Açık Lise Seçmeli Kimya 3 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

admin
26 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi yükseltgenme yarı tepkimesidir?
2.
Soru 2 )Flor (F) bütün bileşiklerinde sadece -1 yükseltgenme basamağında bulunur.
Verilen bilgiye göre, OF2 bileşiğindeki oksijenin yükseltgenme basamağı kaçtır?
3.
Soru 3 )
Şematik olarak gösterilen elektrokimyasal pil çalışırken elektronların akış yönü numaralandırılmış hangi ok yönünde olur?
4.
Soru 4 )Mg2+ (suda) + 2e- → Mg(k) E°=-2,37V
Zn2+ (suda) + 2e- → Zn(k) E°=-0,76V
F2+ (suda) + 2e- → Fe(k) E°=-0,44V
Ag+ (suda) e- → Ag(k) E°=+0,79V
Standart indirgenme potansiyelleri verilen türlerden hangisinin metalik aktifliği en fazladır?
5.
Soru 5 )Cu2+ (suda) 2e- → Cu(k) E°=+0,34V
Zn2+ (suda) 2e- → Zn(k) E°=-0,76 V olduğuna göre;
Zn(k) + Cu2+ (suda) → Zn2+ + Cu(k)
tepkimesinin standart hücre potansiyeli E°hücre kaç volt olur?
6.
Soru 6 )Zn2+(suda)+2e- → Zn(k) E°=-0,76 V
Mg2+ (suda) + 2e- → Mg(k) E°=-2,37V
Yukarıda verilen yarı tepkimeler ve standart indirgenme potansiyellerine göre hücre diyagramı
Mg(k) | Mg2+ ||Zn2+(suda) | Zn(k)
şeklinde olan pilin standart potansiyeli kaç volttur?
7.
Soru 7 )Pil düzeneği oluşturulurken kullanılan elektrotların standart elektrot potansiyelleri(E°), _________ sıcaklık ve __________ basınçta, elektrolit derişimlerinin 1 M olduğu durumda ölçülür.
Verilen cümlede boş bırakılan ( ________ ) yerlere sırası ile aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
8.
Soru 8 )Bir miktar saf su elektroliz edildiğinde anotta ve katotta toplam 180 cm3 gaz toplamaktadır.
2H2O(s) ↔ 2H2(g)+O2(g)
Buna göre, elektroliz sonucunda katotta toplanan hidrojen gazı kaç cm3 olur?
9.
Soru 9 )I. NaCI(k)
II. NaCI(s)
III. NaCI(suda)
Yukarıdakilerden hangileri elektroliz edilebilir?
10.
Soru 10 )Korozyonu önlemek amacıyla metal yüzeylerin çinko ile düzgün ve çok ince olacak şekilde kaplanmasına _________ denir.
Verilen cümlede boş bırakılan ( ________ ) yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
11.
Soru 11 )Aşağıda verilenlerden hangisi karbon elementinin allotropu değildir?
12.
Soru 12 )
Aşağıda yapı formülü verilen bileşiklerden hangisinde bağlayıcı elektron çifti 4 tanedir?
13.
Soru 13 )
Lewis formülü yandaki gibi olan NH3 molekülünün VSEPR gösterimi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
14.
Soru 14 )Aşağıda verilenlerden hangisi organik bileşiktir?
15.
Soru 15 )
Aşağıda verilen bileşiklerin hangisinde ait oldukları organik bileşik sınıfı yanlış yazılmıştır?
Bileşik formülü <-----> Bileşik sınıfının adı
16.
Soru 16 )
Aşağıda verilen bileşik çiftlerinin hangisinde zincir-dallanma izomerisi yoktur?
I <-----> II
17.
Soru 17 )
Aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangisi diklorbenzen bileşiğinin konum izomerleridir?
I <-----> II
18.
Soru 18 )
Yukarıda verilen bileşiklerle ilgili;
I. Kapalı formülleri aynıdır.
II. Birbirinin zincir-halka izomeridir.
III. ikiside doymuş hidrokarbondur.
yargılarından hangileri doğrudur?
19.
Soru 19 )Yapısında sadece bir tane OH grubu içeren alkoller _________ olarak adlandırılır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere (___________) aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
20.
Soru 20 )
CH3CH2CHO bileşiğinin fonksiyonel grubu aşağıdakilerden hangisidir?

Açık Lise Seçmeli Kimya 3 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seçmeli Kimya 3 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seçmeli Kimya 3 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seçmeli Kimya 3 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 3. dönem Seçmeli Kimya 3 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seçmeli Kimya 3 ders özetlerine de Seçmeli Kimya 3 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 3. dönem Seçmeli Kimya 3 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seçmeli Kimya 3 dersine ait diğer dönem yani Seçmeli Kimya 3 1. dönem soruları, Seçmeli Kimya 3 3. dönem soruları Seçmeli Kimya 3 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020