Açık Lise Seç. Psikoloji 2 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
11 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi zeki bir insanda bulunan özelliklerden biri değildir?
2.
Soru 2 )J. Piaget’nin geliştirdiği bilgi işlemleme kuramına göre zihin dört evreden geçerek olgunluk düzeyine ulaşır. Her evrede çocuğun zihinsel gelişimi ve buna bağlı olarak neleri yapabileceği farklılaşır.
Buna göre bilgi işlemleme kuramı aşağıdakilerden hangisini açıklamayı amaçlamıştır?
3.
Soru 3 )Eşit ikizler zekâ bakımından da eşit kalıtsal özelliklere sahiptir. Ancak farklı çevrelerde büyüyen eşit ikizlerinzekâ düzeylerinde farklılık gö rülmüştür. Kültürel bakımdan uygun çevre koşulları zekânın gelişimine katkı sağlarken uyarıcının az olduğu çevre zekânın gelişmesini engeller.
Bu parçanında zekânın gelişimiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?
4.
Soru 4 )Kişiliğin tutum, davranış ve görünüş gibi nesnel bir yanı vardır. Bir de düşünüş ve duyuş gibi öznel bir yanı vardır. Kişiliğin öznel ve nesnel yanı birbirinden ayrı düşünülemez.
Bu parçanından hareketle kişilik için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
5.
Soru 5 )Temel eğilim kuramına göre kişilik tıpkı saç rengi, göz rengi, burun yapısı gibi doğuştan getirdiğimiz bir yapıdır. Kalıtımla sınırlı olan kişiliğimiz beden yapımızdan ve hormon dengemizden etkilenir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi temel eğilim kuramının iddialarından biri olamaz?
6.
Soru 6 )Bilinçaltına itilen duygu, düşünce, arzu ve isteklerin insanın kişiliğini etkilediğini söyleyen kişilik kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )Kişilik ölçekleri,
I. Gözlenebilen kişilik özelliklerini saptama
II. Kişiliğin sübjektif yansımalarını yorumlama
III. Zekâ düzeyini belirleme
amaçlarından hangilerini gerçekleştirmek için hazırlanmıştır?
8.
Soru 8 )Bir insan normal yaşamını sürdürebiliyor, çalışabiliyor, gülüp eğlenebiliyorsa sağlıklı bir insandır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sağlıklı insan davranışına örnek gösterilemez?
9.
Soru 9 )Bir eşeğin önüne aynı uzaklıkta, aynı tazelikte ve aynı miktarda ot konulmuş. Eşek “Hangisini önce yesem ki?” diye düşünmekten bir karar verememiş ve sonunda açlıktan ölmüş.
Bu hikâyedeki eşeğin durumu aşa ğıda verilenlerden hangisine örnek oluşturur?
10.
Soru 10 )Stresin pek çok nedeni vardır. Bu nedenleri, dış çevreden kaynaklanan ve denetimimiz dışında bulunan “çevresel nedenler” ve iç çevreden kaynaklanan ve denetleme şansımızolan “psikolojik nedenler” olarak ayı rabiliriz.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi psikolojik nedenlerden kaynaklanan bir stres faktörüdür?
11.
Soru 11 )Bedensel bakımdan zayıf olduğu için sporda başarılı olamayan birinin ünlü bir şair olması aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine örnek oluşturur?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi streslebaş etme yöntemlerinden biri değildir?
13.
Soru 13 )Normal davranış yere, zamana, kurallara ve koşullara uygun davranıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi normal bir davranış değildir?
14.
Soru 14 )I. Hafif ruh hastalıklarıdır.
II. Halüsinasyonlar ve çeşitli hezeyanlar görülür.
III. Kişinin çevresiyle uyumunu zorlaştırsa da hayattan tamamen koparmaz.
Yukarıda verilenlerden hangileri nevrotik bozuklukların özellikleri arasında yer alır?
15.
Soru 15 )İnsanın saçma olduğunu bildiği halde bazı şeylerden aşırı derecede korkmasına fobi denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi fobiye örnektir?
16.
Soru 16 )Anormal davranışın tedavisinde, bir hasta grubunun bilinçaltı tıkanıklıklarınıngiderilmesi için seç tikleri rolleri oynamaları aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
17.
Soru 17 )Ali bir film seyreder, sıkıcı bulur.Sonra aynı filmi izleyen arkadaşlarının tartışmasına katılır; onlar filmi be ğenmişlerdir. Ali de sosyal çevresinin etkisiyle “aynı düşüncede olduğunu” söyler. Artık görüşü değişmiştir.
Buna göre Ali’nin düşüncesindeki değişiklik aşağıdakilerden hangisi sonucunda oluşmuştur?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi tutumun işlevlerinden biri değildir?
19.
Soru 19 )Çocukluğun ilk döneminde anne ve babanın taklit edilmesi, onların yargılarının ve davranışlarının benimsenmesi özdeşim kurma olarak adlandırılır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi özdeşim kurma örneğidir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi kimlik oluşumunu gerçekleştirmiş bir bireyin özellikleri arasında yer almaz?

Açık Lise Seç. Psikoloji 2 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seç. Psikoloji 2 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seç. Psikoloji 2 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seç. Psikoloji 2 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 2. dönem Seç. Psikoloji 2 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seç. Psikoloji 2 ders özetlerine de Seç. Psikoloji 2 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 2. dönem Seç. Psikoloji 2 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seç. Psikoloji 2 dersine ait diğer dönem yani Seç. Psikoloji 2 1. dönem soruları, Seç. Psikoloji 2 3. dönem soruları Seç. Psikoloji 2 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem yani 21 – 22 Mart 2020 ve yine 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde 3. dönem yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020