Açık Lise Seçmeli Mantık 1 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

admin
26 Ocak 2020
1.
Soru 1 )“Bütün insanlar çalışkandır.
Ayşe insandır.
Öyleyse ….”
örneğinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru bir akıl yürütme olur?
2.
Soru 2 )Bir akıl yürütmenin sonundaki önerme aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
3.
Soru 3 )Bir şey ya kendisidir ya da kendisi olmayandır, bunun dışında üçüncü bir durum düşünülemez.
Verilen ifade aşağıdaki akıl yürütme ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?
4.
Soru 4 )Tek başına anlamı olmayan sözcükler terim sayılmazlar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi terim değildir?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi İslam mantıkçıları arasında yer alır?
6.
Soru 6 )Biri diğerinin olumsuzu olan iki kavram arasında ortak bir kavram yoksa bu kavram çifti çelişiktir.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi çelişik kavram örneğidir?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi “tüm, bütün, her, hiçbir, hepsi” ifadeleriyle birlikte kullanılan tümel kavramlar arasında yer almaz?
8.
Soru 8 )Tek tek nesneleri ifade eden kavramlara tekil kavram denir.
Buna göre;
I. şu Ahmet
II. insan
III. bu karanfil
kavramlarından hangileri tekildir?
9.
Soru 9 )“Bütün hayvanlar güzeldir.
Sincap bir hayvandır.
O halde sincap da güzeldir.”
Verilen akıl yürütme aşağıdakilerden hangisine örnektir?
10.
Soru 10 )Bir kavram bireyler grubunu ifade edip grupta gerçekleşiyorsa kolektif kavram adını alır. Örneğin; “asker” kavramının kolektifi “ordu” kavramıdır.
Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi kolektif kavramdır?
11.
Soru 11 )Birçok türde ortaklaşa bulunan özelliklere ilinti denir.
Tanıma göre aşağıdakilerden hangisi insanın ilintisidir?
12.
Soru 12 )
Verilen şemaya göre aşağıdaki kavramlardan hangisinin kaplamı en fazladır?
13.
Soru 13 )
Verilen şemadaki kavramlar arası ilişki aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
14.
Soru 14 )Tümel bir kavramın zihnin dışındaki bireylerinin ele alınmasına gerçeklik denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin gerçekliği yoktur?
15.
Soru 15 )• En az iki terimden oluşan, içinde en az bir yargı ve bir doğruluk değeri taşıyan cümlelere önerme denir.
• Dilek, soru, emir ve ünlem cümleleri önerme değildirler.
Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi önermedir?
16.
Soru 16 )Tek yargı bildiren önermelere basit önerme denir.
Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi basit önerme değildir?
17.
Soru 17 )
Yukarıdaki karşı olum karesine göre hangisi “tümel olumlu” bir önermedir?
18.
Soru 18 )Sonuç önermesinin yüklemi olan terim, büyük terim olarak adlandırılır.
Buna göre;
“Bütün ressamlar sanatçıdır.
Abidin Dino ressamdır.
O halde, Abidin Dino sanatçıdır.”
örneğinde büyük terim aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi mümkün önermeye örnektir?
20.
Soru 20 )Bir önermenin nitelik ve doğruluk değerini değiştirmeden özne ve yüklemin yerlerinin değiştirilmesine düz döndürme denir.
Buna göre “Bazı insanlar hastadır.” önermesinin düz döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?

Açık Lise Seçmeli Mantık 1 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seçmeli Mantık 1 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seçmeli Mantık 1 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seçmeli Mantık 1 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 3. dönem Seçmeli Mantık 1 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seçmeli Mantık 1 ders özetlerine de Seçmeli Mantık 1 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 3. dönem Seçmeli Mantık 1 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seçmeli Mantık 1 dersine ait diğer dönem yani Seçmeli Mantık 1 1. dönem soruları, Seçmeli Mantık 1 3. dönem soruları Seçmeli Mantık 1 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020