Açık Lise Seç. Mantık 1 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

admin
28 Aralık 2019
1.
Soru 1 )Yargının nesnesiyle olan uygunluğuna bilgi doğrusu denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilgi doğrusuna örnek olamaz?
2.
Soru 2 )Aklın, bazı nesnelerin birbirine benzeyen özelliklerinden yola çıkarak özelden özele doğru izlediği yoldur. Bu durumda, bir nesne ya da olay hakkında ileri sürülen bir yargı, ona benzeyen başka bir nesne ya da olay için de geçerlidir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )• Bütün işçiler üretkendir.
• Kemal işçidir.
• O hâlde ...
Verilen tümdengelim örneğinin doğru olabilmesi için üç nokta ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
4.
Soru 4 )• İki karşıt önermeden birinin yanlışlığı diğerinin doğruluğunu gerektirir.
• A aynı zamanda B olamaz.
Verilen özellikler aşağıdaki akıl ilkelerinden hangisine aittir?
5.
Soru 5 )Mantığı sistemli bir bilgi alanı haline getiren ve mantığın kurucusu olarak anılan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi tek tek ele alınışlarına göre kavram çeşitlerinden değildir?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi kolektif kavrama örnek verilebilir?
8.
Soru 8 )“İnsan” genel kavramının tekil hali aşağıdakilerden hangisi olabilir?
9.
Soru 9 )Tümel bir kavramın zihnin dışındaki bireylerinin ele alınmasına gerçeklik denir.
Buna göre aşağıdaki kavramlardan hangisinin gerçekliği yoktur?
10.
Soru 10 )Varlık → Canlı → Bitki → Ağaç → Meşe
Verilen sıralamada kaplamı ve içlemi en fazla olan kavram ikilisi aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )• Bazı öğretmenler kadındır.
• Bazı kadınlar öğretmendir.
Verilen örnekte aşağıdaki kavramlar arası ilişkilerden hangisi vardır?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi beş tümel kavramları arasında yer almaz?
13.
Soru 13 )I. Bir kavramın anlamını aydınlatma, açıklama ve belirleme işlemidir.
II. Öze ait özelliklerin araştırılmasıdır.
III. Kısır döngü bulunmamalıdır.
Tanım kavramı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi önerme cümlesidir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi yargının kipliğine göre önerme çeşitleri arasında yer almaz?
16.
Soru 16 )Bileşikliği gizli olan önermelerde, önermenin bileşikliği biçiminden değil içerik ve anlamından anlaşılır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bileşikliği gizli olan bir önerme değildir?
17.
Soru 17 )Zihnin, en az iki önermeden zorunlu olarak bir sonuç çıkarması işlemidir.
Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
18.
Soru 18 )Düz döndürme, bir önermenin nitelik ve doğruluk değerini değiştirmeden özne ve yüklemin yerlerinin değiştirilmesidir.

Buna göre “Hiçbir papatya güzel değildir.” önermesinin düz döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi bileşik kıyas çeşitlerinden biri değildir?
20.
Soru 20 )Bütün insanlar değerlidir.
Şermin insandır.
O hâlde Şermin değerlidir.
Verilen örnekte büyük terim aşağıdakilerden hangisidir?

Açık Lise Seç. Mantık 1 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seç. Mantık 1 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seç. Mantık 1 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seç. Mantık 1 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 1. dönem Seç. Mantık 1 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seç. Mantık 1 ders özetlerine de Seç. Mantık 1 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 1. dönem Seç. Mantık 1 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seç. Mantık 1 dersine ait diğer dönem yani Seç. Mantık 1 2. dönem soruları, Seç. Mantık 1 3. dönem soruları Seç. Mantık 1 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020