Açık Lise Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 2 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
11 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in ilk vahiyden önce Hira Mağarası’na gitme sebeplerinden biridir?
2.
Soru 2 )Hz. Peygamber ilk vahyi aldığında başından geçenleri endişe ile eşi Hz. Hatice’ye anlatmıştır. Hz. Hatice, Hz. Muhammed’de (sav.) bulunan birtakım özellikleri gerekçe göstererek Allah’ın kendisini utandırmayacağını söylemiş ve onu sakinleştirmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Hatice’nin gerekçe gösterdiği bu özelliklerden biri değildir?
3.
Soru 3 )Aşağıdaki ayetlerden hangisi Hz. Peygamber’in davet metodu hakkında bilgi vermektedir?
4.
Soru 4 )Hz. Muhammed’in (sav.) peygamberliğineilk iman eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )Hz. Peygamber’e inanmış, O’nu görmüş, sohbetinde bulunmuş ve Müslüman olarak vefat etmiş olan kimselere ne ad verilir?
6.
Soru 6 )İslam’ın ilk dönemlerinde Kureyş kâfirleri bazı Müslümanların fakirliği ile “İçimizde Allah’ın lütfuna nail olanlar bunlar mı?” diyerek alay ediyorlardı. Hz. Peygamber ise insanlara Allah katındaki yüceliğin maddi zenginlikle değil, Allah’a olan samimiyetle olacağını anlatmaktaydı.
Aşağıdaki hadislerden hangisi Hz. Peygamber’in bu tutumuna örnek oluşturmaktadır?
7.
Soru 7 )“Sen, sana buyrulanı açıkça duyur, müşriklere aldırış etme!”
(Hicr suresi, 94. ayet)
Bu ayette tebliğ ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
8.
Soru 8 )Hz. Peygamber’in, Müslümanları hicret için Habeşistan’a yönlendirmesinde, Habeş hükümdarı Necaşi’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi etkili olmuştur?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi müşriklerin İslam’a karşı çıkma sebeplerinden biri değildir?
10.
Soru 10 )Müslümanların ilk defa Kâbe’desaf tutup namaz kılmaları aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşmiştir?
11.
Soru 11 )Hz. Peygamber İslam’ı anlatmak için Taif’e gittiğinde büyük sıkıntılarla karşılaşmış, halk tarafından eziyete uğramış ve üzüntüyle Taif’ten ayrılmıştır. Fakat şehrin dışında sığındığı bağda kendisine üzüm getiren bir köle ile konuşup İslam’ı anlattığında o köle Müslüman olmuştur.
Bu metinden Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
12.
Soru 12 )Hz. Muhammed (sav.) hicretten önce Medinelilere İslam’ı öğretmesi için gönderdiği kişi aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )Hz. Peygamber’in Medine’ye hicreti esnasında yaptırdığı İslam’ın ilk mescidi aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Hz. Peygamber, Medine’ye hicretinden kısa bir zaman sonra sosyal, siyasal ve askerî açıdan toplumun temelini oluşturacak bir takım düzenlemelerde bulunmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
15.
Soru 15 )Mescid-i Nebi öncelikle bir ibadet yeri olmakla birlikte ilmi faaliyetlerin yürütüldüğü eğitim kurumu, kararların alındığı meclis, yaralı askerlerin tedavisinde ve elçilerin kabulünde kullanılan bir mekândır.
Bu metne göre Mescid-i Nebi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
16.
Soru 16 )Hz. Peygamber’in katılmayıp bir sahabenin komutasında yapılan seferlere seriyye denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi seriyye olarak kabul edilir?
17.
Soru 17 )Medine’deki ekonomik hayatı Yahudilerin tekelinden kurtarmak için Hz. Peygamber aşağıdakilerden hangisini uygulamıştır?
18.
Soru 18 )Mekkeliler ile Müslümanların yaptığı son savaş aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Hz. Peygamber’in Mescid-i Dırar’ı ortadan kaldırtma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in İslam’a davet için gönderdiği elçiyi şehit ederek Mute Savaşı’na sebep olmuştur?

Açık Lise Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 2 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 2 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 2 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 2 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 2. dönem Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 2 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 2 ders özetlerine de Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 2 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 2. dönem Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 2 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 2 dersine ait diğer dönem yani Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 2 1. dönem soruları, Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 2 3. dönem soruları Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 2 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020