Açık Lise Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 1 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

admin
26 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi insanın yaratılış amaçlarından biri değildir?
2.
Soru 2 )“Andolsun, Allah’ın Resulünde sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.”
(Ahzâb suresi, 21. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
3.
Soru 3 )Hz. Muhammed’in (sav.) doğumundan ölümüne kadar hayatını konu alan ilim dalına ne ad verilir?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi siyer ilminin konuları arasında yer alır?
5.
Soru 5 )İslam öncesi Arap Yarımadası’nın genel durumu hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
6.
Soru 6 )“Okur-yazar olmamak” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )Mekkeli müşriklerin önemli meseleleri görüşmek ve karar almak için toplandıkları yer aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi İslam’dan önceki döneme “Cahiliye Dönemi” denilmesinin nedenlerinden biri değildir?
9.
Soru 9 )• Hz. Muhammed’in (sav.) doğduğu yıl Mekke’de gerçekleşmiştir.
• Yemen valisi Ebrehe ordusuyla Kâbe’yi yıkmak için saldırmıştır.
Bu olay, Kur’an-ı Kerim’de hangi surede anlatılmaktadır?
10.
Soru 10 )Allah’ın yanında başka varlıklara da tapanları Kur’an-ı Kerim aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirmiştir?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) amcasıdır?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in isimlerinden biridir?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi Mekke’deki ailelerin çocuklarını sütanneye verme sebeplerinden biri değildir?
14.
Soru 14 )Hılfu’l-Fudul’ün kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )Peygamberlerin “asla yalan söylememek ve dosdoğru davranmak” anlamına gelen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )Allah’tan aldığı emir ve yasakları insanlara duyuran, söz, tutum ve davranışlarıyla onlara örnek olan kişiye ne denir?
17.
Soru 17 )Allah’ın ayetlerini, yarattığı tüm varlıklar ve olaylar üzerine kafa yorup düşünmek, Allah ile kâinat arasındaki ilişkiyi kavramak için gayret sarf etmektir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Hz. Muhammed (sav.) peygamberlik öncesi dönemde de insanlar tarafından güzel ahlakıyla tanınır, doğruluğu ve güvenilirliği ile bilinirdi.
Hz. Muhammed’e (sav.) bu özelliğinden dolayı aşağıdaki sıfatlardan hangisi verilmiştir?
19.
Soru 19 )Hz. Peygamber’in İslam öncesi dönemde de güvenilir, âdil ve uzlaşmacı bir kişi olduğunu gösteren olay aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in çocuklarından biri değildir?

Açık Lise Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 1 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 1 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 1 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 1 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 3. dönem Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 1 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 1 ders özetlerine de Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 1 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 3. dönem Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 1 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 1 dersine ait diğer dönem yani Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 1 1. dönem soruları, Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 1 3. dönem soruları Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 1 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020