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
7.
Soru 7 )Aşağıda yaygın adları verilen bileşiklerden hangisinin formülü yanlıştır?
Yaygın adı <-----> Formül
8.
Soru 8 )3 mol O2 molekülü kaç gramdır? (O:16 g/mol)
9.
Soru 9 )Aşağıda verilen bileşik formüllerinden hangisinin basit formülü yanlış verilmiştir?
Bileşik formülü <-----> Basit formül
10.
Soru 10 )Aşağıdaki tepkimelerden hangisinin türü yanlıştır?
11.
Soru 11 )Karbon ve hidrojenden oluştuğu bilinen bir bileşiğin 1 mol’ü tam verimle yakıldığında 3 mol CO2 ve 3 mol H2O gazları açığa çıkmaktadır. Bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Aşağıdaki tepkimede maddelerden birinin katsayısı yanlış verilmiştir. Fe2O3 + 3HCI → 2FeCI3 + 3H2O
Bu tepkimede hangi maddenin katsayısı 6 rakamı ile değiştirilirse tepkime denkleşmiş olur?
13.
Soru 13 )Na, Mg, AI ve Ca elementlerinden eşit mol sayısında alınıp yeterli miktarda HCI çözeltisi ile tepkimeye sokulmaktadır. Açığa çıkan Hs2 gazının kütlesi hangi tepkimede en büyüktür?
14.
Soru 14 )Gazların özellikleriyle ilgili;
I. Gaz karışımları heterojendir.
II. Gaz taneciklerinin arasındaki boşluklar sıvı faza göre fazladır.
III. Maddenin en düzensiz halidir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
15.
Soru 15 )38 cmHg kaç atm (atmosfer) basınca eşittir?
16.
Soru 16 )
Şekildeki sürtünmesiz serbest pistonlu kapta He gazı bulunmaktadır. Gazın mutlak sıcaklığı iki katına çıkarılıyor.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
17.
Soru 17 )
Hacmi 11,2 litre olan cam bir kabın içinde 273 K de 0,5 mol Ne gazı bulunmaktadır.
Bu gazın basıncı kaç atm’dir?
18.
Soru 18 )
X ve Y gazları eşit bölmeli cam boru ile birbirine bağlanmıştır. A ve B muslukları aynı anda açıldığında gazlar C noktasında karşılaşmaktadırlar.
Karşılaşma noktasının A musluğuna yaklaşması için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
I. X gazının sıcaklığını değiştirmeden Y gazını ısıtmak
II. Y gazı yerine molekül kütlesi daha küçük bir gaz koymak
III. X gazı yerine molekül kütlesi daha küçük bir gaz koymak
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi soğutucu akışkanların aranılan özelliklerinden değildir?
20.
Soru 20 )
Yukarıdaki sabit hacimli kapalı kapta eşit mollerde He ve CH4 gazları bulunmaktadır.
CH4 gazının kısmi basıncı 2 atm olduğuna göre toplam basınç kaç atm’dir?

Açık Lise Seçmeli Kimya 1 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seçmeli Kimya 1 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seçmeli Kimya 1 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seçmeli Kimya 1 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 3. dönem Seçmeli Kimya 1 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seçmeli Kimya 1 ders özetlerine de Seçmeli Kimya 1 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 3. dönem Seçmeli Kimya 1 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seçmeli Kimya 1 dersine ait diğer dönem yani Seçmeli Kimya 1 1. dönem soruları, Seçmeli Kimya 1 3. dönem soruları Seçmeli Kimya 1 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020