Açık Lise Seçmeli Psikoloji 1 Çıkmış Soruları Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

admin
26 Ocak 2020
1.
Soru 1 )Psikoloji insan davranışlarını inceleyen bir bilimdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi psikolojinin incelediği konular arasında yer alır?
2.
Soru 2 )Psikoloji de tıpkı fizik, kimya, biyoloji gibi kendi çalışma alanı içinde deneysel yöntemleri kullanarak genel geçer bilgiler üreten bir bilim dalıdır.
Buna göre psikoloji;
I. gözlem ve deney yapması
II. kendisine has konusunun olması
III. genellemelere varmayı amaçlaması
özelliklerinden hangilerine sahiptir?
3.
Soru 3 )Gestalt psikolojisine göre bir tablo, bütün bir tablo olarak anlamlıdır. Tek tek boyaların, tuvalin ya da renklerin bir anlamı yoktur. İnsan davranışları da tıpkı tablo gibi parça parça değil, bütün olarak anlamlıdır.
Gestalt psikolojisine göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
4.
Soru 4 )Davranışçı yaklaşıma göre davranış, doğrudan gözlenebilir ve ölçülebilir olan tüm etkinliklerimizdir.
Buna göre davranışçı yaklaşım için aşağıdakilerden hangisi davranış değildir?
5.
Soru 5 )• İş yerinin insan sağlığına uygun düzenlenmesi ve kişinin yeteneklerine ve fizyolojik yapısına uygun bir işte çalışması gibi konularla ilgilenir.
• Üretilen araç ve gereçlerin insan yapısına uygunluğu ve çalışanların psikolojisi üzerine araştırmalar yapar.
Verilen bilgiler psikolojinin uzmanlık alanlarından hangisine aittir?
6.
Soru 6 )Öğrencilerin Fransızcayı daha iyi öğrenmeleri konusunda Türkçe konuşmanın etkisini araştırmak için zekâ, yaş ve cinsiyet özellikleri açısından birbirine denk deney ve kontrol grubu olmak üzere iki grup oluşturulur. Deney grubunda Türkçe konuşulmasına izin verilmez, kontrol grubunda ise izin verilir. Sonuçta sınıf başarıları karşılaştırılır.
Verilen örnekte psikolojinin araştırma yöntemlerinden hangisi kullanılmıştır?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi organizmanın iç çevresinden gelen uyarıcılardandır?
8.
Soru 8 )Uzun süre aynı uyarıcıyla karşı karşıya kalan organizmada uyarıcının ilk etkisini, şiddetini yitirmesi alışma olarak adlandırılır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi alışmaya örnektir?
9.
Soru 9 )Aynı lokantaya giden aç bir kişi ile susamış kişinin davranışları birbirinden farklıdır. Aç olan kişi yiyeceklere yönelip karnını doyurmaya çalışır. Susamış olan kişi ise öncelikle içeceklere yönelip susuzluğunu giderecektir.
Bu örnekten hareketle güdülenmiş bir davranışla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
10.
Soru 10 )Organizmanın yaşaması ve türünü devam ettirmesiyle ilgili ihtiyaçlarına fizyolojik güdü denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi fizyolojik güdüdür?
11.
Soru 11 )Bir sesi işitmemiz duyumken bu sesin bizi yemeğe çağıran annemizin sesi olduğunu anlamamız algıdır.
Buna göre algı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
12.
Soru 12 )Bir nesne daha önce algılanmışsa onun ışıkta, gölgede, yukarıda, aşağıda, dik ya da eğik görünmesi insandaki algısını değiştirmez. Nesne çevresindeki uyaranlara, yapısındaki değişkenlere karşın algısal niteliğini korur.
Verilen özellik algının aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?
13.
Soru 13 )I. Belli bir dili konuşabilme
II. Bir matematik problemi çözme
III. Belirli yemek yeme alışkanlıkları kazanma
davranışlarından hangileri öğrenilmiş davranışlar arasında yer alır?
14.
Soru 14 )Altı aylık bir bebeğe bisiklete binmeyi ya da yedi yaşında bir çocuğa zor bir matematik sorusunu çözmeyi öğretemeyiz.
Verilen örneklerde öğrenmeye etki eden faktörlerden hangisinin önemi vurgulanmıştır?
15.
Soru 15 )Beyaz tavşandan korkan bir çocuğun tüm beyaz hayvanlardan hatta beyaz olan tüm eşyalardan korkması aşağıdakilerden hangisine örnektir?
16.
Soru 16 )Motor öğrenmede organizma bir şeyin nasıl daha iyi yapılacağını öğrenir. Örneğin bir aleti kullanmayı öğrenmek hem zihinsel hem de el, kol becerisi gerektiren motor öğrenmedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi motor öğrenme değildir?
17.
Soru 17 )Yaratıcı düşünmenin önündeki engellerden biri de topluma ve toplum değerlerine aykırı gelen gerçeklerin ortaya konmasında ve benimsenmesinde yaşanan zorluktur.
Bu parçanında aşağıda verilen yaratıcı düşünmeyi engelleyen faktörlerin hangisinden söz edilmiştir?
18.
Soru 18 )Dil gelişimini etkileyen;
I. yeterli zekâ düzeyine sahip olma
II. sağlıklı konuşma organlarına sahip olma
III. düzgün konuşma örnekleriyle karşılaşma
etmenlerinden hangileri çocuğun özelliklerinden kaynaklanır?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi yaşantıları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkilerini bilinçli olarak zihinde saklama gücü ve hatırlama yetisidir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi uyku bozukluklarından biri değildir?

Açık Lise Seçmeli Psikoloji 1 Çıkmış Soruları Çöz

Açık Lise Seçmeli Psikoloji 1 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz sayfadasınız. Seçmeli Psikoloji 1 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu sorular açık öğretim lisesi geçmiş dönem sınav sorularından çıkmış sorular ve cevaplarıdır. Online olarak çözebileceğiniz Seçmeli Psikoloji 1 dersinden sizi başarıya götürecektir. 2018 yılı 3. dönem Seçmeli Psikoloji 1 çıkmış sorularından en az 9 tanesini doğru cevaplamanız halinde bu ders üzerinden başarılı olursunuz. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında başarılı olmak için www.AcikLise.Me sitemiz üzerinden çıkmış sınav sorularına çalışınız. Sitemizde yine yer alan diğer sayfalardan biriside Ders özetleridir. Seçmeli Psikoloji 1 ders özetlerine de Seçmeli Psikoloji 1 sayfasından özetlerine çalışabilirsiniz. Açık Lise 3. dönem Seçmeli Psikoloji 1 sınav soruları ile bir çok öğrenci mezun olmuştur. Açık Öğretim Lisesinden mezun olmanın en kolay yolu çıkmış soru ve cevaplarını hafızada tutmakdır. Açık Lise de mezuniyetinizi kolaylaştıracak fikirde sitemizde yer alıyor. Gelin Hep Beraber Mezun Olalım!!! başlıklı makalemizi okuyunuz. Seçmeli Psikoloji 1 dersine ait diğer dönem yani Seçmeli Psikoloji 1 1. dönem soruları, Seçmeli Psikoloji 1 3. dönem soruları Seçmeli Psikoloji 1 sayfasından çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem 4 – 5 TEMMUZ 2020 tarihinde yapılacak olan sınava buradan çalışınız

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020