Açık Lise Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 4 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

admin
29 Aralık 2019
1.
Soru 1 )“Her kim yetişkinlik çağına kadar iki kız çocuğunun bakımını, nafakasını, terbiye ve yetiştirilmesini üzerine alıp gereğini yerine getirirse o kimse kıyamet gününde (parmaklarını birbirine kavuşturarak) benimle böyle beraber olacaktır.”
Bu hadiste, aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in yönetim ilkeleri arasında yer almaz?
3.
Soru 3 )İslam dinine göre, yöneticilerin uymaları gereken en önemli ilke aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )Hz. Peygamber yönetimle ilgili verdiği kararlarda aşağıdakilerden hangisini temel kriter olarak kabul etmiştir?
5.
Soru 5 )Özgürlük, kişinin herhangi bir kısıtlama veya zorlama olmadan karar verip hareket etmesidir.
Buna göre aşağıdaki ayetlerin hangisinde insanın özgür olduğu vurgulanmaktadır?
6.
Soru 6 )İman ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
7.
Soru 7 )Hz. Muhammed (sav.) Medine’ye hicret ettikten sonra orada bulunan diğer din mensupları ile bir sözleşme yapmıştır.
Bu sözleşme ile Hz. Peygamber’in aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez?
8.
Soru 8 )“Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, işte onlar Allah’ın hidayete erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir.”
(Zümer suresi, 18. ayet)
Bu ayet ile aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
9.
Soru 9 )Hz. Peygamber çocukluğunda çobanlık yapmış, gençliğinde ise kervanlara katılarak ticaret yapmıştır.
Bu durum Hz. Muhammed’in (sav.) hangi yönüne örnek oluşturur?
10.
Soru 10 )“İki günü birbirine eşit olan zarardadır.”
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi teşvik edilmektedir?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın ekonomik özgürlük anlayışına uygundur?
12.
Soru 12 )“Bir Müslümanın izinsiz olarak bir başkasının evinin içini gözetlemesi helal değildir.”
Bu hadise göre aşağıdaki davranışlardan hangisi helal kapsamında değerlendirilebilir?
13.
Soru 13 )Aşağıdaki durumlardan hangisinde kadın ve erkek eşitliği beklenmez?
14.
Soru 14 )“… İş konusunda onlarla müşavere et…”
(Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)
Bu ayet aşağıdakilerden hangisinin önemini ortaya koymaktadır?
15.
Soru 15 )“Onlar öyle kimselerdir ki, şâyet kendilerine yeryüzünde imkân ve iktidar versek, namazı dosdoğru kılar,zekâtı verir, iyiliği emreder ve kötülü ğü yasaklarlar. Bütün işlerin âkıbeti Allah’a aittir.”
(Hac suresi, 41. ayet)
Bu ayette yöneticilerde bulunması gereken özelliklerden hangisine değinilmemiştir?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) yönetim anlayışı hakkında önemli bir belge niteliği taşır?
17.
Soru 17 )Aşağıdaki ayetlerden hangisi sosyal adaletin tesis edilmesine yöneliktir?
18.
Soru 18 )Mekke fethedildiği gün Hz. Muhammed (sav.) ile görüşmeye gelen bir adam onun karşısında birden titremeye başladı. Bunun üzerine Hz. Peygamber adama: “Arkadaş benden korkma, ben de aynen senin gibi kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum.” dedi.
Hz. Muhammed’in (sav.) bu tavrında yöneticilerde bulunması gereken aşağıdaki özelliklerden hangisi görülmektedir?
19.
Soru 19 )“Sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır.”
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
20.
Soru 20 )Hz. Peygamber’in ailesine karşı tutum ve davranışlarında aşağıdakilerden hangisi görülmezdi?

Açık Lise Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 4 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 4 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 4 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 4 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 1. dönem Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 4 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 4 ders özetlerine de Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 4 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 1. dönem Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 4 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 4 dersine ait diğer dönem yani Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 4 2. dönem soruları, Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 4 3. dönem soruları Seç. Peygamberimiz`in Hayatı 4 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020