Açık Lise Seçmeli Matematik 3 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

admin
26 Ocak 2020
1.
Soru 1 )
Yukarıdaki tabloda Arda’nın satın aldığı sebzelerin miktarları ve kg fiyatları verilmiştir.
Tabloya göre Arda toplam kaç TL harcamıştır?
2.
Soru 2 )
Aşağıda grafikleri verilen fonksiyonlardan hangisinin değişim hızı sabittir?
3.
Soru 3 )
Şekildeki grafikte bir mağazada 2014 - 2017 yılları arasında satılan televizyon sayıları verilmiştir.
Grafiğe göre bu mağazada 2014 - 2017 yılları arasında toplam kaç televizyon satılmıştır?
4.
Soru 4 )
Şekildeki grafikte bir öğrencinin bir gün boyunca Türkçe, matematik, fizik ve kimya derslerinden çözdüğü soru sayıları verilmiştir.
Grafiğe göre bu öğrenci en çok hangi dersten soru çözmüştür?
5.
Soru 5 )
Şekildeki doğrusal grafikte bir su deposunda kalan su miktarının zamana göre değişimi verilmiştir.
Grafiğe göre bu su deposundaki su miktarı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
6.
Soru 6 )Ürün sayısı x olmak üzere ürünün satışından elde edilen toplam gelir g(x) = 80x ve ürünün toplam maliyeti m(x) = 30x + 12 000 fonksiyonlarıyla tanımlanmıştır.
Buna göre bu ürünün satışından elde edilen gelirin maliyetine eşit olması için kaç tane ürün satılmalıdır?
7.
Soru 7 )
Şekilde A ve B araçlarının hız-zaman grafiği verilmiştir.
Grafiğe göre bu iki aracın hızı kaçıncı saatte eşittir?
8.
Soru 8 )
Şekildeki dik koordinat sisteminde f : [1, 7] → R fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
Grafiğe göre f fonksiyonunun [1, 7] aralığındaki ortalama değişim hızı kaçtır?
9.
Soru 9 )
Şekildeki grafik bir otomobilin 4 günde kaç km yol gittiğini göstermektedir.
Buna göre bu otomobil 4 gün boyunca toplam kaç km yol gitmiştir?
10.
Soru 10 )
Şekildeki dairesel grafiklerden I. sinde bir sanat okulundaki kız ve erkek öğrenci sayılarının dağılımı, II. sinde bu sanat okulundaki kız öğrencilerin eğitim aldıkları branşlara göre dağılımı verilmiştir.
Bu sanat okulunda 144 öğrenci olduğuna göre drama eğitimi alan kız öğrencilerin sayısı kaçtır?
11.
Soru 11 )f fonksiyonunun değişim oranı 3 ve f(2) = 8 olduğuna göre f(5) kaçtır?
12.
Soru 12 )
işleminin sonucu kaçtır?
13.
Soru 13 )95 . 3-3 = 272x+10 olduğuna göre x kaçtır?
14.
Soru 14 )f(x) = 21-x fonksiyonu ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
15.
Soru 15 )f (x) = 2/3x fonksiyonuna göre
f(0) + f(-1) kaçtır?
16.
Soru 16 )f(x) = ax+2 fonksiyonuna göre
f(3).f(-4) = 64 ise a kaçtır?
17.
Soru 17 )2010 - 2016 yılları arasında nüfus artış hızı 1130 kişi/yıl olan bir şehirde 2010 yılındaki nüfus 82 960’tır.
Buna göre bu şehrin 2016 yılındaki nüfusu kaçtır?
18.
Soru 18 )İçinde 4 litre su bulunan bir depoya her gün içindeki su miktarı kadar su eklenecektir.
8. gün sonunda hiç su taşmadan deponun tamamı dolduğuna göre deponun tamamı kaç litre su almaktadır?
19.
Soru 19 )f(x) = 3x-1 fonksiyonunun x = 4 apsisli noktasının ordinatı kaçtır?
20.
Soru 20 )
Şekilde grafiği verilen üstel fonksiyonun kuralı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

Açık Lise Seçmeli Matematik 3 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seçmeli Matematik 3 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seçmeli Matematik 3 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seçmeli Matematik 3 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 3. dönem Seçmeli Matematik 3 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seçmeli Matematik 3 ders özetlerine de Seçmeli Matematik 3 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 3. dönem Seçmeli Matematik 3 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seçmeli Matematik 3 dersine ait diğer dönem yani Seçmeli Matematik 3 1. dönem soruları, Seçmeli Matematik 3 3. dönem soruları Seçmeli Matematik 3 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020